การแก้ไขเขตการจัดส่งสำหรับการจัดส่งในพื้นที่

หมายเหตุ: มีวิธีใหม่ในการตั้งค่าการจัดส่งภายในพื้นที่ ด้วยวิธีการใหม่นี้ ให้คุณ ตั้งค่าการจัดส่งในพื้นที่จากหน้า การจัดส่งและส่งมอบ ลูกค้ามีตัวเลือกการจัดส่งในพื้นที่ในขั้นตอนการชำระเงินหากพวกเขาอยู่ในระยะทางที่แน่นอนหรือรหัสไปรษณีย์เฉพาะที่คุณตั้งไว้ หากคุณได้สร้างอัตราค่าจัดส่งในพื้นที่ไว้แล้วโดยใช้วิธีนี้ ให้ดูที่ โอนย้ายวิธีการจัดส่งในพื้นที่ของคุณ

คุณสามารถสร้างอัตราค่าจัดส่งในพื้นที่ซึ่งให้บริการเฉพาะสำหรับลูกค้าในรัฐหรือจังหวัดที่ต้องการเท่านั้น เช่น การจัดส่งในพื้นที่ หรืออัตราค่า "รับสินค้าในร้านค้า"

สร้างอัตราค่าจัดส่งในพื้นที่

หมายเหตุ: มีวิธีใหม่ในการตั้งค่าการจัดส่งภายในพื้นที่ ด้วยวิธีการใหม่นี้ ให้คุณ ตั้งค่าการจัดส่งในพื้นที่จากหน้า การจัดส่งและส่งมอบ ลูกค้ามีตัวเลือกการจัดส่งในพื้นที่ในขั้นตอนการชำระเงินหากพวกเขาอยู่ในระยะทางที่แน่นอนหรือรหัสไปรษณีย์เฉพาะที่คุณตั้งไว้ หากคุณได้สร้างอัตราค่าจัดส่งในพื้นที่ไว้แล้วโดยใช้วิธีนี้ ให้ดูที่ โอนย้ายวิธีการจัดส่งในพื้นที่ของคุณ

หากต้องการสร้างอัตราค่าจัดส่งในพื้นที่ ก่อนอื่นคุณต้องลบจังหวัดหรือรัฐที่ต้องการออกจากเขตการจัดส่ง แล้วสร้างเขตการจัดส่งใหม่ที่มีเฉพาะจังหวัดหรือรัฐนั้น เมื่อคุณสร้างเขตการจัดส่งใหม่แล้ว ให้เพิ่มอัตราค่าจัดส่งก่อนหน้าทั้งหมดและอัตราค่าจัดส่งในพื้นที่ใหม่

คุณสามารถสร้างอัตราค่าจัดส่งพื้นที่ได้หลายอัตราภายในจังหวัดหรือรัฐ โดยระบุภูมิภาคของการจัดส่งในชื่อของอัตราค่าจัดส่ง ตัวอย่างเช่น Local delivery - Houston หรือ Free Toronto delivery for postal codes starting with M4, M5, M6, and M8 ลูกค้าในจังหวัดหรือรัฐนั้นจะยังคงสามารถเลือกตัวเลือกนี้ได้ ดังนั้นหากลูกค้านอกภูมิภาคที่คุณต้องการได้เลือกใช้วิธีการดังกล่าว คุณก็จำเป็นต้องติดต่อลูกค้ารายนั้น

ลบภูมิภาค

หากจังหวัดหรือรัฐที่คุณต้องการเสนอวิธีการจัดส่งในพื้นที่อยู่ในเขตการจัดส่งอยู่แล้ว คุณจะต้องลบจังหวัดหรือรัฐนั้นออก หากจังหวัดหรือรัฐนั้นไม่ได้อยู่ในเขตการจัดส่ง ให้ไปที่สร้างเขตการจัดส่งและอัตราค่าจัดส่ง

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ
  1. ด้านข้างโปรไฟล์การจัดส่งที่คุณต้องการแก้ไข ให้คลิกที่ จัดการอัตราค่าจัดส่ง 3. ในกลุ่มตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการเสนออัตราค่าจัดส่งในพื้นที่ ให้คลิกที่ ... จากนั้นคลิกที่ แก้ไขเขตพื้นที่ 4. ด้านข้างประเทศที่มีจังหวัดหรือรัฐ ให้คลิกที่ X จาก X จังหวัด/รัฐ 5. ยกเลิกการเลือกจังหวัดหรือรัฐที่คุณต้องการเสนออัตราค่าจัดส่งในพื้นที่ของคุณ จากนั้นคลิกที่ เสร็จสิ้น อย่าคลิกที่ บันทึก หากคุณคลิกที่ บันทึก ลูกค้าในรัฐหรือจังหวัดที่คุณลบจะไม่สามารถสั่งซื้อได้

สร้างเขตการจัดส่งและอัตราค่าจัดส่ง

 1. หากคุณไม่ได้ลบภูมิภาคที่จัดส่งในขั้นตอนด้านบน ให้ไปที่โปรไฟล์การจัดส่งที่คุณต้องการแก้ไข: 1. จาก Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

  1. ที่ด้านข้างโปรไฟล์การจัดส่งที่คุณต้องการแก้ไข ให้คลิกที่จัดการอัตราค่าจัดส่ง
 2. สร้างเขตการจัดส่งแล้วใส่ชื่อจังหวัดหรือรัฐที่คุณต้องการเสนอตัวเลือกการจัดส่งในพื้นที่:

  1. ในกลุ่มตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการเสนออัตราค่าจัดส่งในพื้นที่ ให้คลิกที่สร้างเขตการจัดส่ง
  2. ป้อนชื่อเขตการจัดส่งนั้น
  3. ค้นหาประเทศและคลิกX จาก X จังหวัด/รัฐ หากไม่มีรายการดรอปดาวน์จังหวัดหรือรัฐ ก็หมายความว่าภูมิภาคนั้นไม่รองรับอัตราค่าจัดส่งตามรัฐหรือจังหวัด
  4. เลือกจังหวัดหรือรัฐ
  5. คลิกที่เสร็จสิ้น อย่าคลิกที่บันทึก หากคุณคลิกบันทึกลูกค้าในรัฐหรือจังหวัดที่คุณลบจะไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าได้
 3. สร้างอัตราค่าจัดส่งแต่ละรายการที่เสนอในเขตการจัดส่งเดิมขึ้นมาใหม่:

  1. ในเขตการจัดส่งที่มีรัฐหรือจังหวัดเดียว ให้คลิกที่เพิ่มอัตรา
  2. ป้อนรายละเอียดของอัตราค่าจัดส่ง แล้วคลิกที่เสร็จสิ้น
 4. สร้างอัตราค่าจัดส่งในพื้นที่แต่ละอัตราที่คุณต้องการเสนอในเขตการจัดส่งใหม่:

  1. ในเขตการจัดส่งที่มีรัฐหรือจังหวัดเดียว ให้คลิกที่เพิ่มอัตรา
  2. ป้อนชื่อสำหรับอัตรา ซึ่งชื่อนั้นควรอธิบายเมืองหรือภูมิภาคที่คุณต้องการเสนอบริการจัดส่งในพื้นที่ ตัวอย่างเช่น Local delivery - Toronto
  3. ป้อนราคาสำหรับอัตราค่าจัดส่ง
  4. ตัวเลือกเสริม: คลิกที่เพิ่มเงื่อนไขเพื่อกำหนดเกณฑ์น้ำหนักหรือราคาสำหรับอัตราค่าจัดส่งนั้น
  5. คลิกที่เสร็จสิ้น
 5. คลิกที่บันทึก

เพิ่มแอปอัตราการจัดส่งในพื้นที่

แอปอัตราการจัดส่งสามารถตั้งกฎเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีในการแสดงอัตราค่าจัดส่งบางรายการ ตัวอย่างเช่น แอปอัตราการจัดส่งบางแอปสามารถแสดงอัตราค่าจัดส่งที่มีให้บริการเฉพาะลูกค้าในเขตไปรษณีย์บางเขตเท่านั้นได้

หากแอปดังกล่าวเป็นแอปที่ต้องชำระเงิน คุณจะต้องเข้าสู่ระบบในฐานะเจ้าของบัญชีผู้ใช้เพื่อติดตั้งแอปนั้น

คุณสามารถสำรวจคอลเลกชันของแอปจัดส่งและรับสินค้า หรือค้นหาใน App Store โดยปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง

ขั้นตอน:

 1. ไปที่ Shopify App Store
 2. ค้นหา local delivery
 3. เลือกและติดตั้งแอป
 4. เข้าไปที่แอป ใน Shopify Admin ของคุณ
 5. ตั้งค่าแอป

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการตั้งค่าแอป ให้ดูเอกสารประกอบสำหรับความช่วยเหลือของแอป หรือติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของแอป

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี