Söka efter, visa och skriva ut order

Om du har ett stort antal order måste du veta hur du ska sortera dem för att göra listan enklare att söka i och hantera.

Visa en order

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på ordernumret.

  Klicka på ordernumret

Orderinformationen visas.

Observera! När en kund lägger en order genom din Shopify-butik får du en e-postavisering om köpet.

Sortera din orderlista

Som standard är din orderlista organiserad från nyast till äldst. Du kan också sortera dina ordrar efter:

 • Ordernummer
 • Datum
 • Kundnamn
 • Betalningsstatus
 • Distributionsstatus
 • Totalbelopp

Om du till exempel vill se alla dina billigaste ordrar sorterar du efter totalpris (lågt till högt) för att organisera din orderlista utifrån totalt orderbelopp. Detta medför att ordern med det lägsta totalpriset visas högst upp i listan. Om du sorterar efter totalt pris (högt till lågt) vänds ordningen om, vilket gör att dina dyraste hamnar högst upp.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på Sortera om du vill ändra hur dina ordrar sorteras.

  Klicka på Sortera

 3. Välj ett sorteringsalternativ.

Orderfiltrering

På ditt Shopify-administratörskonto kan du använda filter för att ändra vilka order som visas och genomföra massåtgärder för flera order samtidigt. Du kan också filtrera dina order genom en anpassad sökning och spara den för snabbare resultat i framtiden.

Du kan göra följande med orderfilter:

 • Filtrera dina ordrar
 • Filtrera efter plats
 • Filtrera med en anpassad term
 • Spara dina filter
 • Använd massåtgärder med ett filter

Filtrera dina ordrar

Som standard visas alla dina ordrar i din orderlista. Du kan ändra vilka ordrar som visas genom att tillämpa filter för din lista.

Du kan till exempel använda filtret Ej distribuerad för att visa en lista över alla order som inte har distribuerats i din butik. Du kan även kombinera filter för att se ordrar som matchar flera kriterier. Du kan till exempel kombinera filtren Lågrisk och Obetald för att visa en lista över ordrar som är både har låg risk och är obetalda i din butik.

Du kan använda följande filter i din orderlista:

 • Status: öppen, arkiverad, annullerad
 • Betalningsstatus: auktoriserad, betald, delvis återbetald, delvis betald, väntande, återbetald, obetald, annullerad
 • Distributionsstatus: distribuerad, ej distribuerad, delvis distribuerad
 • Taggade med: filtrera efter en anpassad ordertagg
 • Försäljningskanal: filtrera efter aktiverade försäljningskanaler
 • Status gällande chargeback och utredning: behöver svar, granskas, vunna, förlorade
 • Risknivå: hög, medium, låg
 • Datum: under den senaste veckan, under den senaste månaden, under de senaste tre månaderna, under det senaste året eller specialanpassat
 • Kreditkort: de fyra sista siffrorna i kreditkortet

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Välj en filterkategori:

- Orderstatus - Betalningsstatus - Distributionsstatus

eller klicka på Fler filter.

 1. Välj filter från så många kategorier du vill. Om du tillämpar filter från Fler filter klickar du på Klar.

Filtrera efter plats

Om din butik har flera platser kan du filtrera dina ordrar efter plats.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på rullgardinsmenyn för platser.

  Filtrera order efter plats

 3. Välj den plats som du vill filtrera dina order efter.

Filtrera med en anpassad term

Du kan använda sökfältet för att filtrera dina ordrar med en anpassad term. En anpassad term kan användas självständigt som ett filter eller i kombination med filter från de befintliga kategorierna.

Sökfilter

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Ange en anpassad term i sökfältet. Du kan till exempel filtrera dina ordrar genom att söka efter ett kundnamn, ett produktnamn, SKU eller ett land.

Spara dina filter

Du kan spara filterkombinationer som en ny flik på ordersidan. Använd sparade flikar för att se dina filtrerade listor över ordrar igen i framtiden.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. När du har filtrerat dina ordrar klickar du på Spara filter.

  Spara en uppsättning orderfilter

 3. Ange ett namn för din nya filterfilk och klicka sedan på Spara.

 4. Klicka på den nya fliken för att visa din sparade lista med filtrerade ordrar.

  Sparad ordersökning

Ordrar som visas i sparade filter uppdateras automatiskt. Om du till exempel sparade ett filter för ”Betalda ordrar” läggs alla ordrar som blir betalda automatiskt till i den gruppen.

Använd massåtgärder med ett filter

Du kan sortera och filtrera ordrar och göra ändringar i ordrarna med hjälp av massåtgärder.

Du kanske exempelvis snabbt vill hämta in pengar för de ordrar som väntar på betalning. Du kan använda massåtgärder så att du inte behöver öppna varje order och hämta in pengarna manuellt.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Tillämpa ett filter.

 3. Välj de artiklar du vill redigera.

 4. Klicka på Åtgärder.

  Åtgärder för order

 5. Klicka på en åtgärd.

 6. Beroende på vad du väljer kan du behöva bekräfta ditt val.

Skriv ut en order

Du kanske vill skapa en tryckt kopia av en order för din egen skull, eller för att inkludera i paketet när du skickar ordern till kunden.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på ordernumret till den order du vill skriva ut från sidan Order.

 3. Klicka på Skriv ut order.

  Skriv ut order

 4. Välj din skrivare och dina inställningar och klicka på Skriv ut i alternativen för utskrift.

Observera! Ladda ner Order Printer i Shopify App Store om du vill anpassa fakturor eller följesedlar ytterligare.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis