Aktiver bestillingsmerknader på handlekurvsiden din

Du kan bruke bestillingsmerknader til å innhente spesielle instruksjoner fra kunder om hvordan du skal klargjøre og levere en bestilling. De fleste gratis Shopify-temaer lar deg aktivere en boks for bestillingsmerknader på handlekurvsiden. Simple-temaet støtter ikke bestillingsmerknader.

Bestillingsmerknader

Aktiver bestillingsmerknader

Slik aktiverer du bestillingsmerknader:

 1. Finn temaet du vil redigere og klikk på Tilpass.

 2. Du finner handlekurvinnstillingene for temaet ditt i enten Temainnstillinger-fanen eller i Seksjoner-fanen. Først klikker du Temainnstillinger og ser for å se om handlekurvinnstillingene for temaet er tilgjengelig der:

  Handlekurvinnstillinger

  Hvis temaet ditt ikke har en handlekurv-del i Temainnstillinger, klikker du Seksjoner. For å få tilgang til handlekurvinnstillingene, går du til handlekurvsiden ved å klikke på handlekurvikonet i toppteksten. Når du er på handle kurvsiden i temaforhåndsvisningen, vil du se fanen handlekurvinnstillinger i temaredigeringsprogrammet:

  Handlekurvinnstillinger 2

 3. I handlekurvinnstillingene for temaet merker du av for Aktiver bestillingsmerknader.

  Handlekurvmerknader

 4. Klikk på Lagre.

Rediger etiketten for bestillingsmerknader

Du kan redigere etiketten som vises over eller ved siden av bestillingsmerknader-boksen. Som standard sier etiketten «Spesielle instruksjoner til selger»:

Etikett for bestillingsmerknad

 1. Finn temaet du vil redigere og klikk på Handlinger > Redigere språk.

 2. I Filtrer oversettelser-boksen skriver du inn Special instructions for å vise oversettelsen av bestillingsmerknader:

  Oversettelse av bestillingsmerknader

 3. Angi en ny etikett for bestillingsmerknaden.

 4. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis