Status för distributionsförfrågan

Du kan visa en distributionsbegäran med en specifik status genom att klicka på Distributionsstatus på sidan för distributionsstatus och sedan markera den status som du vill visa.

En distributionsbegäran kan ha följande status:

Distributionsstatus och deras beskrivningar
Status Beskrivning
Pågående Din distributionsbegäran är fördröjd och har ännu inte tilldelats ett distributionscenter.
Bearbetas Din distributionsbegäran har tilldelats ett distributionscenter och dina artiklar behandlas, plockas och packas på ett distributionscenter.
Delvis distribuerad Din distributionsbegäran är uppdelad på flera paket och ett eller fler av paketen har inte distribuerats.
Distribuerad Alla artiklar i din distributionsbegäran har förpackats på distributionscentret.
Parkerad Din distributionsbegäran kan inte behandlas eller tilldelas ett distributionscenter. Anvisningarna för att släppa den parkerade ordern visas på sidan med information om distributionsbegäran.
Annullerad Din distributionsbegäran i SFN har annullerats. Du måste manuellt begära distribution från din Shopify-administratör för att skapa en ny distributionsbegäran.

Väntande distributionsbegäran

Om du vill fördröja din orderdistribution så att du har tid att göra redigeringar i sista stund, lösa kundproblem eller annullera distributionen, kan du ställa in en tidsfördröjning för din distributionsbegäran.

När en distributionsbegäran för en betald order har ställts in som fördröjd placeras den i en Väntande status. Du kan när som helst börja behandla en väntande distributionsbegäran.

Ställ in en fördröjning för en distributionsbegäran

 1. Från din Shopify-administratör, gå till Appar, och klicka sedan på Shopifys distributionsnätverk.
 2. Klicka på fliken Inställningar.
 3. I avsnittet Distributionsfördröjning klickar du på uppåtpilen eller anger det antal minuter som du vill att dina ordrar ska fördröjas innan de behandlas.

Börja behandla en väntande distribution

 1. Från din Shopify-administratör, gå till Appar, och klicka sedan på Shopifys distributionsnätverk.
 2. På fliken Översikt klickar du på Visa distributionsbegäran.

 3. Klicka på den fullgörandebegäran som du vill börja behandla.

 4. Klicka på Fullgör nu.

Parkerade distributionsbegäran

När en distributionsbegäran placeras som väntande har den ordern status Väntande med en specifik tagg som anger orsaken. När du har distributionsbegäran som är väntande visar din Uppgiftslista på sidan Översikt i din SFN-app Åtgärda väntande distributionsbegäran. Om du vill ha mer information om den väntande ordern kan du gå till informationssidan för den begäran för att få reda på den specifika orsaken till att ordern är väntande och hur det kan åtgärdas.

Din distributionsbegäran kan vara parkerad på grund av följande orsaker som anges av deras taggar:

Taggar av orsaken till pausningar och deras beskrivningar
Parkerade taggar Beskrivning
Grossistorder måste granskas Din grossistorder måste granskas av SFN.
Adressen är ogiltig Din leveransadress är ogiltig och du måste åtgärda dina fel i leveransadress.
Inget aktivt distributionscenter Inget aktivt distributionscenter har tilldelats din butik.
Landet har blockerats Destinationslandet har blockerats från att ta emot din leverans.
Lagervaror är inte tillgängliga Lagervarorna som krävs för din begäran är inte tillgängliga.
Okänd produkt Din begäran innehåller en okänd produkt.
Butiksåtkomst har blockerats Din butiksåtkomst har blockerats.
Oberättigad produkt Din begäran innehåller en oberättigad produkt.
Distributionen har pausats Din distribution har pausats.
Annullerad av distributionscenter Din begäran har annullerats av distributionscentret.
Placerad som manuellt parkerad Din begäran har manuellt placerats som parkerad. Du kan få åtkomst till och släppa alla distributionsförfrågningar som är parkerade i din SFN-app.

Få åtkomst till parkerade distributionsbegäran

På distributionsbegärans informationssida kan du få åtkomst till orsaken till att ordern är parkerad.

 1. Från din Shopify-administratör, gå till Appar, och klicka sedan på Shopifys distributionsnätverk.
 2. I avsnittet Uppgifter, du kan välja vilka väntande distributionsbegäran som du vill få åtkomst till. * Om du vill visa alla väntande distributionsbegäran klickar du på Upphäv väntande distributionsbegäran. * Om du vill visa väntande distributionsbegäran av en specifik anledning klickar du på VISA UPPGIFTER och klickar på en anledning till pausen. 3. Klicka på den distributionsbegäran som du vill få åtkomst till.

Om du är på Shopifys orderinformationssida för den parkerade distributionsbegäran kan du klicka på Visa distributionsinformation.

Placera dina distributionsbegäran som parkerade manuellt

Om du vill fördröja distributionen för en begäran så länge som du önskar kan du manuellt placera en distributionsbegäran som Väntande. Om du manuellt placerar din begäran som parkerad förblir den i status Parkerad tills du manuellt släpper parkeringen för den begäran.

 1. Från din Shopify-administratör, gå till Appar, och klicka sedan på Shopifys distributionsnätverk.
 2. På fliken Översikt klickar du på Visa distributionsbegäran.

 3. Klicka på den fullgörandebegäran som du vill vänta med.

 4. Klicka på Vänta och klicka sedan på Vänta för att bekräfta.

Om du vill stoppa förloppet för en distributionsbegäran som pågår kan du manuellt avbryta begäran.

Släpp en parkerad distributionsbegäran

 1. Från din Shopify-administratör, gå till Appar, och klicka sedan på Shopifys distributionsnätverk.
 2. I avsnittet Uppgifter, Du kan välja vilka väntande distributionsförfrågningar du kan få tillgång till. * Om du vill visa alla väntande distributionsförfrågningar, klicka Lös väntande distributionsförfrågning. * Klicka på VISA DETALJER och klicka på en orsak till väntan för att visa väntande distributionsförfrågningar av en specifik anledning. 3. Klicka på den distributionsförfrågan för vilken du vill upphäva väntan. 4. Klicka på Upphäv väntan, klicka sedan på Upphäv väntan igen för att bekräfta.

När du har släppt parkeringen kan du uppdatera sidan för att visa orderstatusen som Väntande. Om du försöker släppa parkeringen innan du åtgärdar dess orsak placeras begäran i status Parkerad igen.

Avbryt distributionsförfrågningar

Distributionsförfrågningar som inte kommer att distribueras av SFN har status Annullerad. Din distributionsförfrågning kan annulleras på grund av följande åtgärder:

 • Ordern tilldelas till en annan plats i din Shopify-administratör.
 • Hela ordern annulleras i din Shopify-administratör.
 • Orderns produkter eller deras kvantiteter redigeras i din Shopify-administratör. Detta annullerar den ursprungliga distributionsbegäran och skapar en ny.
 • Distributionsbegäran annulleras manuellt i din SFN-app.

Processen för att annullera din distributionsbegäran beror på dess status. Om din distributionsbegäran är Väntande eller Pausad kan du annullera ordern för din distributionsbegäran i din Shopify-administratör. Om din distributionsbegäran är Pågående kan du annullera din distributionsbegäran manuellt i din SFN-app.

Om du vill behandla en annullerad distributionsbegäran måste du klicka på Begär distribution på orderinformationssidan från din Shopify-administratör. Detta skapar en ny distributionsbegäran som kan behandlas.

Om du vill stoppa förloppet för en väntande distributionsförfrågan kan du parkera dina distributionsförfrågningar manuellt.

Avbryt dina distributionsbegäranden manuellt

Om du inte vill att din distributionsbegäran som pågår ska skickas kan du manuellt avbryta en distributionsbegäran i din SFN-app.

 1. Från din Shopify-administratör, gå till Appar, och klicka sedan på Shopifys distributionsnätverk.
 2. På fliken Översikt klickar du på Visa distributionsbegäran.

 3. Klicka på den fullgörandebegäran som du vill annullera.

 4. Klicka på Begär annullering och klicka sedan på Begär annullering för att bekräfta.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis