Att ändra lagerkvantiteter per plats

Om du behöver uppdatera lagerkvantiteter på en plats kan du göra det på flera sätt på sidan Lager.

Ändra lagerkvantiteter på en plats för utvalda produkter

Steg:

 1. I Shopify-administratören går du till Produkter > Lager.

 2. Om du har flera platser väljer du en plats från rullgardinsmenyn.

 3. Valfritt: Filtrera eller sök i listan över produkter.

 4. Du kan justera den tillgängliga kvantiteten för en enda variant eller flera varianter med samma mängd.

- Om du vill justera en enda variant anger du kvantiteten i kolumnen Redigera tillgänglig kvantitet. - Om du vill justera flera varianter med samma mängd väljer du de varianter du vill redigera och klickar på Fler åtgärder > Uppdatera kvantitet.

 1. Ändra lagerkvantitet.

- Klicka på Lägg till och ange en siffra för att justera kvantiteten efter ett specifikt belopp. Du kan använda ett negativt tal för att subtrahera från befintlig lagerkvantitet. - För att ställa in ett nytt totalt antal lagervärde, klicka på Ställ in och ange en siffra.

 1. Klicka på Spara. Det nya totalantalet finns i kolumnen Tillgängligt.

Om en produkt inte listas för den platsen spårar du inte lager för den produkten eller så finns produkten inte i lager på platsen.

Ändra lagerkvantiteterna med hjälp av massredigeraren

Genom att använda massredigeraren kan du ändra lagerkvantiteter för flera produktvarianter och platser. Massredigeraren är en sida som visar rader och kolumner med data, liknande ett kalkylark.

Steg:

 1. Gå till Produkter.

 2. Välj en produkt med varianter som du vill redigera lagerkvantiteterna för.

 3. I avsnittet Varianter klickar du på Redigera varianter > Öppna massredigerare.

 4. Ändra värdena i raderna och kolumnerna genom att klicka i en cell:

- Lagret hanteras av - Välj om Shopify eller en app hanterar lagret. - Tillgänglig på - Justera lagerkvantiteterna för varje plats. Du kan ange Stocked eller Not stocked beroende på om Spåra kvantitet är markerad. - Spåra kvantitet - Om detta är markerat kan du ändra kvantiteterna. Om det är avmarkerat spåras inte lagret, och värdena kommer bara att vara Stocked eller Not stocked.

 1. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis