Att ändra lagerkvantiteter per plats

Om du behöver uppdatera lagerkvantiteter på en plats kan du göra det på flera sätt på sidan Lager.

Ändra lagerkvantiteter på en plats för utvalda produkter

Steg:

 1. I din Shopify-admin går du till Produkter > Lager.

 2. Från rullgardinsmenyn platser väljer du en plats.

 3. Valfritt: Filtrera eller sök i listan över produkter.

 4. För varje produkt som du vill uppdatera:

  1. I kolumnen Uppdatera kvantitet anger du kvantitetsändringarna. Du kan ange ett positivt eller negativt tal, eller noll.
  2. Klicka på Lägg till eller Ange och klicka sedan på Spara.

Ändra lagerkvantiteter med samma belopp för alla produkter

Steg:

 1. I din Shopify-admin går du till Produkter > Lager.

 2. Från rullgardinsmenyn platser väljer du en plats.

 3. Valfritt: Filtrera eller sök i listan över produkter.

 4. Markera produkterna genom att använda kryssrutorna.

 5. Klicka på Åtgärder > Uppdatera kvantitet.

 6. Ange kvantitetsändringen. Du kan ange ett positivt eller negativt tal, eller noll.

 7. Klicka på Lägg till eller Ange och klicka sedan på Spara.

Du kan uppdatera lagerkvantiteterna på olika sätt på sidan Produkter. Några av tillvägagångssätten beskrivs här.

Oavsett vilket tillvägagångssätt du använder ska du se till att Shopify spårar den här produktens kvantitet är vald i listan Lagerpolicy så att du kan se och ändra lagerkvantiteterna.

Ändra lagerkvantiteten för en produkt

Hur du uppdaterar kvantiteten för en enskild produkt beror på om produkten har varianter.

Produkter utan varianter

Produkter med varianter

Ändra lagerkvantiteterna med hjälp av massredigeraren

Genom att använda massredigeraren kan du ändra lagerkvantiteter för flera produktvarianter och platser. Massredigeraren är en sida som visar rader och kolumner med data, liknande ett kalkylark.

Steg:

 1. Gå till Produkter.

 2. Välj en produkt med varianter som du vill redigera lagerkvantiteterna för.

 3. I avsnittet Varianter klickar du på Redigera varianter > Öppna massredigerare.

 4. Ändra värdena i raderna och kolumnerna genom att klicka i en cell:

- Lagret hanteras av - Välj om Shopify eller en app hanterar lagret. - Tillgänglig på - Justera lagerkvantiteterna för varje plats. Du kan ange Stocked eller Not stocked beroende på om Spåra kvantitet är markerad. - Spåra kvantitet - Om detta är markerat kan du ändra kvantiteterna. Om det är avmarkerat spåras inte lagret, och värdena kommer bara att vara Stocked eller Not stocked.

 1. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis