การติดตามและการวิเคราะห์อีเมล

ฟีเจอร์การติดตามการเปิดอ่านจะแสดงให้เห็นจำนวนอีเมลที่ส่งโดยใช้ Shopify Email และมีผู้รับเปิดอ่าน ตามค่าเริ่มต้นแล้ว การติดตามการเปิดอ่านจะเปิดใช้งานอยู่ และจะแสดงอัตราการเปิดอ่านในส่วนรายงานของแคมเปญ Shopify Email แต่ละรายการที่คุณส่ง ข้อมูลการติดตามการเปิดอ่านจะแสดงจำนวนอีเมลที่มีการเปิดอ่านทั้งหมด รวมถึงแสดงรายชื่อผู้รับที่เปิดอ่าน

สถิติอื่นๆ ที่จะแสดงในส่วนรายงานสำหรับแต่ละแคมเปญอีเมล มีดังนี้

 • อัตราการนำส่ง ซึ่งจะบอกจำนวนอีเมลที่ส่งสำเร็จ
 • จำนวนผู้สมัครรับข้อมูลที่ยกเลิกการสมัครรับข้อมูล
 • จำนวนผู้สมัครรับข้อมูลที่คลิกลิงก์ภายในอีเมลดังกล่าว
 • จำนวนครั้งที่อีเมลถูกรายงานว่าเป็นสแปม
 • จำนวนของผู้ที่มาจากอีเมลที่เยี่ยมชมร้านค้าของคุณ (ไม่นับคนซ้ำ)
 • จำนวนครั้งที่ผู้ที่มาจากอีเมลเยี่ยมชมร้านค้าของคุณและมีการหยิบสินค้าใส่ตะกร้า
 • จำนวนคำสั่งซื้อที่ได้รับสำหรับการเยี่ยมชมร้านค้าของผู้ที่มาจากอีเมล
 • จำนวนเงินที่ขายได้สำหรับการเยี่ยมชมร้านค้าของผู้ที่มาจากอีเมล

ดูรายงานการวิเคราะห์แคมเปญอีเมลของคุณ

หลังจากที่คุณส่งแคมเปญอีเมล ระบบจะสร้างรายงานให้คุณเพื่อจะได้รู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญ คุณสามารถระบุได้ว่าผู้สมัครรับข้อมูลรายใดได้ดำเนินการบางอย่างกับอีเมลหรือตีกลับอีเมล นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งออกไฟล์ CSV ที่มีรายชื่อผู้สมัครรับข้อมูลที่ดำเนินการแต่ละประเภทได้

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่ “การตลาด
 2. ในส่วนการตลาดล่าสุด ให้คลิกอีเมลที่คุณต้องการตรวจสอบการวิเคราะห์
 3. ในส่วนสรุปแคมเปญ ให้คลิก “ดูรายงาน” ที่ด้านล่างของตัวอย่างอีเมล
 4. ไม่บังคับ: สำหรับการดูหรือส่งออกข้อมูลว่าลูกค้ารายใดได้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ปฏิบัติดังนี้:
  • หากต้องการดูข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้คลิกที่เกณฑ์ชี้วัดในส่วนการมีส่วนร่วมทางอีเมล
  • หากต้องการส่งออกข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้คลิกที่เกณฑ์ชี้วัดในส่วนการมีส่วนร่วมทางอีเมล จากนั้นจึงคลิก “ส่งออก

เลือกตัวเลือกการติดตามการเปิดของคุณ

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่แอป > อีเมล > การตั้งค่า
 2. ในส่วนการติดตามการเปิดอ่าน ให้เลือกเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามการเปิด (แนะนำ), ติดตามการเปิดอีเมลทั้งหมด, ขอความยินยอม หรือ ไม่ต้องติดตาม
 3. คลิกที่บันทึก

ตัวเลือกการติดตามการเปิดจะกำหนดวิธีที่ร้านค้า Shopify ของคุณเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สำหรับ Shopify Email:

 • เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามการเปิด (แนะนำ): Shopify จะเก็บรวบรวมอัตราการเปิดให้กับแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลของคุณ และช่วยรักษาชื่อเสียงของผู้ส่งไว้ หากคุณต้องการปรับตัวเลือกความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าให้สมดุลกับการรายงานข้อมูล ให้เลือกการตั้งค่านี้
 • ติดตามการเปิดอีเมลทั้งหมด: ระบบจะรวบรวมจํานวนผู้สมัครรับข้อมูลที่เปิดแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลของคุณ หรือที่เรียกว่าอีกอย่างหนึ่งอัตราการเปิด โดยการตั้งค่านี้จะให้ข้อมูลรายงานอัตราการเปิดที่มีรายละเอียดมากที่สุด
 • ขอความยินยอม: ผู้สมัครรับข้อมูลสามารถเลือกติดตามได้โดยคลิกที่ “เลือกใช้งานการติดตามการเปิดอีเมล” ในส่วนท้ายของแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลของคุณ ระบบจะรายงานจํานวนผู้สมัครรับข้อมูลที่เปิดอีเมลของคุณ หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอัตราการเปิด โดยอิงตามจำนวนผู้สมัครรับข้อมูลที่เลือกใช้งานการติดตามการเปิดอีเมลร่วมกับการมีส่วนร่วมทางอีเมลโดยรวม เช่น การคลิกลิงก์
 • ไม่ต้องติดตาม: ระบบจะไม่รายงานอัตราการเปิดอีเมลของคุณ อย่างไรก็ตาม ระบบจะยังคงเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์อื่นๆ ในแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลของคุณ เช่น จํานวนคลิกจากผู้สมัครรับข้อมูล

หากลูกค้าได้รับอีเมลจากคุณ แต่ไปเยี่ยมชมร้านค้าของคุณโดยตรงโดยใช้แท็บหรือหน้าต่างเบราว์เซอร์อื่น หรือเยี่ยมชมร้านค้าในภายหลังแทนการคลิกที่ลิงก์ในอีเมล พฤติกรรมเช่นนี้จะไม่ปรากฏในการวิเคราะห์ Shopify Email ของคุณ

ลูกค้าจะสามารถดูว่าใครเป็นผู้รับอีเมลได้หรือไม่

ไม่ ที่อยู่อีเมลของผู้รับอื่นทั้งหมดจะถูกซ่อนไว้

อัตราการเปิดอ่านหมายถึงอะไร

อัตราการเปิดอ่านคือความถี่ที่ผู้คนที่ได้รับอีเมลของคุณเปิดอ่านอีเมลดังกล่าว

อัตราการเปิดที่ดีคือเท่าไร

ช่วงอัตราเปิดที่ดีคือตั้งแต่ 20% ถึง 22%

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี