การติดตามและการวิเคราะห์อีเมล

ฟีเจอร์การติดตามการเปิดอ่านทำให้คุณทราบจำนวนอีเมลที่ส่งออกไปโดยใช้ Shopify Email ที่ผู้รับเปิดอ่าน ฟีเจอร์การติดตามการเปิดอ่านจะเปิดใช้อยู่แล้วตามค่าเริ่มต้น และจะแสดงอัตราการเปิดอ่านในส่วนรายงานของแคมเปญ Shopify Email แต่ละรายการที่คุณส่ง ข้อมูลการติดตามการเปิดอ่านจะแสดงเฉพาะจำนวนอีเมลที่มีการเปิดอ่านเท่านั้น ไม่ใช่รายชื่อผู้รับที่เปิดอีเมลอ่าน

สถิติอื่นๆ ที่จะแสดงในส่วนรายงานสำหรับแต่ละแคมเปญอีเมล มีดังนี้

 • อัตราการนำส่ง ซึ่งจะบอกจำนวนอีเมลที่ส่งสำเร็จ
 • จำนวนผู้สมัครใช้งานที่ยกเลิกการเป็นสมาชิก
 • จำนวนผู้สมัครใช้งานที่คลิกลิงก์ภายในอีเมลดังกล่าว
 • จำนวนครั้งที่อีเมลถูกรายงานว่าเป็นสแปม
 • จำนวนของผู้ที่มาจากอีเมลที่เยี่ยมชมร้านค้าของคุณ (ไม่นับคนซ้ำ)
 • จำนวนครั้งที่ผู้ที่มาจากอีเมลเยี่ยมชมร้านค้าของคุณและมีการหยิบสินค้าใส่ตะกร้า
 • จำนวนคำสั่งซื้อที่ได้รับสำหรับการเยี่ยมชมร้านค้าของผู้ที่มาจากอีเมล
 • จำนวนเงินที่ขายได้สำหรับการเยี่ยมชมร้านค้าของผู้ที่มาจากอีเมล

เลือกตัวเลือกการติดตามการเปิดของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้คลิกการตั้งค่า
 2. คลิกการแจ้งเตือน
 3. ในส่วนการตลาดผ่านอีเมล ให้เลือก "เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามการเปิด" (แนะนำ), "ติดตามการเปิดอีเมลทั้งหมด", "ขอความยินยอม" หรือ "ไม่ต้องติดตาม"
 4. คลิกที่บันทึก

ตัวเลือกการติดตามการเปิดจะกำหนดวิธีที่ร้านค้า Shopify ของคุณเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สำหรับ Shopify Email:

 • เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามการเปิด (แนะนำ): Shopify จะเก็บรวบรวมอัตราการเปิดให้กับแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลของคุณ และช่วยรักษาชื่อเสียงของผู้ส่งไว้ หากคุณต้องการปรับตัวเลือกความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าให้สมดุลกับการรายงานข้อมูล ให้เลือกการตั้งค่านี้

 • ติดตามการเปิดอีเมลทั้งหมด: ระบบจะรวบรวมจํานวนผู้สมัครใช้งานที่เปิดแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลของคุณ หรือที่เรียกว่าอีกอย่างหนึ่งอัตราการเปิด โดยการตั้งค่านี้จะให้ข้อมูลรายงานอัตราการเปิดที่มีรายละเอียดมากที่สุด

 • ขอความยินยอม: ผู้สมัครใช้งานสามารถเลือกติดตามได้โดยคลิกที่ "เลือกใช้งานการติดตามการเปิดอีเมล" ในส่วนท้ายของแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลของคุณ ระบบจะรายงานจํานวนผู้สมัครใช้งานที่เปิดอีเมลของคุณ หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอัตราการเปิด โดยอิงตามจำนวนผู้สมัครใช้งานที่เลือกใช้งานการติดตามการเปิดอีเมลร่วมกับการมีส่วนร่วมทางอีเมลโดยรวม เช่น การคลิกลิงก์

 • ไม่ต้องติดตาม: ระบบจะไม่รายงานอัตราการเปิดอีเมลของคุณ อย่างไรก็ตาม ระบบจะยังคงเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์อื่นๆ ในแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลของคุณ เช่น จํานวนคลิกจากผู้สมัครใช้งาน

หากผู้ซื้อได้รับอีเมลจากคุณ แต่ไปเยี่ยมชมร้านค้าของคุณโดยตรงโดยใช้แท็บหรือหน้าต่างเบราว์เซอร์อื่น หรือว่าไปเยี่ยมชมในภายหลังแทนการคลิกที่ลิงก์ในอีเมล ลักษณะการทำงานเช่นนี้จะไม่ปรากฏขึ้นในการวิเคราะห์ Shopify Email ของคุณ

ลูกค้าจะสามารถดูว่าใครเป็นผู้รับอีเมลได้หรือไม่

ไม่ ที่อยู่อีเมลของผู้รับอื่นทั้งหมดจะถูกซ่อนไว้

อัตราการเปิดอ่านหมายถึงอะไร

อัตราการเปิดอ่านคือความถี่ที่ผู้คนที่ได้รับอีเมลของคุณเปิดอ่านอีเมลดังกล่าว

อัตราการเปิดที่ดีคือเท่าไร

ช่วงอัตราเปิดที่ดีคือตั้งแต่ 20% ถึง 22%

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี