Aplikacja Shopify Local Delivery

Aplikacja Shopify Local Delivery usprawnia Tobie lub Twoim pracownikom realizowanie lokalnych zamówień. Z aplikacji można korzystać z poziomu panelu administracyjnego Shopify lub aplikacji mobilnej Shopify.

Używaj aplikacji Shopify Local Delivery, aby tworzyć listy zamówień, mapować lokalizacje dostaw i optymalizować trasy dostaw. Ponadto możesz używać aplikacji mobilnej Shopify podczas realizacji zamówień, aby móc aktualizować status zamówienia w czasie rzeczywistym.

Przed użyciem aplikacji Shopify Local Delivery, musisz skonfigurować dostawę lokalną w swoim sklepie.

Korzystaj z mobilnej aplikacji Shopify Local Delivery na urządzeniach z systemem iOS i Android do zarządzania lokalnymi dostawami, niezależnie od tego, czy prowadzisz flotę kierowców, czy też sam(-a) dostarczasz zamówienia. Aplikacja ta łączy się z aplikacją Local Delivery w Shopify, aby umożliwić kierowcom dostęp do zoptymalizowanych tras dla wszystkich dostaw lokalnych, a także umożliwia śledzenie statusów dostaw z poziomu Shopify.

Informacje o aplikacji Shopify Local Delivery

Dostęp pracowników

Zanim Twoi pracownicy będą mogli uzyskać dostęp do aplikacji Shopify Local Delivery, muszą mieć aktywny login do Twojego sklepu Shopify i włączone wymagane uprawnienia pracownika. Pracownicy Twojego sklepu będą potrzebować następujących uprawnień:

 • Produkty
 • Zamówienia
 • Aplikacje
 • Lokalizacje

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z opisem uprawnień pracowników.

Workflow i statusy zamówień:

W miarę postępowania realizacji zamówień z dostawą lokalną za pomocą aplikacji Shopify Local Delivery, status zamówienia zmienia się w następujący sposób:

 • Niezrealizowane: Przygotowanie zamówienia i realizacja nie zostały rozpoczęte. Następnym krokiem jest przygotowanie zamówienia do dostarczenia przez odbiór i spakowanie towarów. Możesz również wydrukować dowody dostawy, aby dołączyć je do zamówienia. W celu zakończenia oznacz zamówienie jako Gotowe do dostarczenia.

 • Gotowe do dostarczenia: Zamówienie jest pakowane i gotowe do zabrania i dostarczenia. Po oznaczeniu zamówienia jako gotowe do dostarczenia należy dodać zamówienie do listy dostaw. Można jednak również dodawać zamówienia do listy dostaw, gdy nie zostały one zrealizowane.

 • Wydano do doręczenia: Ty lub pracownik rozpoczęliście dostarczanie listy, do której przypisano zamówienie.

 • Próba dostarczenia: Zamówienia mają ten status, jeśli nastąpiła próba dostarczenia, ale zakończyła się niepowodzeniem.

 • Dostarczone: Zamówienie zostało pomyślnie dostarczone. Po oznaczeniu zamówienia jako dostarczone jego status zmieni się na Zrealizowane i zakończy się proces realizacji.

Powiadomienia klienta

Podczas aktualizacji statusu zamówienia z poziomu aplikacji Shopify Local Delivery klienci otrzymują powiadomienia, aby wiedzieli, kiedy mogą się spodziewać swojego zamówienia.

Jeśli korzystasz z aplikacji Shopify Local Delivery, klienci, którzy wybierają lokalną dostawę przy realizacji zakupu, otrzymują następujące powiadomienia:

 • Potwierdzenie zamówienia
 • Zamówienie wydano do doręczenia
 • Próba dostarczenia
 • Zamówienie dostarczone

Możesz dostosować szablony e-maili i wiadomości tekstowych SMS, które klienci otrzymują po złożeniu zamówienia z dostawą lokalną.

Zainstaluj aplikację Shopify Local Delivery

Jeśli aplikacja Shopify Local Delivery jest dostępna dla Twojego sklepu, możesz ją zainstalować z poziomu panelu administracyjnego Shopify. Aby zainstalować tę aplikację, kliknij link na jednej z następujących stron:

 • Shopify App Store
 • baner na Twojej stronie głównej
 • sekcja Dostawa lokalna na stronie Wysyłka i dostawa

Utwórz listę dostaw ze zoptymalizowaną trasą

Po otrzymaniu zamówień na dostawy lokalne możesz tworzyć listy dostaw, dodawać zamówienia i optymalizować trasy dostaw.

Możesz utworzyć wiele list dostaw, a następnie zarządzać listami lub rozpocząć dostarczanie na podstawie listy.

Krok 1: Utwórz listę dostaw

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Local Delivery.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij Utwórz listę dostaw

 5. Opcjonalnie: W polu Opis listy dostawwprowadź opis, który pomoże Ci zidentyfikować listę. Możesz na przykład wprowadzić Dostawy do centrum miasta na 1 maja.

 6. W obszarze LOKALIZACJA DOSTAWY LOKALNEJ wybierz lokalizację, z której dostarczasz.

Krok 2: Dodaj zamówienia do listy dostaw

Po wybraniu lokalizacji dla listy dostaw, zamówienia z dostawą z tej lokalizacji są wyświetlane na karcie Zamówienia nieprzypisane. Jeśli nie masz zamówień z dostawą lokalną dla danej lokalizacji, możesz zmienić lokalizację dostawy lokalnej.

Domyślnie na karcie Zamówienia nieprzypisane wyświetlają się wszystkie zamówienia z dostawą lokalną, które nie są przypisane do innej listy dostaw i mają status zamówienia Niezrealizowane lub Gotowe do dostarczenia.

Gdy dodasz zamówienie do listy dostaw, zostanie ono przeniesione z karty Zamówienia nieprzypisane do karty W tej dostawie.

Jeśli lokalizacja dostawy klienta nie może zostać zweryfikowana przez Google, nie można dodać zamówienia do listy dostaw. Otwórz stronę szczegółów zamówienia, aby edytować adres lub skontaktować się z klientem.

Kroki:

 1. Na karcie Zamówienia w dostawie kliknij opcję Wyświetl nieprzypisane zamówienia.

 2. Dodaj zamówienia do listy, wybierając jeden z następujących sposobów:

 3. Kliknij opcję Zapisz.

Krok 3: Dostosuj lokalizacje początkowe i końcowe

Domyślnie lokalizacje początkowe i końcowe trasy dostaw są ustawione na lokalizację sklepu. Możesz dostosować zarówno swoje lokalizacje początkowe, jak i końcowe. Twoje wybrane lokalizacje zostaną użyte do obliczenia trasy dostaw i szacowanych czasów dostaw.

Kroki:

 1. W sekcji Optymalizacja trasy kliknij opcję Dostosuj.

 2. Kliknij opcję Adres niestandardowy dla początku trasy lub końca trasy.

 3. Wpisz adres.

 4. Kliknij Gotowe.

Krok 4: Optymalizuj trasy dostaw

Po dodaniu zamówień do listy możesz zoptymalizować trasę dostawy. Pozwala to na wytyczenie optymalnej trasy dostawy i zmianę kolejności zamówień. Możesz zoptymalizować trasy, które mają do 100 przystanków. Lokalizacja początkowa i lokalizacja końcowa liczone jako dwa przystanki.

Aplikacja Shopify Local Delivery używa Google Maps do obliczenia najszybszej trasy dostawy. Do optymalizacji trasy dostawy wykorzystuje się porę dnia, średni ruch i liczbę przystanków dostawy.

Przed rozpoczęciem dostawy należy zoptymalizować trasę dostawy na wypadek, gdyby którykolwiek z tych czynników uległ zmianie.

Należy również zoptymalizować trasę po dodaniu lub usunięciu zamówień.

Kroki:

 1. Na liście dostaw kliknij opcję Optymalizuj trasę.

 2. Sprawdź szczegóły trasy i kliknij opcję Potwierdź.

 3. Kliknij opcję Zapisz.

Zarządzaj zamówieniami na liście dostaw

Po utworzeniu listy dostaw i dodaniu zamówień możesz usunąć zamówienia.

Usuń zamówienia

Zamówienia, które usuniesz, wrócą do karty Zamówienia nieprzypisane. Możesz zoptymalizować trasę po usunięciu zamówień.

Kroki:

 1. Na liście dostaw kliknij kartę Zamówienia w dostawie.

 2. Usuń zamówienia w następujący sposób:

 3. Kliknij opcję Zapisz.

Zarządzaj listami dostaw

Zarządzaj swoimi listami dostaw, aby je na bieżąco aktualizować i organizować.

Statusy listy dostaw

Po otwarciu aplikacji Shopify Local Delivery masz dostęp do indeksu list dostaw lokalnych. Kolumna Status zawiera informacje o postępach związanych z Twoimi listami dostaw. Statusy list dostaw zmieniają się w następujący sposób:

 • Gotowe do dostarczenia: Dodałeś(-aś) zamówienia do listy, ale nie rozpocząłeś(-aś) dostawy z listy.
 • Wydano do doręczenia: Rozpocząłeś(-aś) dostarczanie zamówień z listy. Niektóre zamówienia mogą być już dostarczone.
 • Zakończone: Wszystkie zamówienia na liście są oznaczone jako dostarczone

Zmień lokalizację listy dostaw

Zamówienia są wyświetlane na podstawie lokalizacji dostawy wybranej dla listy dostaw. Jeśli zmienisz lokalizację dostawy, wszystkie zamówienia z listy zostaną usunięte, a Ty otrzymasz listę nieprzypisanych zamówień dla nowej lokalizacji.

Kroki:

 1. W aplikacji Shopify Local Delivery kliknij listę dostaw, którą chcesz otworzyć.

 2. Obok opcji LOKALIZACJA DOSTAWY LOKALNEJ kliknij przycisk Zmień.

 3. Kliknij menu rozwijane i wybierz lokalizację.

 4. Kliknij Gotowe.

Dostarcz z listy

Po utworzeniu list dostaw możesz rozpocząć dostawy z aplikacji, wydrukować listę i trasę lub udostępnić tę listę pracownikowi lub kierowcy, aby mogli oni rozpocząć proces dostawy.

Udostępnij listę dostaw

Możesz utworzyć link, aby udostępnić listę dostaw swoim pracownikom lub kierowcom, aby mogli rozpocząć dostawę. Link do listy dostaw jest dostępny dla każdego, bez konieczności dalszego uwierzytelniania. Wygenerowane linki wygasają po 48 godzinach, ale możesz je ponownie wygenerować, jeśli jest to wymagane.

Aby udostępnić link, skopiuj go z aplikacji Shopify Local Delivery i wklej go do aplikacji obsługującej wiadomości e-mail, wiadomości tekstowe lub wiadomości błyskawiczne.

Kroki:

 1. W aplikacji Shopify Local Delivery kliknij listę, którą chcesz udostępnić.

 2. Kliknij opcję Udostępnij listę dostaw.

 3. Kliknij Utwórz link.

 4. Skopiuj, a następnie wklej link, w którym chcesz go udostępnić.

 1. W oknie modalnym Udostępnij trasę dostawy kliknij opcję Zamknij.

Wydrukuj listę i trasę dostawy

Jeśli Twój kierowca nie ma dostępu do panelu administracyjnego Shopify lub aplikacji mobilnej Shopify podczas dostarczania zamówień, możesz wydrukować listę dostaw i trasę.

Jeśli korzystasz z drukowanej, papierowej kopii listy dostaw, nie możesz aktualizować statusów zamówień w czasie rzeczywistym z poziomu aplikacji Shopify Local Delivery. Musisz oznaczyć zamówienia na liście dostaw jako dostarczone.

Aby wydrukować listę dostaw, zacznij od aplikacji Shopify Local Delivery, otwórz listę dostaw, przełącz się na widok kierowcy i kliknij Drukuj.

Rozpocznij dostawę z poziomu aplikacji

Gdy rozpoczniesz dostarczanie z poziomu listy dostaw w aplikacji, status wszystkich zamówień przypisanych do tej listy zmieni się na Wydano do doręczenia, a klienci otrzymają powiadomienie.

Dostarczając zamówienia, oznaczasz każde zamówienie jako dostarczone (lub jako próbę dostarczenia), a Twój klient otrzymuje kolejne powiadomienie.

Gdy wszystkie zamówienia z listy dostaw są oznaczone jako dostarczone, status listy dostaw zmienia się na Zakończone.

Kroki:

 1. W aplikacji Shopify Local Delivery kliknij listę, którą chcesz zacząć dostarczać.

 2. Kliknij Przejdź do widoku kierowcy.

 3. Kliknij opcję Rozpocznij dostawę.

 4. Kliknij Rozpocznij.

 5. Dostarczając każde zamówienie, kliknij zamówienie na liście dostaw.

 6. Opcjonalnie: Aby wyświetlić lokalizację dostawy klienta za pomocą aplikacji do mapowania urządzenia, kliknij przycisk Otwórz w mapach.

 7. Opcjonalnie: W instrukcjach dotyczących dostawy zawarte są informacje przekazane przez klienta podczas realizacji zakupu.

 8. Zaktualizuj status zamówienia w następujący sposób:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo