ภาพรวมบัตรของขวัญ

หมายเหตุ: เพื่อช่วยลดผลกระทบจากเหตุการณ์ล่าสุดต่อร้านค้าของคุณ เราจึงเปิดให้บัตรของขวัญพร้อมจำหน่ายในทุกแผนการใช้งานเป็นการชั่วคราว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การเพิ่มหรืออัปเดตสินค้าบัตรของขวัญ

วิธีขายและแลกใช้บัตรของขวัญดิจิตอลด้วย Shopify POS คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

หากคุณต้องการขายและแลกใช้บัตรของขวัญฉบับจริง คุณก็จำเป็นต้องเปิดใช้งานบัตรของขวัญฉบับจริงใน Shopify POS ด้วย

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ Shopify POS สำหรับ Android เพื่อแลกใช้บัตรของขวัญฉบับจริงได้ แต่ไม่สามารถขายได้ เนื่องจากการขายบัตรของขวัญฉบับจริงยังคงถูกจำกัดเฉพาะบน iPad และ iPhone เท่านั้น

ช่องทางการขายที่รองรับบัตรของขวัญ

ลูกค้าสามารถแลกใช้บัตรของขวัญได้ในทุกช่องทางการขายที่ใช้การชำระเงินของ Shopify:

  • ร้านค้าออนไลน์
  • ปุ่มซื้อ
  • Pinterest
  • ร้านค้า Facebook
  • Messenger
  • Shopify POS

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี