Thiết lập lấy hàng cho đơn hàng trực tuyến

Bạn có thể thiết lập tùy chọn để khách hàng nhận đơn hàng trực tuyến tại cửa hàng bán lẻ, bên đường hoặc bất kỳ địa điểm nào bạn chọn.

Để làm được điều này, bật tùy chọn đến tận nơi lấy hàng cho từng địa điểm khách hàng có thể đến nhận hàng.

Phí vận chuyển khi đến tận nơi lấy hàng được đặt là Free (Miễn phí) và không thể thay đổi.

Mỗi đơn hàng tự đến lấy yêu cầu bạn hoặc nhân viên xác nhận xem từng mặt hàng có còn hàng lưu kho hay không. Sau khi đã xác nhận từng mặt hàng, bạn có thể gửi thông báo cho khách hàng rằng đơn hàng đã sẵn sàng. Bạn cũng có thể in phiếu nhận hàng để đính kèm đơn hàng.

Khi khách hàng đến lấy đơn hàng, bạn cần thay đổi trạng thái đơn hàng trong Shopify từ chưa thực hiện thành đã thực hiện. Đây là dấu hiệu cho bạn và nhân viên biết rằng đơn hàng đã được lấy và không cần làm gì thêm.

Bạn có thể thêm hướng dẫn nhận hàng và giao hàng bằng cách quản lý tùy chọn địa điểm nhận hàng. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng tính năng lấy hàng để cung cấp dịch vụ lấy hàng nhanh bên đường. Sau khi khách hàng đặt đơn hàng trực tuyến và đến cửa hàng, họ có thể gọi điện và bạn mang hàng ra cho họ.

Tính đủ điều kiện

Nếu cửa hàng của bạn có nhiều địa điểm thì bạn cần kích hoạt vận chuyển từ nhiều nơi gửi để có thể sử dụng tùy chọn nhận hàng.

Nếu bạn có câu hỏi gì về điều kiện cần thiết để sử dụng tính năng này, liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Trải nghiệm thanh toán

Sau khi bạn bật tùy chọn đến tận nơi lấy hàng, khách hàng có thể lựa chọn giữa Vận chuyểnPick up (Đến nhận hàng) trong mục Delivery (Giao hàng) trên trang thanh toán. Khi họ chọn Pick up (Đến nhận hàng), họ có thể chọn địa điểm mà họ muốn đến để nhận hàng.

Khách hàng chỉ thấy tùy chọn Pick up (Đến nhận hàng) nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

 • Tất cả các sản phẩm trong giỏ hàng đều đủ điều kiện để áp dụng tính năng đến nhận hàng.
 • Tất cả sản phẩm còn hàng trong kho tại địa điểm nhận hàng.

Khách hàng không thể chọn giao hàng một số mặt hàng và đến lấy một số mặt hàng trong cùng một đơn hàng. Thay vào đó, khách hàng nên đặt hai đơn hàng riêng biệt. Nếu bạn đang sử dụng chủ đề có hỗ trợ tình trạng còn hàng để đến lấy, khách hàng có thể xem sản phẩm còn hàng để đến lấy hay không trước khi thêm sản phẩm đó vào giỏ hàng.

Trước khi thiết lập phương thức đến tận nơi lấy hàng

Bạn cần hoàn thành những việc sau đây để có thể cung cấp dịch vụ đến tận nơi lấy hàng:

Theo mặc định, việc cho phép một địa điểm thực hiện đơn hàng trực tuyến đồng nghĩa rằng đơn hàng trực tuyến không chọn nhận hàng có thể lấy hàng trong kho từ địa điểm lấy hàng hoặc địa điểm bán lẻ. Đảm bảo bạn đã xem xét thứ tự ưu tiên thực hiện và sửa đổi nếu cần. Nếu chọn tùy chọn Tiếp tục bán khi hết hàng cho một sản phẩm, bạn có thể đặt các đơn hàng đến lấy tận nơi cho các địa điểm mà không cần hàng trong kho.

Bạn cũng có thể thiết lập địa điểm để chỉ thực hiện đơn hàng đến nhận hàng.

Thiết lập tùy chọn đến tận nơi lấy hàng

Bạn cần thiết lập tùy chọn đến tận nơi lấy hàng với mỗi địa điểm khách hàng có thể đến để nhận hàng.

Quy trình thiết lập gồm bật tùy chọn đến tận nơi lấy hàng, chọn thời gian nhận hàng dự kiến mà khách hàng thấy khi thanh toán và chỉ định các hướng dẫn lấy hàng trong thông báo Đơn hàng sẵn sàng để nhận.

Quản lý tùy chọn ưu tiên cho địa điểm nhận hàng tận nơi

Cài đặt của từng địa điểm đến tận nơi lấy hàng gồm như sau:

 • Bật hoặc tắt tùy chọn đến tận nơi lấy hàng.
 • Chỉ định các hướng dẫn hoặc thông tin liên quan đến nhận hàng như giờ làm việc của cửa hàng hoặc lời nhắc nhở khách hàng mang bản sao xác nhận đơn hàng. Thông tin được thêm vào thông báo mà bạn gửi khi chuẩn bị đơn hàng để nhận hàng.
 • Chọn thời gian nhận hàng dự kiến để hiển thị khi khách hàng thanh toán. Ví dụ: Bạn có thể chọn Usually ready in 2 hours (Thường sẵn sàng trong 2 giờ).

Hiển thị trạng thái sẵn sàng nhận hàng cho khách hàng

Một số chủ đề cho phép bạn hiển thị với khách hàng thông tin về việc sản phẩm còn hàng để đến tận nơi lấy hay không. Trên mỗi trang sản phẩm, mục khả năng nhận hàng tại cửa hàng cho biết còn hàng hay không và khung thời gian ước tính để lấy hàng.

Sau khi đã bật tính năng đến tận nơi lấy hàng, trang sản phẩm sẽ hiển thị xem sản phẩm có sẵn để nhận hàng tại một hoặc nhiều địa điểm đến tận nơi lấy hàng của bạn hay không. Thông tin này chỉ xuất hiện đối với sản phẩm được lưu kho ở ít nhất một địa điểm nhận hàng và đã chọn tùy chọn This is a physical product (Đây là sản phẩm hiện vật) trong mục Vận chuyển của thông tin mẫu mã sản phẩm.

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Sản phẩm.

 2. Chọn sản phẩm.

 3. Trong mục Mẫu mã, chọn một mẫu mã.

 4. Trong mục Vận chuyển, chọn This is a physical product (Đây là sản phẩm hiện vật).

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Nếu chỉ có một địa điểm hỗ trợ đến tận nơi lấy hàng thì địa điểm và khả năng nhận hàng tại cửa hàng của địa điểm đó sẽ được hiển thị. Khách hàng có thể nhấp vào Xem thông tin cửa hàng để tìm hiểu thêm về địa điểm nhận hàng.

Nếu bạn đã bật tính năng đến tận nơi lấy hàng cho nhiều địa điểm thì mục tình trạng còn hàng để đến lấy sẽ hiển thị địa điểm và tình trạng còn hàng của một trong các cửa hàng. Khách hàng có thể nhấp vào Kiểm tra tình trạng còn hàng tại cửa hàng khác để xem tình trạng còn hàng của sản phẩm tại tất cả các địa điểm cho phép đến lấy hàng.

Tính năng này hiện có trong chủ đề Dawn và một số chủ đề trả phí trong Cửa hàng chủ đề Shopify.

Tăng trưởng: Nếu chủ đề không có mục khả năng nhận hàng tại cửa hàng, bạn có thể thuê Chuyên gia Shopify để giúp bạn thêm tính năng này vào chủ đề.

Tùy chỉnh email thông báo cho phương thức đến tận nơi lấy hàng

Trong quá trình đến tận nơi lấy hàng, email về trạng thái đơn hàng sẽ được gửi tự động cho khách hàng.

Bạn có thể tùy chỉnh văn bản mặc định của từng thông báo.

Khách hàng lựa chọn đến nhận đơn hàng sẽ nhận được thông báo sau qua email:

 • Xác nhận đơn hàng
 • Đơn hàng sẵn sàng để nhận
 • Đã nhận đơn hàng

Tùy chỉnh thông báo xác nhận đơn hàng

Tùy chỉnh thông báo Đơn hàng sẵn sàng để nhận

Bạn có thể tùy chỉnh nội dung của thông báo Order ready for pickup (Đơn hàng sẵn sàng để nhận) đối với từng địa điểm.

Tùy chỉnh thông báo Đơn hàng đã nhận

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí