Oppfylle og administrere Shopify Markets Pro-bestillinger

Du kan oppfylle internasjonale bestillinger med Markets Pro ved hjelp av et av følgende alternativer:

 • Kjøp og skriv ut DHL Express-fraktetiketter direkte i Shopify-administrator.
 • Oppfyll og sende bestillinger med en tredjeparts oppfyllelsespartner.

Du kan også refundere og returnere Markets Pro-bestillinger.

Oppfylle bestillinger direkte i Shopify-administrator

Du kan oppfylle Markets Pro-bestillinger direkte i Shopify-administrator ved å kjøpe DHL Express-fraktetiketter individuelt eller samlet.

Ting å vurdere ved kjøp av fraktetiketter i Shopify-administrator

Før du kjøper DHL Express-fraktetiketter for internasjonale bestillinger i Shopify-administrator må du gå gjennom følgende vurderinger:

 • Du kan ikke legge til fraktforsikring for Markets Pro-fraktetiketter.
 • Transportørpakker støttes ikke med Markets Pro. Du må bruke egendefinerte pakker i Shopify-administrator.
 • Du kan bare kjøpe DHL Express-fraktetiketter.
 • For å sikre en nøyaktig beregning av tollplikter kan du ikke redigere avsenderland for bestillinger med forhåndsbetalte tollplikter eller bestillinger som sendes til Canada, USA eller Brasil. Du kan heller ikke redigere leveringsprovins eller -stat.
 • Den maksimale deklarerte verdien for en internasjonal forsendelse er 25 000 USD.

Kjøpe og skrive ut fraktetiketter individuelt

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Klikk på en bestilling som inneholder varer som ikke er sluttført.

 3. I Ikke-sluttført-seksjonen, klikker du på Opprett fraktetikett.

 4. Bekreft antall varer du vil inkludere i denne sluttførselen i seksjonen VARER. Hvis du vil sende kundens bestilling med mer enn én sluttførsel, så reduserer du mengden av hver vare som du ikke vil sende i denne sluttførselen. Du kan kjøpe en ekstra fraktetikett for hver sluttførsel som kreves for å fullføre hele bestillingen.

 5. Gå gjennom tolldeklarasjonsskjemaet og legg til manglende opplysninger:

 6. Valgfritt: Velg en forhåndsinnstilling i seksjonen FORHÅNDSINNSTILLINGER for å legge til en forhåndsinnstilling for fraktetiketter til fraktetikettene.

 7. Velg en eksisterende pakke eller opprett en ny pakke i seksjonen Pakke:

 8. Angi totalvekten på forsendelsen i feltet Totalvekt (inkludert pakke).

 9. Velg en sendingsdato i feltet Sendingsdato. Hvis du ønsker å sende fraktinformasjon til kunden automatisk på denne datoen, velger du Send fraktinformasjon til kunder.

 10. Se gjennom leveringsdetaljene i Sammendrag-seksjonen, og klikk deretter på Kjøp fraktetikett.

 11. Velg om du vil samle fraktetiketter med tollskjemaer eller følgesedler, og velg deretter formatet for utskriftspapiret.

 12. Skriv ut fraktetiketter og dokumenter.

Kjøpe og skrive ut mange fraktetiketter samtidig

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Valgfritt: For å vise bare bestillinger som skal oppfylles, kan du klikke på Ikke-behandlet-fanen.

 3. Velg avmerkingsboksen ved siden av hver enkelt bestilling du vil opprette en fraktetikett for.

 4. Klikk på Opprett fraktetiketter. Hvis du oppfyller fra flere lokalisasjoner, velger du riktig lokalisasjon og klikker Fortsett.

 5. Valgfritt: Gjør følgende for å legge til en forhåndsinnstilling for fraktetiketter:

  1. Velg bestillingene.
  2. Klikk på X bestillinger valgt.
  3. Klikk på forhåndsinnstillingen.
 6. Gå gjennom tolldeklarasjonsskjemaet og legg til manglende opplysninger:

  1. Klikk feltet Varer i en bestilling.
  2. Klikk Rediger tolldeklarasjon.
  3. Kontroller produktvekt, antall, verdi og beskrivelse for hvert produkt.
  4. Valgfritt: Velg Lagre fraktinformasjon i produktdetaljer.
  5. Velg et alternativ for å oppdatere flere bestillinger, eller bare denne bestillingen, under Oppdater tolldeklarasjonsskjema.
  6. Klikk på Lagre.
 7. Gjør eventuelle endringer i etikettene på siden Opprett fraktetiketter.

 8. Klikk på Se gjennom og kjøp.

 9. Valgfritt: Endre forsendelsesdatoen.

 10. Valgfritt: Endre hvorvidt en e-post for bestillingsoppfyllelse sendes til kundene dine.

 11. Klikk Kjøp fraktetiketter.

 12. Velg om du ønsker å samle fraktetiketter med tollskjemaer og følgesedler, og velg deretter formatet for utskriftspapiret.

 13. Skriv ut fraktetiketter og dokumenter.

Oppfylle bestillinger ved hjelp av eksterne oppfyllelsestjenester

Shopify Markets Pro-bestillinger kan oppfylles gjennom følgende kompatible oppfyllelsestjenester:

Hvis du bruker en oppfyllelsestjeneste som ikke er på denne listen, må du kjøpe fraktetiketter og oppfylle Markets Pro-bestillinger gjennom Shopify-administrator.

Flere kompatible oppfyllelsestjenester blir introdusert i fremtiden. Hvis du er en oppfyllelsestjeneste eller en forhandler som bruker en oppfyllelsestjeneste som ikke står på listen, kan du kontakte markets-pro@shopify.com

Bestillinger på vent

Markets Pro-bestillinger stanses midlertidig, og kan ikke oppfylles før stansen er opphevet. Under bestillingsstansen gjennomfører Markets Pro en svindelanalyse av bestillingen, kontrollerer bestillingens informasjon, som kundens e-postadresse og telefonnummer, og kontrollerer at riktige tollplikter og importavgifter er samlet inn, hvis det er aktuelt.

Bestillingsstansen fjernes vanligvis innen fem minutter. I noen tilfeller kan Markets Pro stanse bestillingen lenger for å gjøre ytterligere kontroller.

Når bestillingsstansen er fjernet innhentes betalingen for bestillingen automatisk, eller du kan samle den inn manuelt, avhengig av hvilken metode du bruker for innsamling av betalinger.

Refundere og returnere Markets Pro-bestillinger

Du kan refundere Markets Pro-bestillinger på samme måte som du refunderer andre bestillinger i Shopify-administrator. Se Opprette returer og refusjoner for mer informasjon.

30-dagers vekslingskursgaranti

Markets Pro-bestillinger som betales i en fremmed valuta har en låst valutakurs, som gjelder i 30 dager. 30-dagers vekslingskursgarantien sikrer at den samme vekslingskursen brukes i 30 dager etter at bestillingen legges inn, og bidrar til at du unngår tap fra svingende valutakurser.

Det betyr at dersom du må refundere en bestilling som er lagt inn etter mindre enn 30 dager, vil vekslingskursen være den samme som da bestillingen ble lagt inn.

Tollplikter og MVA

Når Markets Pro-bestillingen oppfylles gis det ingen refusjoner for tollplikter eller MVA. Hvis en full bestilling refunderes før bestillingsoppfylling, får du refundert tollplikter på den påfølgende utbetalingsdatoen.

Returer

Du kan kjøpe en returetikett for Markets Pro-bestillinger fra en tredjepartsleverandør eller -transportør. Markets Pro-bestillinger har ingen bestemte krav til returetiketter.

Bytter

Et produktbytte anses som en ny Markets Pro-bestilling, som må passere tollen. Du eller kunden må betale tollplikter og avgifter for andre gang.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis