Klargøring og administration af Shopify Markets Pro-ordrer

Du kan klargøre dine internationale ordrer med Markets Pro ved hjælp af en af følgende valgmuligheder:

 • Køb og udskriv DHL- og UPS-fragtlabels direkte i Shopify-administratoren.
 • Udskriv, klargør og afsend ordrer med DHL- og UPS-fragtlabels fra din tredjepartsklargøringspartner.

Du kan også refundere og returnere Markets Pro-ordrer.

Overvejelser i forbindelse med køb af Markets Pro-fragtlabels

Gennemgå følgende overvejelser og begrænsninger, inden du køber fragtlabels til dine internationale ordrer:

 • Du kan ikke føje leveringsforsikring til Markets Pro-fragtlabels.
 • Fragtfirmapakker understøttes ikke med Markets Pro. Hvis du klargør ud fra Shopify, skal du bruge tilpassede emballager fra indstillingerne Forsendelse og levering i din administrator. Hvis du bruger en tredjepartspartner til klargøring, skal du bruge de emballager, der er opsat i den pågældende app eller platform.
 • Du kan kun købe DHL- og UPS-fragtlabels.
 • Du kan ikke redigere leveringsland, -delstat eller -provins for følgende typer af ordrer for at bibeholde nøjagtige beregninger af told:

  • Ordrer med forudbetalt told
  • Ordrer, der afsendes til Canada, USA eller Brasilien
 • Den højest deklarerede værdi for internationale forsendelser er 25.000 USD.

 • Tilpassede varelinjer understøttes ikke med Markets Pro. Hvis du vil afsende tilpassede varelinjer, skal du oprette en ordrekladde og ændre den registrerede shopejer på ordren fra Markets Pro til dig selv.

 • Kundens fornavn eller efternavn må ikke være et enkelt bogstav i kundens leveringsoplysninger. For eksempel er både J Doe og John D ugyldige formater for kundenavne.

 • Opdeling af et enkelt produkt i flere forsendelser understøttes ikke med Markets Pro. Der kan købes i alt 1 fragtlabel pr. produkt for hver ordre.

 • Markets Pro-fragtlabels viser en vægt på 0,45 kg for alle labels for at bede fragtfirmaerne om at veje hver pakke præcist. Dette ændrer ikke faktureringen for Markets Pro-labels. Den vægt, som deklareres af dig eller din logistikpartner på det tidspunkt, hvor labelen oprettes, anvendes til det første labelestimat. Vægten gemmes i labelens stregkode for at sammenholde labelestimatet med fragtfirmaets labelfaktura.

 • Ordrer, der indeholder gratis varer, viser en værdi på 1,00 USD på kommercielle fakturaer for alle de gratis varer. Dette garanterer ikke, at forsendelsen vil kunne gå gennem tolden, og der er ikke en måde at angive værdien af den gratis vare manuelt.

Klargøring af ordrer direkte i din Shopify-administrator

Du kan klargøre dine Markets Pro-ordrer direkte i Shopify-administratoren ved at købe fragtlabels enkeltvist eller samlet.

Køb og udskriv fragtlabels enkeltvis

 1. Gå til Ordrer i Shopify-administrator.

 2. Klik på en ordre der indeholder varer, som ikke er klargjort.

 3. I afsnittet Ikke-klargjort skal du klikke på Opret fragtlabel.

 4. Bekræft antallet af varer, som du vil inkludere i denne klargøring, i afsnittet VARER. Hvis du vil afsende kundens ordre med mere end én klargøring, skal du ændre antallet af hver vare, som du ikke vil afsende i denne klargøring. Du kan købe en ekstra fragtlabel til hver klargøring, som kræves for at fuldføre hele ordren.

 5. Gennemgå formularen til toldangivelse, og tilføj eventuelle manglende oplysninger:

  1. Klik på Rediger toldoplysninger i afsnittet VARER.
  2. Bekræft dine produktoplysninger såsom vægt, antal, værdi og beskrivelse.
  3. Klik på Gem.
 6. Vælg en eksisterende pakke eller opret en ny pakke i afsnittet Pakke:

  • Hvis du vil bruge en eksisterende pakke, skal du vælge en pakke fra rullemenuen Pakke.
  • Hvis du vil oprette en ny pakke, skal du følge disse trin:
   1. Klik på Tilføj pakke i afsnittet Pakke.
   2. Angiv oplysningerne om din ny pakke i dialogboksen Tilføj pakke.
   3. Klik på Tilføj pakke.
 7. Angiv din forsendelses samlede vægt i feltet Samlet vægt (med pakke).

 8. Vælg en afsendelsesdato i feltet Afsendelsesdato. Hvis du automatisk vil sende forsendelsesoplysnigner til dine kunder på denne dato, skal du vælge Send leveringsoplysninger til kunder.

 9. Gennemgå dine leveringsoplysninger i afsnittet Resume, og klik derefter på Køb fragtlabel.

 10. Vælg, om du vil samle dine fragtlabels med eventuelle toldformularer eller pakkesedler, og vælg derefter papirformatet for din udskrivning.

 11. Udskriv dine fragtlabels og dokumenter.

Køb og udskriv fragtlabels samlet

 1. Gå til Ordrer i Shopify-administrator.

 2. Valgfrit: Hvis du kun vil se de ordrer, der skal klargøres, skal du klikke på fanen Ikke-klargjort.

 3. Markér afkrydsningsfeltet ud for hver ordre, som du vil oprette en fragtlabel til.

 4. Klik på Opret fragtlabels. Hvis du klargør fra flere lokationer, skal du vælge den rigtige lokation og derefter klikke på Fortsæt.

 5. Gennemgå formularen til toldangivelse, og tilføj eventuelle manglende oplysninger:

  1. Klik på feltet Varer for en ordre.
  2. Klik på Rediger tolddeklaration.
  3. Bekræft produktets vægt, antal, værdi og beskrivelse for hvert produkt.
  4. Valgfrit: Vælg Gem leveringsoplysninger i produktoplysninger.
  5. Under Opdater formular til tolddeklaration skal du vælge en mulighed for at opdatere flere ordrer, eller kun denne ordre.
  6. Klik på Gem.
 6. Foretag eventuelle rettelser af dine labels på siden Opret fragtlabels.

 7. Klik på Gennemgå og køb.

 8. Valgfrit: Rediger afsendelsesdatoen.

 9. Valgfrit: Rediger, om der skal sendes en mail om ordreklargøring til dine kunder.

 10. Klik på Køb fraglabels.

 11. Vælg, om du vil samle dine fragtlabels med toldformularer og pakkesedler, og vælg derefter papirformatet for din udskrivning.

 12. Udskriv dine fragtlabels og dokumenter.

Klargøring af ordrer ved hjælp af eksterne klargøringstjenester

Shopify Markets Pro-ordrer kan klargøres ved hjælp af følgende kompatible klargøringstjenester:

Hvis du skal annullere en eksisterende fragtlabel fra den eksterne klargøringstjeneste og få udstedt en ny, skal du klikke på Annuller label og derefter købe en ny label. Du debiteres kun for den label, der scannes af fragtfirmaet.

Hvis du bruger en klargøringstjeneste, der ikke står på denne liste og gerne vil i gang med det samme, skal du eller din klargøringspartner købe fragtlabels og klargøre Markets Pro-ordrer via din Shopify-administrator. Hvis du vil integrere en ekstern klargøringstjeneste med Shopify Markets Pro, skal du kontakte din sælger.

Overvejelser i forbindelse med brug af eksterne klargøringstjenester

 • Hvis du bruger tilpassede faste priser, fordi du endnu ikke har opdateret dine indstillinger for levering, kan du overveje at opdatere for at drage fordel af de funktioner, som opdateringen giver adgang til.
 • Hvis du udskriver en fragtlabel uden for Shopify-administratoren, videregives køberens valg i betalingsprocessen til den eksterne klargøringsudbyder som en label (uanset køberens valg). Den eksterne udbyder kan ikke vælges mellem Markets Pro-leveringstjenester, så det, der videregives til den eksterne udbyder, afhænger af de priser, der vælges i betalingsprocessen. Priser, der beregnes af fragtfirmaer, videregives som den postklasse, der er valgt i betalingsprocessen. De faste priser videregives forskelligt afhængigt af, hvad der vælges i betalingsprocessen:

  • Economy: DHL eCommerce
  • Standard: UPS
  • Express: DHL Express
  • Tilpasset fast pris: DHL Express
 • Der introduceres flere kompatible klargøringstjenester i fremtiden. Hvis du er en klargøringstjeneste eller en shopejer, som bruger en klargøringstjeneste, der ikke står på listen, skal du kontakte Shopify Support.

Ordrer er på hold

Markets Pro-ordrer sættes på hold og kan ikke fuldføres, før ventepositionen fjernes. Markets Pro udfører en svindelanalyse af din ordre, kontrollerer din ordres oplysninger, såsom din kundes mailadresse og telefonnummer, mens de bekræfter, at der blev opkrævet nøjagtige told- og importskatter, hvis det er relevant.

Ordreindeholdelsen fjernes normalt inden for fem minutter. I nogle tilfælde kan Markets Pro indeholde din ordre i længere tid til yderligere ordrescreening.

Når ordren er blevet fjernet, hentes din ordrebetaling automatisk. Du kan også registrere den manuelt afhængigt af din metode til hentning af betaling.

Sådan administrerer du Markets Pro-ordrer

Når du opretter en ordrekladde og tilføjer en kunde, som har en leveringsadresse fra et marked, der administreres af Markets Pro, vælges den registreret shopejer for Markets Pro automatisk for din ordrekladde.

Det er vigtigt, at du knytter en Markets Pro-leveringstjeneste til din ordrekladde. Hvis du ikke tilknytter en Markets Pro-leveringsmetode, beregnes der ikke told, og Markets Pro tilknyttes ikke som den registrerede shopejer.

Hvis du ikke tilføjer en kunde, men du vælger et marked, der administreres af Markets Pro, vælges den registrerede shopejer for Markets Pro automatisk for din ordrekladde.

Følgende overvejelser gælder for ordrekladder, der administreres af Markets Pro:

Rediger den registrerede shopejer for din internationale ordrekladde

Du kan ændre den registrerede shopejer for din internationale ordrekladde. Hvis du selv ændrer den registrerede shopejer fra Markets Pro til din egen, er du ansvarlig for at håndtere de finansielle og juridiske kompleksiteter ved internationalt salg.

Du får adgang til forskellige fragtlabels, afhængigt af den registrerede shopejer, du vælger:

Trin:

 1. Gå til Ordrer > Kladder i Shopify-administrator.
 2. Klik på den ordrekladde, som du vil ændre den registrerede shopejer for.
 3. Klik på i afsnittet Marked, og klik derefter på Skift registreret shopejer.
 4. Vælg den registrerede shopejer, som du vil administrere din ordre med.
 5. Klik på Gem.

Refusion og returnering af Markets Pro-ordrer

Du kan refundere Markets Pro-ordrer på samme måde, som du refunderer dine andre ordrer i din Shopify-administrator. Du kan få mere at vide i Sådan opretter du returneringer og refusioner.

30-dages vekselkursgaranti

Markets Pro-ordrer, der betales i en udenlandsk valuta, får låst vekselkursen for den udenlandske valuta i 30 dage. Den 30-dages vekselkursgaranti sikrer, at den samme vekselkurs anvendes i 30 dage, efter din ordre er afgivet, og hjælper dig med at undgå tab som følge af udsving i valutaværdier.

Dette betyder, at hvis du får brug for at refundere en ordre, der er afgivet inden for de seneste 30 dage, vil vekselkursen vil være den samme som ved afgivelse af ordren.

Told, toldgebyrer og moms

Når Markets Pro-ordren er blevet klargjort, gives der ikke refusion for told, toldgebyrer eller moms. Hvis en komplet ordre refunderes, før ordren er klargjort, refunderes told og toldgebyrer til dig på den efterfølgende udbetalingsdato.

Returneringer

Du kan købe en returlabel til Markets Pro-ordrer fra en tredjepartsudbyder eller et fragtfirma. Markets Pro-ordrer har ikke nogen specifikke krav til returlabels.

Ombytninger

En produktbytning anses for at være en ny Markets Pro-ordre, der skal gennem tolden. Du eller din kunde skal betale told og skatter for anden gang.

B2B-ordrer med Markets Pro

B2B-ordrer understøttes ikke af Shopify Markets Pro. Når du foretager B2B-ordrer til lande eller områder, der administreres af Markets Pro, skal du være din egen registrerede shopejer for disse ordrer. Ordrer ændres automatisk, så du er den registrerede shopejer i betalingsprocessen. Du kan også behandle B2B-ordrer som ordrekladder.

Gratis ordrer med Markets Pro

Gratis ordrer understøttes ikke af Shopify Markets Pro. Når du opretter en ordre med en nulværdi til lande eller områder, der administreres af Markets Pro, skal du være din egen registrerede shopejer for disse ordrer. Ved betaling vil disse ordrer automatisk have butikken som registreret shopejer.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis