การคลังสินค้าและจัดการคำสั่งซื้อด้วย Shopify Markets

ขณะนี้ร้านค้า Shopify สามารถกระจายสินค้าคงคลังของตนไปยังแต่ละตำแหน่งที่ตั้งได้ แต่ตามค่าเริ่มต้นแล้วระดับสินค้าคงคลังเหล่านี้จะไม่ได้แสดงบนหน้าสินค้าของร้านค้าออนไลน์

หากคุณใช้ตลาด เมื่อลูกค้าเรียกดูสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณ ระดับสินค้าคงคลังจะแสดงตรงกับจำนวนสินค้าคงคลังที่พร้อมจำหน่ายสำหรับลูกค้ารายนั้น

ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีโกดังสินค้าในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสเปน โดยมีระดับสินค้าคงคลังและปลายทางการจัดส่งดังต่อไปนี้

ตัวอย่างระดับสินค้าคงคลังในโกดังและปลายทางการจัดส่งที่พร้อมใช้งาน
คลังสินค้า ระดับสินค้าคงคลัง ภูมิภาคที่จัดส่ง
สหรัฐอเมริกา 500 สหรัฐอเมริกา, เม็กซิโก
แคนาดา 75 แคนาดา, เม็กซิโก
สเปน 200 สเปน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, โปรตุเกส, สวิตเซอร์แลนด์

หากลูกค้าที่ตั้งค่าประเทศเป็นประเทศฝรั่งเศสบนเว็บไซต์ของคุณมาดูหน้าสินค้า พวกเขาจะเห็นว่าสินค้ามีสินค้าพร้อมจำหน่าย 200 หน่วย หากลูกค้าตั้งค่าประเทศเป็นเม็กซิโก พวกเขาจะเห็นว่ามีสินค้าพร้อมจำหน่าย 575 หน่วย

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณแสดงระดับสินค้าคงคลังให้ลูกค้าอย่างถูกต้อง คุณควรกำหนดระดับสินค้าต่อหนึ่งตำแหน่งที่ตั้งให้ถูกต้อง แล้วเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งเหล่านั้นไปยังเขตการจัดส่งที่เหมาะสม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี