Raporty dotyczące klientów

Jeśli Twój sklep jest objęty planem Shopify, Advanced Shopify lub Shopify Plus, masz dostęp do szczegółowych raportów dotyczących Twoich klientów. Dzięki niżej wymienionym raportom możesz uzyskać przydatne informacje o swoich klientach, w tym ich średnią liczbę zamówień, średnie sumy zamówień i oczekiwaną wartość zakupu:

 • Klienci w czasie
 • Pierwsza sprzedaż w porównaniu ze sprzedażą powracającego klienta
 • Klienci według lokalizacji
 • Powracający klienci
 • Jednorazowi klienci

Jeśli Twój sklep korzysta z planu Advanced Shopify lub Shopify Plus, masz również dostęp do następujących raportów:

 • Klienci obarczeni ryzykiem
 • Lojalni klienci

Ze względu na sposób generowania raportów klientów mogą one nie wyświetlać całej aktywności w Twoim sklepie z ostatnich 12 godzin. Jednak po otwarciu raportu Pierwsza sprzedaż w porównaniu ze sprzedażą powracającego klienta dane są aktualne w ciągu kilka sekund. Możesz ponownie otworzyć lub odświeżyć raport, aby wyświetlić nowsze dane.

Raporty klientów są ograniczone do 250 000 klientów. Jeśli potrzebujesz dostępu do danych klientów dla ponad 250 000 klientów, możesz skonfigurować i użyć Google Analytics. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do sekcji Praca z Google Analytics. Możesz jednak wyeksportować wszystkich swoich klientów ze strony Klienci w panelu administracyjnym Shopify.

Dane w raportach klientów są oparte na całej historii zamówień nowych klientów w raporcie, a nie tylko na zamówieniach złożonych w wybranym przedziale czasu. Na przykład, jeśli przeglądasz tylko raport z listopada, nowy klient z tego miesiąca nadal jest wyświetlany jako klient powracający, nawet jeśli dokonał drugiego zakupu w grudniu.

Wyświetl raporty klientów

Kroki:

 1. W sekcji Klienci kliknij raport, który chcesz zobaczyć.

Klienci w czasie

Raport Klienci w czasie przedstawia, ilu klientów złożyło zamówienia w Twoim sklepie.

Możesz wybrać jednostkę czasu w rozwijanym menu Grupuj wg, aby sterować sposobem grupowania danych.

Tabela raportu zawiera dwa wiersze dla każdej jednostki czasu, jeśli istnieją oba typy klienta: jedna dla klientów kupujących po raz pierwszy i jedna dla klientów powracających. Klient kupujący po raz pierwszy to klient, który złożył pierwsze zamówienie w Twoim sklepie. Klient powracający jest klientem, który złożył zamówienie, i w którego historii istnieje już co najmniej jedno zamówienie.

Dla każdej jednostki czasu możesz wyświetlić następujące dane:

 • Liczba nowych klientów (kupujących po raz pierwszy), którzy złożyli zamówienie w tym czasie. Taka grupa klientów jest często nazywana nową kohortą klientów.
 • Liczba powracających klientów, którzy złożyli zamówienie w tym czasie.

Pierwsza sprzedaż w porównaniu ze sprzedażą powracającego klienta

Raport Pierwsza sprzedaż w porównaniu ze sprzedażą powracającego klienta przedstawia wartość zamówień złożonych przez klientów kupujących po raz pierwszy i powracających.

Można kliknąć przycisk Grupuj wg, aby wybrać jednostkę czasu, według której ma być przedstawiona sprzedaż na wykresie: godzina, dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, rok, godzina dnia, dzień tygodnia lub miesiąc roku. Jednostka czasu określa sposób grupowania wartości łącznych sprzedaży.

Tabela raportu zawiera dwa wiersze dla każdej jednostki czasu, jeśli istnieją oba typy klienta: jedna dla klientów kupujących po raz pierwszy i jedna dla klientów powracających. Klient kupujący po raz pierwszy to klient, który złożył pierwsze zamówienie w Twoim sklepie. Klient powracający jest klientem, który złożył zamówienie, i w którego historii istnieje już co najmniej jedno zamówienie.

Dla każdej jednostki czasu możesz wyświetlić następujące dane:

 • Liczba zamówień złożonych przez każdą grupę klientów
 • Wartość zamówień (łączna sprzedaż) złożonych przez każdą grupę klientów.

Klienci według lokalizacji

Raport Klienci według lokalizacji przedstawia dane dla nowych klientów uporządkowanych według lokalizacji geograficznej. Nowi klienci są uporządkowani według lokalizacji geograficznej na podstawie domyślnego adresu w panelu administracyjnym Shopify.

Dla każdego regionu geograficznego przedstawione są następujące dane:

 • Liczba nowych klientów, którzy złożyli swoje pierwsze zamówienie w wybranym przedziale czasu
 • Łączna liczba zamówień złożonych przez tych klientów od czasu ich pierwszego zamówienia
 • Łączna kwota, jaką wydali, z uwzględnieniem podatków, rabatów, kosztów wysyłki i wszelkich zwrotów

Wartości Zamówienia do daty bieżącej i Suma wydana do daty bieżącej bazują na całej historii zamówień nowych klientów w raporcie, nie tylko zamówień, które zostały złożone w wybranym przedziale czasu.

Powracający klienci

Raport Powracający klienci przedstawia dane o wszystkich klientach, w których historii istnieją dwa lub więcej zamówień.

Odnośnie do każdego klienta przedstawione są następujące dane:

 • Imię i nazwisko/nazwa
 • Adres e-mail
 • Informacja o akceptacji działań marketingowych przy składaniu najnowszego zamówienia
 • Data pierwszego zamówienia
 • Data najnowszego zamówienia
 • Liczba złożonych zamówień
 • Średnia wartość zamówienia
 • Łączna kwota, jaką wydali, z uwzględnieniem podatków, rabatów, kosztów wysyłki i wszelkich zwrotów

Jednorazowi klienci

Raport Jednorazowi klienci przedstawia dane o wszystkich klientach, których historia zamówień obejmuje tylko jedno zamówienie.

Odnośnie do każdego klienta przedstawione są następujące dane:

 • Imię i nazwisko/nazwa
 • Adres e-mail
 • Informacja o akceptacji działań marketingowych przy składaniu najnowszego zamówienia
 • Data pierwszego zamówienia.
 • Liczba złożonych zamówień, czyli 1
 • Wartość zamówienia, w tym podatki, rabaty, koszty wysyłki i wszelkie zwroty

Klienci obarczeni ryzykiem

Masz dostęp do raportu Klienci obarczeni ryzykiem, jeżeli Twój sklep jest objęty planem Advanced Shopify lub Shopify Plus.

Raport Klienci obarczeni ryzykiem przedstawia dane wszystkich Twoich powracających klientów, którzy są obarczeni ryzykiem.

Klient jest uważany za narażonego na ryzyko, jeśli ma szacowane średnie prawdopodobieństwo powrotu i złożenia kolejnego zamówienia w Twoim sklepie, ale od pewnego czasu nie złożył zamówienia.

Shopify używa modelu uczenia maszynowego do określenia prawdopodobieństwa powrotu klienta w celu zakupu towaru w ciągu najbliższych 90 dni.

Wiedząc, którzy z Twoich klientów są zagrożeni, możesz odpowiednio dostosować lub ukierunkować działania marketingowe. Na przykład możesz zaoferować zagrożonym klientom rabat, aby zachęcić ich do ponownego zakupu.

W raporcie można sprawdzić następujące dane każdego klienta:

 • Imię i nazwisko/nazwa
 • Adres e-mail
 • Informacja o akceptacji działań marketingowych przy składaniu najnowszego zamówienia
 • Data pierwszego zamówienia
 • Data ostatniego zamówienia.
 • Liczba złożonych zamówień
 • Średnia wartość zamówienia
 • Łączna kwota, jaką wydali, z uwzględnieniem podatków, rabatów, kosztów wysyłki i wszelkich zwrotów

Lojalni klienci

Masz dostęp do raportu Lojalni klienci, jeżeli Twój sklep jest objęty planem Advanced Shopify lub Shopify Plus.

Raport Lojalni klienci przedstawia dane o wszystkich powracających klientach, którzy są lojalni.

Klient jest lojalny, jeśli szacuje się, że ma wysokie prawdopodobieństwo powrotu w celu złożenia kolejnego zamówienia w sklepie i złożył więcej zamówień niż przeciętny klient. Te informacje mogą być pomocne przy planowaniu działań marketingowych. Przykładowo, skuteczne może być skierowanie marketingu produktów o wysokiej marży do lojalnych klientów.

Odnośnie do każdego klienta przedstawione są następujące dane:

 • Imię i nazwisko/nazwa
 • Adres e-mail
 • Informacja o akceptacji działań marketingowych przy składaniu najnowszego zamówienia
 • Data pierwszego zamówienia
 • Data ostatniego zamówienia.
 • Liczba złożonych zamówień
 • Średnia wartość zamówienia
 • Łączna kwota, jaką wydali, z uwzględnieniem podatków, rabatów, kosztów wysyłki i wszelkich zwrotów

Dostosuj raporty klientów

Jeśli Twój sklep jest objęty planem Advanced Shopify lub Shopify Plus, możesz użyć funkcji filtrowania i edycji, aby dostosować raporty dotyczące Twoich klientów.

Poniżej przedstawiono przykładowe filtry i kolumny.

Filtry w raportach klientów

Klient

 • E-mail klienta - adres e-mail powiązany z klientem.
 • Nazwa klienta - imię i nazwisko klienta.

Atrybuty klienta

 • Akceptuje marketing - czy klienci wyrazili zgodę na kierowanie do nich działań marketingowych przy składaniu ostatniego zamówienia.
 • Jest jednorazowym klientem - klienci, których historia zamówień obejmuje tylko 1 zamówienie.
 • Jest powracającym klientem - klienci, których historia zamówień obejmuje więcej niż 1 zamówienie.

Segment klienta

 • Jest obarczony ryzykiem - klienci powracający z szacowanym średnim prawdopodobieństwem powrotu, ale którzy od pewnego czasu nie złożyli zamówienia.
 • Jest uśpionym klientem - klienci, którzy mają niskie prawdopodobieństwo powrotu w celu dokonania kolejnego zakupu.
 • Jest lojalnym klientem - powracający klienci, którzy mają szacowane wysokie prawdopodobieństwo powrotu i złożyli więcej zamówień niż przeciętny klient.
 • Jest obiecującym klientem - klienci, którzy mają szacowane wysokie prawdopodobieństwo powrotu i stają się lojalnymi klientami.

Lokalizacja

 • Miasto/kraj/region - miasto, kraj i region klientów ustalane na podstawie ich domyślnego adresu w panelu administracyjnym Shopify.

Kolumny w raportach klientów

Klient

 • E-mail klienta - adres e-mail powiązany z klientem.
 • Nazwa klienta - imię i nazwisko klienta.
 • Klienci - łączna liczba klientów kupujących po raz pierwszy i klientów powracających, którzy złożyli zamówienie w wybranym przedziale czasu.

Atrybuty klienta

 • Akceptuje marketing - czy klienci wyrazili zgodę na kierowanie do nich działań marketingowych przy składaniu ostatniego zamówienia.
 • Jest jednorazowym klientem - klienci, których historia zamówień obejmuje tylko 1 zamówienie.
 • Jest powracającym klientem - klienci, których historia zamówień obejmuje więcej niż 1 zamówienie.

Segment klienta

 • Jest obarczony ryzykiem - klienci powracający z szacowanym średnim prawdopodobieństwem powrotu, ale którzy od pewnego czasu nie złożyli zamówienia.
 • Jest uśpionym klientem - klienci, którzy mają niskie prawdopodobieństwo powrotu w celu dokonania kolejnego zakupu.
 • Jest lojalnym klientem - powracający klienci, którzy mają szacowane wysokie prawdopodobieństwo powrotu i złożyli więcej zamówień niż przeciętny klient.
 • Jest obiecującym klientem - klienci, którzy mają szacowane wysokie prawdopodobieństwo powrotu i stają się lojalnymi klientami.

Pierwsze zamówienie

 • Pierwsze zamówienie (dzień/miesiąc/tydzień/rok) - data pierwszego zamówienia klienta.

Ostatnie zamówienie

 • Ostatnie zamówienie (dzień/miesiąc/tydzień/rok) - data ostatniego zamówienia klienta.

Lokalizacja

 • Miasto/kraj/region - miasto, kraj i region klientów ustalane na podstawie ich domyślnego adresu w panelu administracyjnym Shopify.

Zamówienie

 • Średnia wartość zamówienia - średnia wartość zamówień klientów od momentu złożenia ich pierwszego zamówienia. Oblicza się ją poprzez podzielenie całkowitej wartości zamówień nowych klientów przez łączną liczbę zamówień nowych klientów. Całkowita wartość zamówienia obejmuje podatki i koszty wysyłki, ale nie uwzględnia zwrotów. Łączna liczba zamówień nie obejmuje zamówień, które składają się tylko z kart prezentowych.

Zamówienia

 • Suma wydana do daty bieżącej - łączna kwota wydana przez klienta, w tym podatki, rabaty, koszty wysyłki i wszelkie zwroty. Załóżmy, że klient zamówił w Twoim sklepie dwie pozycje o wartości 50 USD, nie zapłacił podatku, otrzymał 10% rabatu na jedną z pozycji, wydał 10 USD na wysyłkę i otrzymał 7% zwrotu kosztów za opóźnienie wysyłki. W tym przykładzie Suma wydana do daty bieżącej zostanie obliczona w następujący sposób: 50 + 45 + 10 -7. Wynik wynosi $98.
 • Zamówienia do daty bieżącej - łączna liczba zamówień nowych klientów od czasu ich pierwszego zamówienia.

Czas

 • Dzień/miesiąc/tydzień - dzień, miesiąc i tydzień złożenia zamówienia.

Przykład dostosowania: Kierowanie kampanii e-mailowej do powracających klientów

Jeśli chcesz skorzystać z kampanii e-mailowej, aby zachęcić klientów do dokonania kolejnego zakupu, możesz dostosować raport Powracający klienci w taki sposób, aby widoczni byli tylko powracający klienci, którzy wyrazili zgodę na marketing.

Tworzenie raportu dla przedstawionego przykładu:

 1. W sekcji Klienci kliknij Powracający klienci.

 2. W raporcie Powracający klienci kliknij Zarządzaj filtrami.

 3. Kliknij opcję Dodaj filtr.

 4. Wybierz Akceptuj marketing, a następnie w sekcji Szukaj wybierz opcję Tak.

 5. Kliknij Zastosuj filtry.

Raport jest teraz ograniczony do powracających klientów, którzy akceptują marketing.

Następnie możesz wyeksportować raport do pliku CSV i używać wszystkich adresów e-mail w pliku na potrzeby prowadzenia kampanii e-mailowej.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo