Söka efter, visa och skriva ut order

Om du har ett stort antal ordrar kan du sortera dem för att göra listan enklare att söka i och hantera.

Visa uppgifter från orderlista

När du för muspekaren över delar av orderlistan kan du snabbt se orderuppgifter i popup-fönster.

Popup-fönster finns tillgängliga för följande kolumner:

 • Kund
 • Artiklar
 • Taggar

Du kan till exempel klicka på kundens namn för information som kundplats, antal ordrar och kontaktinformation.

Ikonerna intill dina ordernummer ger också extra information. Du kan till exempel se om det finns anteckningar eller kommentarer till ordern, eller om ordern löper hög risk att utsättas för bedrägeri. Håll markören över en ikon för att öppna popup-fönstret.

Sortera din orderlista

Som standard listas dina ordrar från nyast till äldst. Du kan också sortera dina ordrar efter:

 • Ordernummer
 • Datum
 • Kundnamn
 • Betalningsstatus
 • Distributionsstatus
 • Totalbelopp

Om du till exempel sorterar dina ordrar efter totalpris (lågt till högt) kommer ordern med det lägsta totalpriset högst upp i listan. Om du sorterar dina ordrar med totalpris (högt till lågt) kommer ordern med det högsta totalpriset högst upp i listan.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på Sortera om du vill ändra hur dina ordrar sorteras.

 3. Välj ett sorteringsalternativ.

Orderfiltrering

På ditt Shopify-administratörskonto kan du använda filter för att ändra vilka order som visas och genomföra massåtgärder för flera order samtidigt. Du kan också filtrera dina order genom en anpassad sökning och spara den för snabbare resultat i framtiden.

Du kan göra följande med orderfilter:

 • Filtrera dina ordrar
 • Filtrera efter plats
 • Filtrera med en anpassad term
 • Spara dina filter
 • Använd massåtgärder med ett filter

Filtrera dina ordrar

Som standard visas alla dina ordrar i din orderlista. Du kan ändra vilka ordrar som visas genom att tillämpa filter för din lista.

Du kan till exempel använda filtret Ej distribuerad för att visa en lista över alla ordrar som inte har distribuerats i din butik. Du kan även kombinera filter för att se ordrar som matchar flera kriterier. Du kan till exempel kombinera filtren Lågrisk och Obetald för att visa en lista över ordrar som både har låg risk och är obetalda i din butik.

Du kan använda följande filter i din orderlista:

 • Leveransmetod: lokal leverans, lokal upphämtning, leverera till kund
 • Status: öppen, arkiverad, annullerad
 • Betalningsstatus: auktoriserad, betald, delvis återbetald, delvis betald, väntande, återbetald, obetald, annullerad
 • Distributionsstatus: distribuerad, ej distribuerad, delvis distribuerad, schemalagd, väntar
 • Taggade med: filtrera efter en anpassad ordertagg
 • Försäljningskanal: filtrera efter aktiverade försäljningskanaler
 • Chargeback och utredningsstatus: öppna, skickade, vunna, förlorade, något
 • Risknivå: hög, medium, låg
 • Datum: under den senaste veckan, under den senaste månaden, under de senaste tre månaderna, under det senaste året eller specialanpassat
 • Kreditkort: de fyra sista siffrorna i kreditkortet

Använd standard och sparade filter ovanför din orderlista för att snabbt klicka på och filtrera dina ordrar.

Filtrera order efter deras plats

Om din butik har flera platser kan du filtrera dina ordrar efter plats.

Filtrera ordrar med anpassade villkor

Du kan använda sökfältet för att filtrera dina ordrar med en anpassad term. En anpassad term kan användas självständigt som ett filter eller i kombination med filter från de befintliga kategorierna. Du kan till exempel filtrera dina ordrar genom att leta efter ett kundnamn, ett produktnamn, en SKU, ett ordernummer eller ett land.

Spara dina orderfilter

Du kan spara filterkombinationer som en ny flik på ordersidan. Använd sparade flikar för att se dina filtrerade listor över ordrar igen i framtiden.

Obs! Du kan bara spara dina orderfilter med hjälp av din Shopify-administratör på din stationära dator.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. När du har filtrerat dina ordrar klickar du på Spara filter.

 3. Ange ett namn för din nya filterfilk och klicka sedan på Spara.

 4. Klicka på namnet på det filter du skapade för att visa din sparade lista med filtrerade ordrar.

Ordrar som visas i sparade filter uppdateras automatiskt. Om du till exempel sparade ett filter för ”Betalda ordrar” läggs alla ordrar som blir betalda automatiskt till i den gruppen.

Använd massåtgärder med ett filter

Du kan sortera och filtrera ordrar och göra ändringar i ordrarna med hjälp av massåtgärder.

Du kanske exempelvis snabbt vill hämta in pengar för de ordrar som väntar på betalning. Du kan använda massåtgärder så att du inte behöver öppna varje order och hämta in pengarna manuellt.

Obs! Du kan bara använda massåtgärder i din Shopify-administratör på din stationära dator.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Tillämpa ett filter.

 3. Välj de artiklar du vill redigera.

 4. Klicka på Fler åtgärder.

 5. Klicka på en åtgärd.

 6. Beroende på vad du väljer kan du behöva bekräfta ditt val.

Skriv ut en order

Du kanske vill skapa en tryckt kopia av en order för din egen skull, eller för att inkludera i paketet när du skickar ordern till kunden.

Obs! Om du vill skriva ut från en mobil enhet eller använda anpassade fakturor eller följesedlar kan du ladda ner Orderskrivare från Shopifys appbutik.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på ordernumret till den order du vill skriva ut från sidan Order.

 3. Klicka på Skriv ut > Skriv ut ordersida.

 4. Välj din skrivare och dina inställningar och klicka på Skriv ut i alternativen för utskrift.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis