Zakończenie i zwrot kosztów zamówień

Możesz dokonać zwrotów kosztów i zakończyć częściowe płatności na ekranie Zamówienia Shopify POS.

Uwaga Jeśli dokonasz zwrotu lub wymiany towaru, który jest częścią zamówienia płatnego w wielu ratach, nie możesz otrzymywać dodatkowych płatności na to zamówienie.

Zakończ płatność częściową

Aby zakończyć płatność częściową:

 1. Na ekranie Zamówienia naciśnij zamówienie, dla którego chcesz dokonać płatności.

 2. W sekcji Zaległe naciśnij opcję Przyjmij płatność:

  Przycisk Przyjmij płatność

 3. Naciśnij opcję Dodaj płatność, a następnie wybierz metodę płatności.

 4. Wprowadź kwotę, którą będzie płacił klient.

 5. Naciśnij opcję Akceptuj lub Opłata.

Zwróć koszty zamówienia

Możesz zwrócić koszty całego zamówienia lub część zamówienia na ekranie Zamówienia Shopify POS.

Kroki

 1. W Shopify POS naciśnij Zamówienia.

 2. Naciśnij zamówienie na zwracany towar.

 3. Naciśnij opcję Zwrot lub wymiana, a następnie naciśnij zwrócony towar. Jeśli klient zwraca więcej niż jeden towar, użyj + i -, aby wprowadzić ilość towaru, za którą zwracasz koszty.

 4. Opcjonalnie: Naciśnij Dodaj więcej pozycji zwrotu, aby dodać więcej produktów do zwrotu.

 5. Opcjonalnie: Jeśli nie chcesz zwracać pozycji do zapasów, wyłącz opcję Zwróć do magazynu. Pozycje zwrócone są dodawane do zapasów lokalizacji przypisanej do aplikacji Shopify POS.

 6. Opcjonalnie: Naciśnij opcję Dodaj wysyłkę, aby zwrócić koszty wysyłki.

 7. Opcjonalnie: Włącz Zwróć kwotę na kartę prezentową, aby wydać klientowi kartę prezentową na kwotę zwrotu.

 8. Jeśli klient użył więcej niż jednej metody płatności, możesz podzielić zwrot między te same metody płatności, które były wykorzystane. Wprowadź kwotę, którą chcesz zwrócić każdą metodą płatności w sekcji Kwota zwrotu.

Zwrot kosztów zamówienia - iPhone

 1. Opcjonalnie: Dodaj powód zwrotu.

 2. Gdy będziesz gotowy(-a) do przetworzenia zwrotu, naciśnij opcję Zwrot kosztów.

 3. Opcjonalnie: Przekaż paragon klientowi.

 4. Opcjonalnie: Dodaj uwagę do zamówienia.

 5. Naciśnij Gotowe.

Oznacz zamówienie jako zrealizowane

Jeśli zakończone zamówienie Shopify POS jest oznaczone na ekranie Zamówienia jako Niezrealizowane, nie można oznaczyć go jako zrealizowane w aplikacji Shopify POS. Musisz zalogować się do swojego panelu administracyjnego Shopify , aby zrealizować zamówienie.

Zamówienie można oznaczyć jako zrealizowane, gdy nadal znajduje się w koszyku:

 1. Na ekranie produktów Shopify POS naciśnij ikonę ...

  Przycisk Menu koszyka

 2. Włącz opcję Oznacz jako zrealizowane.

 3. Kliknij myszą poza obszarem zasobnika, aby go zamknąć, a następnie kontynuuj zamówienie.

Ukończ zwrot kosztów dotyczący zamówienia wymiany

Gdy wymieniasz pozycję, zamówienie na tę pozycję staje się zamówieniem wymiany. Koszty pozycji stanowiących część zamówienia wymiany mogą być zwracane tylko z poziomu panelu administracyjnego Shopify.

Kroki

 1. W Shopify POS naciśnij opcję Sklep > Zamówienia.

 2. Naciśnij zamówienie wymiany, dla którego chcesz dokonać zwrotu kosztów.

 3. W monicie Zwrot naciśnij opcję Wyświetl w Shopify.

 4. W sekcji Zapłacono naciśnij opcję Zwrot kosztów.

 5. Ustaw ilość każdej pozycji, dla której dokonujesz zwrotu kosztów.

 6. Opcjonalnie: Wprowadź powód zwrotu kosztów.

 7. Naciśnij opcję Zwróć koszty.

Zakończ płatność częściową

Aby zakończyć płatność częściową:

 1. Na ekranie Zamówienia naciśnij zamówienie, dla którego chcesz dokonać płatności.

 2. W sekcji Zaległe naciśnij opcję Pobierz płatność:

  Przycisk Przyjmij płatność

 3. Naciśnij opcję Dodaj płatność, a następnie wybierz metodę płatności.

 4. Wprowadź kwotę, którą będzie płacił klient.

 5. Naciśnij opcję Akceptuj lub Opłata.

Zwróć koszty zamówienia

Możesz zwrócić koszty całego zamówienia lub część zamówienia na ekranie Zamówienia Shopify POS.

Kroki

 1. W Shopify POS naciśnij Zamówienia.

 2. Naciśnij zamówienie na zwracany towar.

 3. Naciśnij opcję Zwrot lub wymiana, a następnie naciśnij zwrócony towar. Jeśli klient zwraca więcej niż jeden towar, użyj + i -, aby wprowadzić ilość towaru, za którą zwracasz koszty.

 4. Opcjonalnie: Naciśnij Dodaj więcej pozycji zwrotu, aby dodać więcej produktów do zwrotu.

 5. Opcjonalnie: Jeśli nie chcesz zwracać pozycji do zapasów, wyłącz opcję Zwróć do magazynu. Pozycje zwrócone są dodawane do zapasów lokalizacji przypisanej do aplikacji Shopify POS.

 6. Opcjonalnie: Naciśnij opcję Dodaj wysyłkę, aby zwrócić koszty wysyłki.

 7. Opcjonalnie: Włącz Zwróć kwotę na kartę prezentową, aby wydać klientowi kartę prezentową na kwotę zwrotu.

 8. Jeśli klient użył więcej niż jednej metody płatności, możesz podzielić zwrot między te same metody płatności, które były wykorzystane. Wprowadź kwotę, którą chcesz zwrócić każdą metodą płatności w sekcji Kwota zwrotu:

  Kwota zwrotu - iPhone

 1. Opcjonalnie: Dodaj powód zwrotu.

 2. Gdy będziesz gotowy(-a) do przetworzenia zwrotu, naciśnij opcję Zwrot kosztów.

 3. Opcjonalnie: Przekaż paragon klientowi.

 4. Opcjonalnie: Dodaj uwagę do zamówienia.

 5. Naciśnij Gotowe.

Ukończ zwrot kosztów dotyczący zamówienia wymiany

Gdy wymieniasz pozycję, zamówienie na tę pozycję staje się zamówieniem wymiany. Koszty pozycji stanowiących część zamówienia wymiany mogą być zwracane tylko z poziomu panelu administracyjnego Shopify.

Kroki

 1. W Shopify POS naciśnij opcję Sklep > Zamówienia.

 2. Naciśnij zamówienie wymiany, dla którego chcesz dokonać zwrotu kosztów.

 3. W monicie Zwrot naciśnij opcję Wyświetl w Shopify.

 4. W sekcji Zapłacono naciśnij opcję Zwrot kosztów.

 5. Ustaw ilość każdej pozycji, dla której dokonujesz zwrotu kosztów.

 6. Opcjonalnie: Wprowadź powód zwrotu kosztów.

 7. Naciśnij opcję Zwróć koszty.

Zwróć koszty zamówienia

Możesz zwrócić koszty całego zamówienia lub część zamówienia na ekranie Zamówienia Shopify POS.

Kroki

 1. W Shopify POS naciśnij Zamówienia.

 2. Naciśnij zamówienie na zwracany towar.

 3. Naciśnij opcję ZWROT LUB WYMIANA, a następnie naciśnij zwracany towar. Jeśli klient zwraca więcej niż jeden towar użyj + i -,, aby wprowadzić ilość towaru, za którą zwracasz koszty.

 4. Opcjonalnie: Naciśnij Dodaj więcej pozycji zwrotu, aby dodać więcej produktów do zwrotu.

 5. Opcjonalnie: Jeśli nie chcesz zwracać pozycji do zapasów, wyłącz opcję Zwróć do magazynu. Pozycje zwrócone są dodawane do zapasów lokalizacji przypisanej do aplikacji Shopify POS.

 6. Opcjonalnie: Naciśnij opcję Dodaj wysyłkę, aby zwrócić koszty wysyłki.

 7. Jeśli klient użył więcej niż jednej metody płatności, możesz podzielić zwrot między te same metody płatności, które były wykorzystane. Wprowadź kwotę, którą chcesz zwrócić każdą metodą płatności w sekcji Kwota zwrotu:

  Ekran zapłaty pozostałej kwoty przedstawiający pełny podział zwrotu kosztów między dwie metody płatności

 1. Opcjonalnie: Dodaj powód zwrotu.

 2. Gdy będziesz gotowy(-a) do przetworzenia zwrotu, naciśnij opcję ZWROT KOSZTÓW.

 3. Opcjonalnie: Przekaż paragon klientowi.

 4. Naciśnij GOTOWE.

Ukończ zwrot kosztów dotyczący zamówienia wymiany

Gdy wymieniasz pozycję, zamówienie na tę pozycję staje się zamówieniem wymiany. Koszty pozycji stanowiących część zamówienia wymiany mogą być zwracane tylko z poziomu panelu administracyjnego Shopify.

Kroki

 1. W Shopify POS naciśnij opcję Sklep > Zamówienia.

 2. Naciśnij zamówienie wymiany, dla którego chcesz dokonać zwrotu kosztów.

 3. W monicie Zwrot naciśnij opcję Wyświetl w Shopify.

 4. W sekcji Zapłacono naciśnij opcję Zwrot kosztów.

 5. Ustaw ilość każdej pozycji, dla której dokonujesz zwrotu kosztów.

 6. Opcjonalnie: Wprowadź powód zwrotu kosztów.

 7. Naciśnij opcję Zwróć koszty.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo