Internasjonal frakt

Hvis butikken din er lokalisert i USA eller Canada og du bruker Shopifys distribusjonsnettverk (SFN) til å sende internasjonalt, er det enkelte krav du må oppfylle for å sikre at riktige importavgifter og skatter belastes.

Hvis bedriften din ligger i USA eller Canada og du sender en bestilling til en kunde i et annet land eller region, er denne kunden Registrert importør for bestillingen. Det kan være at kunden må betale importavgifter og skatter på bestillingen avhengig av destinasjonsland eller -region, verdien på forsendelsen, handelsavtaler og traktater. Hvis du sender en pakke internasjonalt fra Canada, blir ikke tollplikter og avgifter rutinemessig samlet inn av Canada Post.

Internasjonale forsendelser med en verdi på 2500 USD eller mer krever tilleggsdokumentasjon, inkludert en fullmakt, et internasjonalt transaksjonsnummer og transportørspesifikk dokumentasjon.

SFN tilbyr ikke tilleggsforsikring på innenlands eller internasjonale forsendelser, men det kan være at noen transportører tilbyr dette. Du kan kontakte SFN-støtteteamet på e-post for mer informasjon om forsikring fra transportører.

Importavgifter og skatter

Summen av importavgifter og skatter for en pakke som sendes internasjonalt avgjøres av flere ulike faktorer. Verdien på en forsendelse kan avgjøres ved å vurdere informasjon som kostnaden for solgte varer, fraktkostnader og kostnaden for fraktforsikring. I noen land og regioner er importavgifter skattbare.

En annen bidragsyter til kostnaden for importavgifter og skatter er de minimis-grenseverdien. Dette begrepet viser til minimumsverdien for en forsendelse før den kan belastes importavgifter og skatter. De minimis-verdien settes av destinasjonlandet eller -regionen til en forsendelse.

Andre ting som kan påvirke mengden importavgifter kan være følgende:

  • Opprinnelsesland (COO), som betyr landet eller regionen der et produkt produseres.
  • Varekategorien.
  • Produktmaterialer.
  • Kjønn, som gjelder for klær.
  • Transportør og tjeneste.

Delivered Duties Unpaid

SFN støtter Delivered Duties Unpaid (DDU), som av og til også kalles Delivered at Place (DAP). DDU betyr at kunden er ansvarlig for betaling av gjeldende importavgifter og skatter når bestillingen deres leveres. Transportøren samler inn disse gebyrene fra kunden, og sender betalingen til lokale myndigheter. Avhengig av transportør hentes gebyrene enten inn ved leveransen, eller transportøren kontakter kunden for å få betalt gebyrene på forhånd, før leveranse. Forsendelsen utleveres ikke til kunden før disse gebyrene er betalt. De fleste transportører belaster en liten tilleggsavgift for å dekke administrative kostnader ved å samle inn og innbetale de innhentede gebyrene.

Fraktetiketter

I henhold til samsvarsregler merker ikke SFN pakker som Gaver, og kan derfor ikke garantere at en forsendelse er unntatt fra importavgifter og skatter.

Hvis du sender en vare, som for eksempel produkter i prøvestørrelser eller markedsføringsvedlegg, må du merke pakken som Markedsføringsprodukter på all import- og eksportdokumentasjon for å oppfylle innenlands og internasjonale fraktregler. Selv om disse varene ikke har noen pengeverdi, må du tilordne en pris på mer enn 0 USD, ellers kan forsendelsen bryte med internasjonale tollregler.

Beste praksis

  • Sørg for å bruke fullstendige og nøyaktige beskrivelser av produktene dine. Beskrivelsen skal beskrive produktet, hva produktet brukes til, og hva produktet er laget av.
  • Legg til HS-koder til produkter i Shopify-administrator. Ved å legge til en HS-kode bidrar du til å sikre at riktige importavgifter og skatter legges til forsendelsene dine. - Sørg for at HS-kodene stemmer for alt markedsføringsmateriell, sett eller pakker som du selger i butikken.

  • Tilordne alle varer i en forsendelse en pris på mer enn 0 USD, selv om varene er en gave med kjøpet (GWP, Gift with purchase). - Det anbefales ikke å sende GWP-er til internasjonale destinasjoner fordi kunden sannsynligvis vil bli belastet importavgifter og skatter på GWP-en.

  • Sørg for at kundene legger til e-postadresse og telefonnummer i kassen, slik at lokale transportører kan kontakte dem om gebyrer og leveranse.

  • Publiser tydelig informasjon i nettbutikken om hvordan internasjonale kunder må betale importavgifter og skatter. Ved å oppgi denne informasjonen informerer og skaper du tillit hos kundene.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis