Söka efter, visa och skriva ut order

Som standard visas alla dina ordrar på sidan Ordrar. Du kan anpassa dina ordervisningar eller skapa nya visningar som innefattar funktioner för filter, sortering och kolumner som hjälper dig att snabbt komma åt och prioritera grupper av ordrar i framtiden.

Visa uppgifter från orderlistan

När du för muspekaren över delar av orderlistan kan du snabbt se orderuppgifter i popup-fönster.

Popup-fönster finns tillgängliga för följande kolumner:

 • Kund
 • Artiklar
 • Taggar

Du kan till exempel klicka på kundens namn för information som kundplats, antal ordrar och kontaktinformation.

Ikonerna intill dina ordernummer ger också extra information. Du kan till exempel se om det finns anteckningar eller kommentarer till ordern, eller om ordern löper hög risk att utsättas för bedrägeri. Håll markören över en ikon för att öppna popup-fönstret.

Filtrera ordrar

I din Shopify-administratör kan du använda olika typer av filter för att ändra vilka ordrar som visas och för att utföra massåtgärder på flera ordrar. Du kan även filtrera dina ordrar med hjälp av en anpassad sökning. Spara filter eller filterkombinationer som ordervisningar för att återanvända dem.

Du kan göra följande med orderfilter:

Filtrera dina ordrar

Filter avgör vilka ordrar som visas i en ordervisning. Till exempel har visningen Alla inga filter. Standardvisningen Ej distribuerad använder filtret Distributionsstatus med ett värde för ej distribuerad för att visa dig alla ej distribuerade ordrar i din butik.

När du väljer filter kan du även kombinera dem för att se ordrar som matchar flera kriterier. Du kan till exempel kombinera filtren Lågrisk och Obetald för att visa en lista över ordrar som både har låg risk och är obetalda i din butik.

Du kan använda följande filter i din orderlista:

 • Leveransmetod: lokal leverans, lokal upphämtning, leverera till kund
 • Destination: den kontinent och det land som en order skickas till
 • Status: öppen, arkiverad, annullerad
 • Betalningsstatus: auktoriserad, betald, delvis betald, delvis återbetald, väntande, återbetald, obetald, annullerad
 • Distributionsstatus: distribuerad, ej distribuerad, delvis distribuerad, schemalagd, väntar
 • Returstatus: retur pågår, returnerad
 • Taggade med: filtrera efter en anpassad ordertagg
 • Inte taggad med: filtrera ordrar som inte har taggats med en anpassad ordertagg
 • App: filtrera efter aktiverade försäljningskanaler
 • Chargeback och utredningsstatus: öppna, skickade, vunna, förlorade, något
 • Risknivå: hög, medium, låg
 • Datum: under den senaste veckan, under den senaste månaden, under de senaste tre månaderna, under det senaste året eller specialanpassat
 • Kontokort: de fyra sista siffrorna i Kontokortet
 • Etikettstatus: status för Shopify-fraktsedlar i distributionsprocessen: utkast, väntande köp, köpt, väntande annullering, avbruten
 • B2B: filtrerar ordrar från företag till företag (B2B), vilka är ordrar som gjorts på uppdrag av ett företag

Filtrera ordrar med anpassade villkor

Du kan använda sökfältet för att filtrera dina ordrar med en anpassad term. En anpassad term kan användas självständigt som ett filter eller i kombination med filter från de befintliga kategorierna. Du kan till exempel filtrera dina ordrar genom att leta efter ett kundnamn, ett produktnamn, en SKU, ett ordernummer eller ett land.

Om du förväntar dig att återanvända det anpassade sökordet på egen hand eller kombinerat med andra filter ska du spara det i en visning.

Filtrera order efter deras plats

Om din butik har flera platser kan du filtrera dina ordrar efter plats. Platsen ställs in separat från andra filter som du kan spara i ordervisningar. När du ändrar platsen tillämpas den nya platsen i alla dina visningar.

Matcha betalningsinformation från tredje part med Shopify-ordrar

När en debitering, återbetalning eller hämtning sker i din Shopify-butik skickas ett betalnings-ID till din betalningsleverantör. Om din betalningsleverantör registrerar och använder detta betalnings-ID kan du använda det här betalnings-ID:t för att söka efter ordern i ditt Shopify-konto. Om din betalningsleverantör inte registrerar eller använder det här betalnings-ID:t ska du kontakta din betalningsleverantör för bästa sätt att matcha ordrar på Shopify med deras orderposter.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.
  1. Sök med hjälp av anpassad term payment_id: och betalnings-ID-värdet. Till exempel payment_id:xxx. Alternativt kan du söka med hjälp av payment_id, utan några anpassade villkor. 3. Klicka på ordern.

Visa, dölja och omsortera kolumner

Du kan visa, dölja och sortera om kolumner för att optimera var och en av dina ordervisningar.Du kan ordna om en kolumn, med undantag för orderkolumnen. Orderkolumnen visas alltid först i tabellen.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.
  1. Klicka på fliken med vyn som du vill göra ändringar i. 3. Klicka på Redigera vy i rullgardinsmenyn. 4. Klicka på dölj eller visa ikoner för varje kolumn för att visa eller dölja dem, eller klicka och dra kolumnerna för att ordna om dem. 5. Klicka på Uppdatera.

Vyer för ordrar

En ordervy är en anpassad vy av dina ordrar baserat på kriterier som du ställer in för att hjälpa dig att slutföra en uppgift mer effektivt. Ordervyer skapas med sparade filter, kolumnval, kolumnordning och sorteringsordning. Ordervisningar visas som flikar högst upp på ordersidan. Du kan anpassa ordervyer och skapa, byta namn på eller ta bort vyer. Om du skapar en ny ordervy läggs den till som en ny flik på ordersidan.

Följande ordervisningar är standardvisningarna:

 • Alla
 • Ej slutförd
 • Obetald
 • Öppna
 • Stängd
 • Lokal leverans visas också om Platser är aktiverade för din butik.

I alla ordervisningar förutom Alla kan du göra följande ändringar och spara dem i den aktuella visningen eller spara dem som en ny visning:

 • välja filter
 • visa eller dölja kolumner
 • omsortera kolumner
 • välja sorteringskriterier och sorteringsordning
 • filtrera med ett anpassat sökord
 • byta namn på visningen
 • radera visningen

Även om du inte kan ändra eller radera visningen Alla kan du skapa en ny visning som är baserad på visningen Alla.

Ordrar som visas i sparade visningar uppdateras automatiskt. Om du till exempel sparade ett filter för Betalda ordrar läggs alla ordrar som betalas automatiskt till i den ordervisningen.

Skapa en ny ordervisning

Du skapar nya ordervisningar baserat på befintliga ordervisningar.

Du kan ändra filtren och sortera ordningen före eller efter det att du har sparat i en ny vy. Du kan också redigera kolumnerna genom att redigera en sparad vy.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Filtrera dina ordrar eller ändra sorteringsordningen genom att klicka på den kolumnrubrik som du vill filtrera efter.

 3. Gör något av följande:

  • Om du filtrerade dina ordrar klickar du på Spara som och anger ett vynamn och klickar sedan på Spara vy.
  • Om du har ändrat en sorteringsordning klickar du på + och anger ett vynamn och klickar sedan på Skapa vy.

Gör ändringar i en ordervy

Du kan spara ändringar i vilken visning som helst förutom visningen Alla.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.
  1. Klicka på fliken med den sparade vy som du vill göra ändringar i. 3. Klicka på Redigera vy i rullgardinsmenyn. 3. Ändra filtren, sortera ordningen eller klicka och dra kolumnerna för att sortera om dem. 4. Klicka på Uppdatera.

Radera en ordervisning

Du kan radera ordervyer som du inte behöver längre, med undantag för vyn Hela ordern.

Om du bestämmer dig för att du behöver en standardordervy som du har raderat måste du skapa den igen. Se standardinställningar för ordervyer för inställningsinformation.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.
  1. Klicka på fliken för den sparade vyn som du vill radera. 3. Klicka på Radera vy i rullgardinsmenyn. 4. Klicka på Radera vy för att bekräfta radering.

Använd massåtgärder med en ordervisning eller ett filter

I vilken ordervy som helst kan du välja några eller alla ordrar och utföra massåtgärder på dem.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.
  1. Klicka på en ordervy.3. Välj de objekt som du vill redigera. 4. Klicka på en åtgärd eller klicka på Fler åtgärder och välj sedan en åtgärd från listan. 5.Bekräfta ditt val om du blir uppmanad.

Skriv ut en order

Du kanske vill skapa en tryckt kopia av en order för din egen skull, eller för att inkludera i paketet när du skickar ordern till kunden.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på ordernumret till den order du vill skriva ut från sidan Order.

 3. Klicka på Skriv ut > Skriv ut ordersida.

 4. Välj din skrivare och dina inställningar och klicka på Skriv ut i alternativen för utskrift.

Standardinställningar för ordervisningar

Följande tabell ger en beskrivning av de standardmässiga ordervisningarna. Om du raderar en standardmässig ordervisning kan du använda den här beskrivningen för att lättare kunna återskapa visningen.

För varje standardmässig ordervisning namnger den här tabellen visningen, filtren som valts ut för visningen och kolumnerna som visas i visningen.
Vynamn Filternamn och -värde Kolumner
Ej slutförd
 • Status: öppen
 • Distributionsstatus: Ej distribuerad och Delvis distribuerad
 • Ordernummer
 • Orderdatum
 • Kundnamn
 • Totalbelopp
 • Finansiell status
 • Distributionsstatus
 • Antal artiklar
 • Leveransmetod
 • Ordertaggar
Obetald
 • Status: öppen
 • Finansiell status: obetald
 • Ordernummer
 • Orderdatum
 • Kundnamn
 • Totalbelopp
 • Finansiell status
 • Distributionsstatus
 • Antal artiklar
 • Ordertaggar
Öppna
 • Status: öppen
 • Ordernummer
 • Orderdatum
 • Kundnamn
 • Totalbelopp
 • Finansiell status
 • Distributionsstatus
 • Returstatus
 • Antal artiklar
 • Leveransmetod
 • Ordertaggar
Stängd
 • Status: Arkiverad
 • Ordernummer
 • Orderdatum
 • Kundnamn
 • Totalbelopp
 • Finansiell status
 • Distributionsstatus
 • Antal artiklar
 • Leveransmetod
 • Ordertaggar
Lokal leverans
 • Leveransmetod: lokal
 • Ordernummer
 • Orderdatum
 • Kundnamn
 • Totalbelopp
 • Finansiell status
 • Distributionsstatus
 • Antal artiklar
 • Leveransmetod
 • Ordertaggar

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis