Söka efter, visa och skriva ut order

Om du har ett stort antal order måste du veta hur du ska sortera dem för att göra listan enklare att söka i och hantera.

På ditt Shopify-administratörskonto kan du använda filter för att ändra vilka order som visas och genomföra massåtgärder för flera order samtidigt. Du kan också filtrera dina order genom en anpassad sökning och spara den för snabbare resultat i framtiden.

Du kan använda sökfältet i Shopify-appen för att filtrera dina ordrar efter en sökterm eller efter sparade sökningar.

Visa en order

 1. Från din Shopify-admin går du till Ordrar.

 2. Klicka på ordernumret:

  Klicka på ordernumret

Orderinformationen visas.

Observera! När en kund lägger en order genom din Shopify-butik får du en e-postavisering om köpet.

Sortera din orderlista

Som standard är din orderlista organiserad från nyast till äldst. Du kan ändra det här och sortera din orderlista efter betalningsstatus, distributionsstatus eller totalsumma ($). Du kan sortera dina order efter distributionsplats om du använder flera platser i din Shopify-butik. Detta är särskilt användbart om du har många order i din lista och behöver hitta specifika order snabbt.

Du kan till exempel klicka på rubriken Totalbelopp för att sortera dina order efter totalt orderbelopp om du vill se alla dina billigaste order. Detta gör att ordern med det lägsta orderbeloppet visas högst upp. Om du klickar på rubriken Totalbelopp igen blir ordningen omvänd och den dyraste ordern visas högst upp.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till Ordrar.

 2. Klicka på en kolumnrubrik för att ändra hur du sorterar dina order. Klicka på kolumnrubriken Betalningsstatus om du t.ex. vill visa alla order sorterade efter betalningsstatus.

  Välj en kolumnrubrik

 3. Klicka på kolumnrubriken igen för att omvända sorteringsordningen för din lista.

Filtrera din orderlista

Som standard visas alla dina order i din orderlista, från nyast till äldst. Du kan filtrera bort dina order och ändra vilka som visas genom att tillämpa filter för din lista.

Du kan filtrera dina ordrar efter:

 • Status: öppen, arkiverad, annullerad
 • Betalningsstatus: auktoriserad, betald, delvis återbetald, delvis betald, väntande, återbetald, obetald, annullerad
 • Distributionsstatus: distribuerad, ej distribuerad, ej distribuerad och delvis distribuerad, delvis distribuerad.

Observera! Filtret Ej distribuerad och delvis distribuerad väljer order som är delvis distribuerade eller inte alls distribuerade. Filtret Ej distribuerad väljer endast order som inte är distribuerade alls.

 • Taggad med: filtrera efter en anpassad tagg som du har skapat

 • Försäljningskanal: filtrera efter aktiverade försäljningskanaler

 • Plats: filtrera efter plats

 • Chargebackstatus: behöver svar, under granskning, vunnen, förlorad

 • Risknivå: medel eller hög, hög, medel, låg

 • Datum: den senaste veckan, den senaste månaden, de senaste 3 månaderna, det senaste året, den eller före, den eller senare

 • Kund: filtrera efter kundnamn

 • Kreditkort: de fyra sista siffrorna i kreditkortet.

Observera! Du kan tillämpa många filter samtidigt för att vidare avgränsa vilka order som visas i din lista.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till Ordrar.

 2. Klicka på Filtrera order på sidan Order:

  Filtrera ordrar

 3. Välj det filter du vill tillämpa från den första rullgardinsmenyn. Om du till exempel endast vill se order som är obetalda kan du välja "betalningsstatus".

 4. Välj ett värde för din filterstatus från den andra rullgardinsmenyn. Om du till exempel endast vill se order som är obetalda kan du ställa in värdet till "väntande".

 5. Klicka på Lägg till filter.

Alla ordrar som överensstämmer med din filtrering kommer nu att visas.

Filtrera efter plats

 1. Från din Shopify-admin går du till Ordrar.

 2. Klicka på rullgardinsmenyn för platser från sidan Ordrar:

  Filtrera order efter plats

 3. Välj den plats som du vill filtrera dina order efter.

Använd massåtgärder med ett filter

Du kan sortera och filtrera order genom massåtgärder.

Låt oss säga att du snabbt vill ta emot betalningar för alla order som är väntande, men du vill inte behöva hitta varje enskild order, öppna var och en och manuellt ta emot betalningar. I det här fallet kan du ta emot betalningar för alla dina väntande order samtidigt genom att följa stegen nedan.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till Ordrar.

 2. Klicka på rullgardinsmenyn Filtrera order och tillämpa ett filter.

 3. Välj de artiklar du vill redigera.

 4. Klicka på Åtgärder:

  Åtgärder för order

 5. Klicka på önskad åtgärd.

 6. Beroende på vad du väljer kan du behöva bekräfta ditt val.

Använd filtreringssökfältet

Förutom att använda rullgardinsmenyerna för att filtrera dina order så kan du använda sökfältet som är precis ovanför din orderlista.

Sökfilter

Du kan använda valfri sökterm eller valfritt villkor, t.ex. kundens namn, produktnamn, SKU eller land.

Ange termen du vill använda för att filtrera dina order i filtreringssökfältet.

Alla överensstämmande order kommer nu att visas.

Spara ett filter eller en sökning

Du kan även spara dina sökningar, vilket är särskilt användbart för söktermer som du ofta anger. Genom att spara dina sökningar får du snabbare fram resultat nästa gång du anger samma sökterm.

Steg:

 1. Efter att du har gjort en filtrering eller sökning så klickar du på Spara denna sökning:

  Spara en ordersökning

 2. Ange namnet på den sparade sökningen i textrutan.

 3. Klicka på spara:

  Spara som en ny sökning

Sökningen läggs till ovanför sökfältet:

Sparad ordersökning

Sparade sökningar uppdateras automatiskt. Om du till exempel har filtrerat och sparat en sökning som "kunder med mer än 10 order", så kommer alla kunder som lägger sin elfte order att automatiskt läggas till i gruppen.

Skriv ut en order

Du kanske vill skapa en tryckt kopia av en order för din egen skull, eller för att inkludera i paketet när du skickar ordern till kunden.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till Ordrar.

 2. Klicka på ordernumret till den order du vill skriva ut från sidan Order.

 3. Klicka på Skriv ut order:

  Skriv ut order

 4. Välj din skrivare och dina inställningar och klicka på Skriv ut i alternativen för utskrift.

Observera! Se Order Printer i Shopifys appbutik om du vill anpassa fakturor eller följesedlar ytterligare.

Visa en order

 1. Tryck på Ordrar i Shopify-appen.

 2. Tryck på ordern för att se dess informationsfönster.

Filtrera din orderlista

Du kan filtrera din orderlista för att se order som är öppna, ej distribuerade eller obetalda. Du kan också filtrera dina order genom de sparade sökningarna från ditt Shopify-administratörskonto.

Steg:

 1. Tryck på Ordrar i Shopify-appen.

 2. Tryck i sökfältet:

  Sökfält för order - iPhone

 3. Tryck på ett av alternativen under Sparade sökningar:

  Lista över sparade ordersökningar - iPhone

Shopify visar alla order som överensstämmer med din filtrerade sökning:

Filtrerad ordersökning - iPhone

Sök efter order

 1. Tryck på Ordrar i Shopify-appen.

 2. Tryck i sökfältet:

  Sökfält för order - iPhone

 3. Shopify visar de senaste sökningarna. Om du ser söktermen du vill använda kan du trycka på den:

  Nyligen utförda ordersökningar - iPhone

 4. Om du vill använda en annan sökterm anger du den i sökfältet.

 5. Shopify visar order som överensstämmer med din sökterm. Tryck på ordern om du vill se ett orderinformationsfönster:

  Resultat för ordersökningar - iPhone

Tips! Du kan använda Spotlight-sökning på din iOS-enhet för att söka efter order, produkter, produktserier och kunder. Tryck på en vara för att öppna den i Shopify-appen.

Visa en order

 1. Tryck på Ordrar i Shopify-appen.

 2. Tryck på ordern för att se dess informationsfönster.

Filtrera din orderlista

Du kan filtrera din orderlista för att se order som är öppna, ej distribuerade eller obetalda. Du kan också filtrera dina order genom de sparade sökningarna från ditt Shopify-administratörskonto.

Steg:

 1. Tryck på Ordrar i Shopify-appen.

 2. Tryck på sökikonen:

  Knapp för ordersökning - Android

 3. Tryck på ett av alternativen under Sparade sökningar:

  Sparade ordersökningar - Android

Shopify visar alla order som överensstämmer med din filtrerade sökning:

Filtrerad ordersökning - Android

Sök efter order

 1. Tryck på Ordrar i Shopify-appen.

 2. Tryck på sökikonen:

  Knapp för ordersökning - Android

 3. Ange orden du vill söka efter i sökfältet.

 4. Shopify visar order som överensstämmer med din sökterm. Tryck på ordern om du vill se ett orderinformationsfönster:

  Resultat för ordersökningar - Android

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis