Använda kundprofiler i Shopify POS

Med Shopify POS kan du skapa profiler för dina kunder för att spara deras namn och kontaktuppgifter. Att registrera kundkontaktinformation är särskilt användbart för att skicka kvitton via e-post och för att bredda din kundbas för e-postmarknadsföringskampanjer.

Obs! Känns inte Shopify POS igen? Du kanske använder den helt nya Shopify POS.

Skapa en kundprofil

Om en kund inte har handlat något från dig förut kan du skapa en kundprofil för dem.

En kundprofil kan innehålla följande information:

 • För- och efternamn
 • Email
 • Telefonnummer
 • Anteckningar
 • Leveransadress
 • Huruvida kunden vill få marknadsföringsinformation
 • Huruvida kunden är skattebefriad

Steg:

 1. I Shopify POS trycker du på Kunder.

 2. Tryck på knappen + .

 3. Ange kundens uppgifter. Du måste ange åtminstone ett förnamn för kunden.

 4. Valfritt: Om du vill spara kundens kontaktuppgifter utan att lägga till kunden i varukorgen kan du inaktivera Lägg till kund i varukorg:

  Lägg till kund till varukorg-knapp – Shopify POS för iPad

 5. Tryck på Spara.

Sök efter en befintlig kund

Du kan söka efter befintliga kunder med namn eller e-post. Tryck på en kund för att se deras profil.

Steg:

 1. I Shopify POS trycker du på Kunder.

 2. Tryck på sökikonen och ange kundens namn eller e-postadress i sökrutan:

  Sök kund-ikon – Shopify POS för iPad

 3. Tryck på kundens namn i sökresultaten.

Redigera en kundprofil

Du kan ändra en befintlig kunds information i deras profil.

Steg:

 1. I Shopify POS trycker du på Kunder.

 2. Välj en befintlig kund på ett av följande sätt:

- Tryck på kundens namn i listan över befintliga kunder. - Tryck på sökikonen för att söka efter en befintlig kund.

 1. När du har valt en kund trycker du på Redigera.

 2. Redigera kundinformation på skärmen Redigera kund. Du kan redigera information såsom namn, adresser och preferenser.

 3. Klicka på Spara.

  Redigera kund och spara – Shopify POS för iPad

Lägg till en kund i varukorgen

Shopify POS sparar kundens uppgifter, så när en kund gör ett annat inköp kan de snabbt kopplas ihop med ordern.

Steg:

 1. I Varukorgen på produktsidan trycker du på Välj kund:

  Välj kund-knapp – Shopify POS för iPad

 2. Om kunden är ny, tryck på knappen +.

  Om det är en befintlig kund anger du kundens namn eller e-post i sökrutan och trycker sedan på deras namn i sökresultaten.

Ta bort en kund från varukorgen

Du kan ta bort en kunds uppgifter från ordern.

Steg:

 • Svep kundens namn till vänster på skärmen Varukorg:
  Radera kund från kundvagnen

Skapa en kundprofil

Om en kund inte har handlat något från dig förut kan du skapa en kundprofil för dem.

En kundprofil innehåller:

 • För- och efternamn
 • Email
 • Telefonnummer
 • Anteckningar
 • Leveransadress
 • Huruvida kunden vill få marknadsföringsinformation
 • Huruvida kunden är skattebefriad

Steg:

 1. I Shopify POS trycker du på Kunder.

 2. Tryck på knappen + .

 3. Ange kundens uppgifter. Du måste ange åtminstone ett förnamn för kunden.

 4. Valfritt: Om du vill spara kundens kontaktuppgifter utan att lägga till kunden i varukorgen, inaktivera Lägg till kund i varukorg:

  Lägg till kund till varukorg-knapp – Shopify POS för iPhone

 5. Tryck på Spara.

Sök efter en befintlig kund

Du kan söka efter befintliga kunder med namn eller e-post. Tryck på en kund för att se deras profil.

Steg:

 1. I Shopify POS trycker du på Kunder.

 2. Klicka på sökikonen och börja ange kundens namn eller e-post i sökrutan:

  Sök kund-ikon – Shopify POS för iPhone

 3. Tryck på kundens namn i sökresultaten.

Redigera en kundprofil

Du kan ändra en befintlig kunds information i deras profil.

Steg:

 1. I Shopify POS trycker du på Kunder.

 2. Välj en befintlig kund på ett av följande sätt:

- Tryck på kundens namn i listan över befintliga kunder. - Tryck på sökikonen för att söka efter en befintlig kund.

 1. När du har valt en kund trycker du på Redigera.

 2. Redigera kundinformation på skärmen Redigera kund. Du kan redigera information såsom namn, adresser och preferenser.

 3. Tryck på Spara för att spara dina ändringar:

  Redigera kund och spara – Shopify POS för iPhone

Lägg till en kund i varukorgen

Shopify POS sparar kundens uppgifter, så när en kund gör ett annat inköp kan de snabbt kopplas ihop med ordern.

Steg:

 1. Varukorgssidan trycker du på Välj kund:

  Välj kund på varukorgssidan – Shopify POS för iPhone

 2. Om kunden är ny trycker du på +-knappen på skärmen Välj kund. Som standard är den nya kunden associerad med den aktuella varukorgen, men du kan inaktivera det här alternativet från skärmen Skapa kund.

Om det är en befintlig kund anger du kundens namn eller e-post i sökrutan och trycker sedan på deras namn i sökresultaten.

Ta bort en kund från varukorgen

Du kan ta bort en kunds uppgifter från ordern.

Steg:

 • Svep kundens namn åt vänster på Varukorgssidan:
  Varukorgsskärm under radera dragning – Shopify POS för iPhone

Skapa en kundprofil

Om en kund inte har köpt från dig tidigare kan du skapa en kundprofil för dem från produktskärmen. Som standard är den nya kunden associerad med den aktuella varukorgen, men du kan inaktivera det här alternativet från skärmen Skapa kund.

Steg:

 1. Från Shopify POS produkter-skärmen, tryck på knappen + och tryck sedan på Lägg till kund:

  + (plus)-knapp – Shopify POS för Android

 2. Ange kundens information. Du måste ange minst ett namn och en e-postadress för kunden.

 3. Valfritt: För att spara kundens detaljer utan att lägga till kunden i varukorgen, inaktivera Lägg till kund i varukorg.

 4. Tryck på .

Koppla ihop en befintlig kund med en varukorg

Shopify POS sparar kundens uppgifter, så när en kund gör ett annat inköp kan de snabbt kopplas ihop med ordern.

Steg:

 1. varukorgssidan trycker du på Lägg till kund:

  Lägg till kund-knapp – Shopify POS för Android

 2. Du kan lägga till en befintlig kund på ett av följande sätt:

- Tryck på kundens namn i listan över befintliga kunder. - Ange kundens namn i sökrutan och tryck sedan på deras namn när det visas i sökresultaten.

Redigera en befintlig kund

Du kan redigera en befintlig kunds information.

Steg:

 1. Varukorgssidan trycker du på Lägg till kund:

  Lägg till kund i varukorg-skärm – Shopify POS för Android

 2. Du kan lägga till en befintlig kund på ett av följande sätt:

- Tryck på kundens namn i listan över befintliga kunder. - Ange kundens namn i sökrutan och tryck sedan på deras namn när det visas i sökresultaten.

 1. Tryck på den tillagda kunden på Varukorgssidan:

  Kunden har lagts till i varukorg iPhone – Shopify POS för Android

 2. Redigera kundinformation på skärmen Redigera kund. Du kan redigera information såsom namn, adresser och preferenser.

 3. Tryck på för att spara dina ändringar:

  Redigera kund och spara – Shopify POS för Android

Ta bort en kunds information från varukorgen

När du har lagt till en kundprofil i en varukorg kan du ta bort den genom att trycka på x bredvid kundens namn:

x-knappen bredvid kundens namn på varukorgssidan – Shopify POS för Android

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis