Chỉnh sửa khu vực vận chuyển để giao hàng tận nơi

Lưu ý: Có phương thức thiết lập giao hàng tận nơi mới. Với phương thức mới này, bạn thiết lập dịch vụ giao hàng tận nơi trong trang Shipping and Delivery (Vận chuyển và giao hàng). Khách hàng có tùy chọn giao hàng tận nơi khi thanh toán nếu họ ở trong khoảng cách nhất định hoặc mã bưu điện cụ thể mà bạn thiết lập. Nếu bạn đã tạo mức phí tại địa phương bằng phương thức này, tham khảo Di chuyển phương thức giao hàng tận nơi.

Bạn có thể tạo mức phí vận chuyển địa phương dành riêng cho khách hàng của một tiểu bang hoặc tỉnh nhất định, ví dụ như phí giao hàng tại địa phương hoặc phí "nhận hàng tại cửa hàng".

Tạo phí vận chuyển địa phương

Lưu ý: Có phương thức thiết lập giao hàng tận nơi mới. Với phương thức mới này, bạn thiết lập dịch vụ giao hàng tận nơi trong trang Shipping and Delivery (Vận chuyển và giao hàng). Khách hàng có tùy chọn giao hàng tận nơi khi thanh toán nếu họ ở trong khoảng cách nhất định hoặc mã bưu điện cụ thể mà bạn thiết lập. Nếu bạn đã tạo mức phí tại địa phương bằng phương thức này, tham khảo Di chuyển phương thức giao hàng tận nơi.

Để tạo phí vận chuyển địa phương, trước tiên, bạn phải xóa tỉnh hoặc tiểu bang khỏi khu vực vận chuyển, sau đó tạo một khu vực vận chuyển mới chỉ có tỉnh hoặc tiểu bang đó. Sau khi bạn tạo khu vực vận chuyển mới, hãy thêm tất cả mức phí vận chuyển trước đó và phí giao hàng địa phương mới.

Bạn có thể tạo nhiều mức phí vận chuyển địa phương trong một tỉnh hoặc tiểu bang bằng cách chỉ định vùng giao hàng trong tiêu đề của phí vận chuyển. Ví dụ: Local delivery - Houston hoặc Free Toronto delivery for postal codes starting with M4, M5, M6, and M8. Bất kỳ khách hàng nào nằm trong tỉnh hoặc tiểu bang đó cũng có thể chọn tùy chọn này. Do đó, nếu khách hàng nằm ngoài vùng dự định của bạn chọn phương thức này, bạn sẽ phải liên hệ với khách hàng.

Cẩn trọng: Trong khi thực hiện những bước này, không nhấp vào Lưu cho đến khi bạn thêm mức phí mới vào khu vực mới. Nhấp vào nút lưu khi đang thực hiện có thể khiến một số khách hàng không thể đặt hàng với doanh nghiệp của bạn.

Xóa vùng

Nếu tỉnh hoặc tiểu bang bạn muốn cung cấp phương thức giao hàng tận nơi đã nằm trong một khu vực vận chuyển thì bạn cần xóa tỉnh hoặc tiểu bang dó. Nếu tỉnh hoặc tiểu bang chưa nằm trong khu vực vận chuyển nào, hãy vào Tạo khu vực vận chuyển và phí vận chuyển.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).
  1. Bên cạnh hồ sơ vận chuyển bạn muốn chỉnh sửa, nhấp vào Manage rates (Quản lý phí). 3. Trong nhóm địa điểm bạn muốn đưa ra mức phí theo địa phương, nhấp vào ..., rồi nhấp vào Edit zone (Chỉnh sửa khu vực). 4. Bên cạnh quốc gia có tỉnh hoặc tiểu bang, nhấp vào X of X provinces/states (X trên X tỉnh/tiểu bang). 5. Bỏ chọn tỉnh hoặc tiểu bang mà bạn muốn đưa ra phí vận chuyển theo địa phương, sau đó nhấp vào Done (Đã xong). Không được nhấp vào Save (Lưu). Nếu bạn nhấp vào Save (Lưu), khách hàng tại tiểu bang hoặc tỉnh bạn đã xóa sẽ không thể đặt hàng.

Tạo khu vực vận chuyển và phí

 1. Nếu bạn không xóa khu vực vận chuyển trong các bước ở trên, hãy vào hồ sơ vận chuyển bạn muốn sửa: 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).

  1. Bên cạnh hồ sơ vận chuyển bạn muốn chỉnh sửa, nhấp vào Manage rates (Quản lý phí).
 2. Tạo một khu vực vận chuyển rồi thêm tỉnh hoặc tiểu bang bạn muốn cung cấp các phương thức vận chuyển tại địa phương:

  1. Trong nhóm địa điểm bạn muốn cung cấp mức phí địa phương, nhấp vào Tạo khu vực vận chuyển.
  2. Nhập tên cho khu vực.
  3. Tìm kiếm quốc gia, rồi nhấp vào X trong số X tỉnh/tiểu bang. Nếu không có danh sách thả xuống tỉnh hoặc tiểu bang thì tức là vùng đó không hỗ trợ mức phí dựa trên tiểu bang hoặc tỉnh.
  4. Chọn tỉnh hoặc tiểu bang.
  5. Nhấp vào Xong. Không nhấp vào Lưu. Nếu bạn nhấp vào Lưu, khách hàng ở tiểu bang hoặc tỉnh đã xóa sẽ không thể đặt hàng.
 3. Tạo lại từng mức phí vận chuyển áp dụng cho khu vực vận chuyển ban đầu:

  1. Trong khu vực vận chuyển có một tiểu bang hoặc tỉnh, nhấp vào Thêm phí.
  2. Nhập thông tin chi tiết về mức phí, rồi nhấp vào Xong.
 4. Tạo từng mức phí vận chuyển địa phương mà bạn muốn áp dụng cho khu vực vận chuyển mới:

  1. Trong khu vực vận chuyển có một tiểu bang hoặc tỉnh, nhấp vào Thêm phí.
  2. Nhập tên cho mức phí trong đó mô tả thành phố hoặc vùng bạn muốn cung cấp phương thức giao hàng tại địa phương. Ví dụ: Local delivery - Toronto.
  3. Nhập giá cho mức phí.
  4. Không bắt buộc: Nhấp vào Thêm điều kiện để yêu cầu mức trọng lượng hoặc giá nhất định đối với mức phí vận chuyển đó.
  5. Nhấp vào Done (Đã xong).
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm ứng dụng phí vận chuyển địa phương

Ứng dụng phí vận chuyển có thể đưa ra những quy tắc khác về điều kiện để hiển thị một số mức phí vận chuyển. Ví dụ: một số ứng dụng phí vận chuyển có thể hiển thị mức phí vận chuyển dành riêng cho khách hàng thuộc những khu vực có mã zip hoặc mã bưu điện nhất định.

Nếu ứng dụng là loại trả phí, bạn cần đăng nhập với tư cách chủ sở hữu tài khoản để cài đặt ứng dụng.

Bạn có thể khám phá bộ sưu tập chuyên biệt bao gồm các ứng dụng giao hàng và nhận hàng của chúng tôi hoặc tìm kiếm cửa hàng ứng dụng theo các bước dưới đây.

Các bước thực hiện:

 1. Truy cập Cửa hàng ứng dụng Shopify.
 2. Tìm kiếm local delivery.
 3. Chọn một ứng dụng và cài đặt.
 4. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng.
 5. Thiết lập ứng dụng.

Nếu bạn cần trợ giúp thiết lập ứng dụng, hãy xem lại tài liệu trợ giúp của ứng dụng hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ của họ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí