Söka efter, visa och skriva ut order

Som standard visas alla dina ordrar på sidan Ordrar. Du kan anpassa dina ordervisningar eller skapa nya visningar som innefattar funktioner för filter, sortering och kolumner som hjälper dig att snabbt komma åt och prioritera grupper av ordrar i framtiden.

Visa uppgifter från orderlistan

När du för muspekaren över delar av orderlistan kan du snabbt se orderuppgifter i popup-fönster.

Popup-fönster finns tillgängliga för följande kolumner:

 • Kund
 • Artiklar
 • Taggar

Du kan till exempel klicka på kundens namn för information som kundplats, antal ordrar och kontaktinformation.

Ikonerna intill dina ordernummer ger också extra information. Du kan till exempel se om det finns anteckningar eller kommentarer till ordern, eller om ordern löper hög risk att utsättas för bedrägeri. Håll markören över en ikon för att öppna popup-fönstret.

Vyer för ordrar

Ordervisningar skapas med sparade filter, kolumnval, kolumnordning och sorteringsordning. Ordervisningar visas som flikar högst upp på sidan Ordrar. Du kan anpassa ordervisningar och skapa, döpa om eller radera visningar. Om du skapar en ny ordervisning läggs den till som en ny flik på sidan Ordrar.

Följande ordervisningar är standardvisningarna:

 • Alla
 • Ej slutförd
 • Obetald
 • Stängd
 • Öppna
 • Lokal leverans visas också om Platser är aktiverade för din butik.

I alla ordervisningar förutom Alla kan du göra följande ändringar och spara dem i den aktuella visningen eller spara dem som en ny visning:

 • välja filter
 • visa eller dölja kolumner
 • omsortera kolumner
 • välja sorteringskriterier och sorteringsordning
 • filtrera med ett anpassat sökord
 • byta namn på visningen
 • radera visningen

Även om du inte kan ändra eller radera visningen Alla kan du skapa en ny visning som är baserad på visningen Alla.

Ordrar som visas i sparade visningar uppdateras automatiskt. Om du till exempel sparade ett filter för Betalda ordrar läggs alla ordrar som betalas automatiskt till i den ordervisningen.

Spara ändringar i den aktuella ordervisningen

Du kan spara ändringar i vilken visning som helst förutom visningen Alla.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Ändra filtren, kolumnerna eller sorteringsordningen.

 3. Klicka på Spara.

Skapa en ny ordervisning

Du skapar nya ordervisningar baserat på befintliga ordervisningar.

Du kan ändra filter, kolumner och sorteringsordning före eller efter du har sparat i en ny visning.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på ... i en ordervisning och gör sedan något av följande:

 • Om du vill skapa en ny ordervisning baserat på den aktuella ordervisningen klickar du på Spara som.
 • Om du vill skapa en ny ordervisning baserat på ordervisningen Alla klickar du på Skapa visning.
 1. Ange ett visningsnamn och klicka på Spara visning eller Skapa visning.

Radera en ordervisning

Du kan inte radera ordervisningen Alla, men du kan radera andra visningar som du inte använder.

Om du raderar en standardvisning och senare bestämmer dig för att du behöver den kan du återskapa den på samma sätt som du skapar en ny visning. Se Standardinställningar för ordervisningar för information om inställningar.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på den ordervisningsflik som du vill radera.

 3. Klicka på ... och sedan på Radera visning.

 4. Klicka på Radera visning för att bekräfta raderingen.

Filtrera ordrar

I din Shopify-administratör kan du använda olika typer av filter för att ändra vilka ordrar som visas och för att utföra massåtgärder på flera ordrar. Du kan även filtrera dina ordrar med hjälp av en anpassad sökning. Spara filter eller filterkombinationer som ordervisningar för att återanvända dem.

Du kan göra följande med orderfilter:

Filtrera dina ordrar

Filter avgör vilka ordrar som visas i en ordervisning. Till exempel har visningen Alla inga filter. Standardvisningen Ej distribuerad använder filtret Distributionsstatus med ett värde för ej distribuerad för att visa dig alla ej distribuerade ordrar i din butik.

När du väljer filter kan du även kombinera dem för att se ordrar som matchar flera kriterier. Du kan till exempel kombinera filtren Lågrisk och Obetald för att visa en lista över ordrar som både har låg risk och är obetalda i din butik.

Du kan använda följande filter i din orderlista:

 • Leveransmetod: lokal leverans, lokal upphämtning, leverera till kund
 • Status: öppen, arkiverad, annullerad
 • Betalningsstatus: auktoriserad, betald, delvis betald, delvis återbetald, väntande, återbetald, obetald, annullerad
 • Distributionsstatus: distribuerad, ej distribuerad, delvis distribuerad, schemalagd, väntar
 • Returstatus: retur pågår, returnerad
 • Taggade med: filtrera efter en anpassad ordertagg
 • App: filtrera efter aktiverade försäljningskanaler
 • Chargeback och utredningsstatus: öppna, skickade, vunna, förlorade, något
 • Risknivå: hög, medium, låg
 • Datum: under den senaste veckan, under den senaste månaden, under de senaste tre månaderna, under det senaste året eller specialanpassat
 • Kontokort: de fyra sista siffrorna i Kontokortet

Filtrera ordrar med anpassade villkor

Du kan använda sökfältet för att filtrera dina ordrar med en anpassad term. En anpassad term kan användas självständigt som ett filter eller i kombination med filter från de befintliga kategorierna. Du kan till exempel filtrera dina ordrar genom att leta efter ett kundnamn, ett produktnamn, en SKU, ett ordernummer eller ett land.

Om du förväntar dig att återanvända det anpassade sökordet på egen hand eller kombinerat med andra filter ska du spara det i en visning.

Spara orderfilter i visningar

Se Spara ändringar i den aktuella visningen eller Skapa en ny visning.

Filtrera order efter deras plats

Om din butik har flera platser kan du filtrera dina ordrar efter plats. Platsen ställs in separat från andra filter som du kan spara i ordervisningar. När du ändrar platsen tillämpas den nya platsen i alla dina visningar.

Matcha betalningsinformation från tredje part med Shopify-ordrar

När en debitering, återbetalning eller hämtning sker i din Shopify-butik skickas ett betalnings-ID till din betalningsleverantör. Om din betalningsleverantör registrerar och använder detta betalnings-ID kan du använda det här betalnings-ID:t för att söka efter ordern i ditt Shopify-konto. Om din betalningsleverantör inte registrerar eller använder det här betalnings-ID:t ska du kontakta din betalningsleverantör för bästa sätt att matcha ordrar på Shopify med deras orderposter.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Sök med hjälp av anpassad term payment_id: och betalnings-ID-värdet.Till exempel payment_id:xxx. Alternativt kan du söka med hjälp av payment_id, utan några anpassade villkor.

 3. Klicka på ordern.

Visa, dölja och omsortera kolumner

Du kan visa, dölja och omsortera kolumner för att optimera var och en av dina ordervisningar. Den enda kolumnen som du inte kan omsortera är Order som alltid ligger först.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på Kolumner.

 3. Markera kolumner för att visa dem eller avmarkera kolumner för att dölja dem.

 4. Klicka på artikelnamnet i Kolumnlistan och dra det sedan upp för att flytta kolumnen åt vänster eller ner för att flytta kolumnen åt höger. När du gör ändringar uppdateras orderlistan.

 5. Spara ändringar i visningen eller spara ändringar som en ny visning.

Använd massåtgärder med en ordervisning eller ett filter

I alla ordervisningar kan du välja några eller alla ordrar och utföra massåtgärder på ordrarna. Du kan utföra massåtgärder i en ordervisning med eller utan att spara filtren. Om du däremot utför massåtgärder ofta kan det underlätta ett snabbare arbete om du sparar filtren i en ordervisning.

Du kanske exempelvis snabbt vill hämta in pengar för de ordrar som väntar på betalning. Du kan använda massåtgärder så att du inte behöver öppna varje order och hämta in pengarna manuellt.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på en ordervisning.

 3. Välj de artiklar du vill redigera.

 4. Klicka på en åtgärd eller klicka på Fler åtgärder och välj sedan en åtgärd från listan.

 5. Bekräfta ditt val om du uppmanas till det.

Skriv ut en order

Du kanske vill skapa en tryckt kopia av en order för din egen skull, eller för att inkludera i paketet när du skickar ordern till kunden.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på ordernumret till den order du vill skriva ut från sidan Order.

 3. Klicka på Skriv ut > Skriv ut ordersida.

 4. Välj din skrivare och dina inställningar och klicka på Skriv ut i alternativen för utskrift.

Standardinställningar för ordervisningar

Följande tabell ger en beskrivning av de standardmässiga ordervisningarna. Om du raderar en standardmässig ordervisning kan du använda den här beskrivningen för att lättare kunna återskapa visningen.

För varje standardmässig ordervisning namnger den här tabellen visningen, filtren som valts ut för visningen och kolumnerna som visas i visningen.
Vynamn Filternamn och -värde Kolumner
Ej slutförd
 • Status: öppen
 • Distributionsstatus: Ej distribuerad och Delvis distribuerad
 • Ordernummer
 • Orderdatum
 • Kundnamn
 • Totalbelopp
 • Finansiell status
 • Distributionsstatus
 • Antal artiklar
 • Leveransmetod
 • Ordertaggar
Obetald
 • Status: öppen
 • Finansiell status: obetald
 • Ordernummer
 • Orderdatum
 • Kundnamn
 • Totalbelopp
 • Finansiell status
 • Distributionsstatus
 • Antal artiklar
 • Ordertaggar
Öppna
 • Status: öppen
 • Ordernummer
 • Orderdatum
 • Kundnamn
 • Totalbelopp
 • Finansiell status
 • Distributionsstatus
 • Returstatus
 • Antal artiklar
 • Leveransmetod
 • Ordertaggar
Stängd
 • Status: Arkiverad
 • Ordernummer
 • Orderdatum
 • Kundnamn
 • Totalbelopp
 • Finansiell status
 • Distributionsstatus
 • Antal artiklar
 • Leveransmetod
 • Ordertaggar
Lokal leverans
 • Leveransmetod: lokal
 • Ordernummer
 • Orderdatum
 • Kundnamn
 • Totalbelopp
 • Finansiell status
 • Distributionsstatus
 • Antal artiklar
 • Leveransmetod
 • Ordertaggar

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis