Ställ in fraktkostnader med Handshake

Du måste konfigurera dina leveransinställningar för att kunna behandla ordrar genom Handshake. Handshake-kassan använder de leveransinställningar som du väljer på sidan Inställningar i försäljningskanalen för Handshake. Du kan ställa in anpassade fraktkostnader för dina Handshake-ordrar eller så kan du använda din butiks fraktkostnader.

Använd anpassade fraktkostnader för Handshake-ordrar

Om du använder din Shopify-butik för både detaljhandel och grosshandel, kanske du vill ställa in anpassade fraktkostnader specifikt för Handshake-ordrar. Detta gör att du kan ha separata fraktkostnader för dina detaljhandelsordrar och för Handshake-ordrar. Du kan antingen ställa in en fast fraktkostnad för Handshake-ordrar eller så kan du lägga till upp till 3 villkorliga fraktkostnader baserat på ordervärde.

Ställ in en fast fraktkostnad

  1. Från din Shopify-administratör går du till Handshake > Inställningar.
  2. I avsnittet Leverans väljer du Ställ in anpassade kostnader för Handshake (rekommenderas).
  3. Ange det värde som du vill debitera för leverans i fältet Fraktkostnad. Om du vill att leveransen ska vara gratis anger du värdet 0.
  4. Klicka på Spara.

Ställ in villkorliga fraktkostnader baserat på ordervärde

  1. Från din Shopify-administratör går du till Handshake > Inställningar.
  2. I avsnittet Leverans väljer du Ställ in anpassade kostnader för Handshake (rekommenderas).
  3. Klicka på Lägg till villkorliga kostnader.
  4. Ange upp till 3 villkor baserat på ordervärdet och de motsvarande fraktkostnaderna.
  5. Klicka på Spara.

Nedan följer ett exempel på villkorliga fraktkostnader för Handshake:

Exempel på fraktkostnader för kunder
Ordervärdesintervall Fraktkostnad
0 USD - 500,00 USD 50 USD
500,01 USD - 1 000,00 USD $100, 00 SEK
1 000,01 USD - ingen gräns 250 USD

Använd din butiks fraktkostnader för Handshake-ordrar

Om du mestadels använder din Shopify-butik för grosshandel, kanske du vill använda din butiks fraktkostnader för dina Handshake-ordrar. För mer information om leveransinställningar och hur du ställer in dem, se Leveransprofiler.

Om du använder din butiks leveransinställningar måste du ha en fraktkostnad med en fraktzon som inkluderar USA. Annars kan en återförsäljare inte välja en leveransmetod i kassan och kan inte lägga en order från ditt företag.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis