การโอนย้ายวิธีการจัดส่งในพื้นที่ของคุณ

เรามีวิธีใหม่ในการตั้งค่าการจัดส่งในพื้นที่ ซึ่งวิธีใหม่นี้จะช่วยให้คุณตั้งค่าการจัดส่งในพื้นที่จากหน้าการจัดส่งและส่งมอบ ได้ ลูกค้าจะสามารถเลือกตัวเลือกสำหรับจัดส่งในพื้นที่ได้ในขั้นตอนการชำระเงิน หากพวกเขาอยู่ในรัศมีหรือใช้รหัสไปรษณีย์ที่คุณกำหนดไว้

หากคุณได้ตั้งค่าอัตราค่าจัดส่งในพื้นที่โดยการแก้ไขเขตการจัดส่งไว้ และต้องการโอนย้ายไปยังวิธีใหม่ คุณต้องยกเลิกการเปลี่ยนแปลงเขตการจัดส่ง การดำเนินการนี้จะป้องกันไม่ให้มีอัตราค่าจัดส่งในพื้นที่ซ้ำกัน และช่วยให้จัดการเขตการจัดส่งของคุณได้ง่ายขึ้น

ก่อนโอนย้ายวิธีการจัดส่งในพื้นที่ของคุณ

เราไม่แนะนำให้โอนย้ายไปยังวิธีการจัดส่งในพื้นที่ใหม่หากข้อความหนึ่งใดต่อไปนี้นี้ตรงกับธุรกิจของคุณ:

 • คุณต้องการใช้แอปการจัดส่งในพื้นที่จากภายนอกต่อไป หากต้องการใช้วิธีการจัดส่งในพื้นที่ใหม่ คุณต้องลบแอปการจัดส่งภายนอกทั้งหมดออก แอปที่ไม่ได้สร้างโดย Shopify จะถือเป็นแอปจากภายนอก

 • คุณต้องการใช้โปรไฟล์การจัดส่งและอัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณของผู้ให้บริการขนส่งเพื่อสร้างกฎการจัดส่งตามสินค้าสำหรับการจัดส่งในพื้นที่

 • คุณต้องการปรับแต่งชื่อของการจัดส่งในพื้นที่ให้เหมาะสมในขั้นตอนการชำระเงิน เมื่อคุณตั้งค่าการจัดส่งในพื้นที่จากหน้า การจัดส่งและส่งมอบ วิธีการจัดส่งในพื้นที่จะมีชื่อว่าการจัดส่งในพื้นที่และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

เกี่ยวกับวิธีจัดส่งของเขตการจัดส่งก่อนหน้านี้

ก่อนหน้านี้คุณได้ตั้งค่าการจัดส่งในพื้นที่โดยแก้ไขเขตการจัดส่งที่มีอยู่ แล้วเพิ่มเขตการจัดส่งที่มีเฉพาะจังหวัดหรือรัฐที่ต้องการให้บริการจัดส่งในพื้นที่ จากนั้นคุณสร้างอัตราค่าจัดส่งสำหรับเขตใหม่ รวมถึงอัตราค่าจัดส่งในพื้นที่

หากต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ คุณต้องลบเขตการจัดส่งในพื้นถิ่น จากนั้นเพิ่มจังหวัดหรือรัฐกลับไปที่เขตการจัดส่งที่กว้างขึ้น

ตัวอย่างเช่น

คุณมีเขตการจัดส่งใน สหรัฐอเมริกา ที่มีอัตราค่าจัดส่ง $10 สำหรับทุกรัฐ คุณต้องการสร้างเขตการจัดส่งในพื้นที่สำหรับคลังสินค้าที่ซานฟรานซิสโกในรัฐแคลิฟอร์เนีย

คุณได้ลบรัฐแคลิฟอร์เนียออกจากเขตการจัดส่งของ สหรัฐอเมริกา จากนั้นคุณก็สร้างเขตใหม่เฉพาะสำหรับรัฐแคลิฟอร์เนีย แล้วเพิ่มอัตราค่าจัดส่งสองอัตราไปยังเขตการจัดส่งของรัฐแคลิฟอร์เนีย:

 • อัตราค่าจัดส่งในพื้นที่
 • อัตราค่าจัดส่ง $10

หากต้องการยกเลิกวิธีการจัดส่งในพื้นที่นี้ ให้ลบเขตการจัดส่งของรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วเพิ่มรัฐแคลิฟอร์เนียกลับไปที่เขตการจัดส่งของสหรัฐอเมริกา

ต่อไป คุณตั้งค่าการจัดส่งในพื้นที่สำหรับตำแหน่งที่ตั้งคลังสินค้าที่ซานฟรานซิสโกโดยใช้วิธีการจัดส่งในพื้นที่ใหม่

โอนย้ายวิธีการจัดส่งในพื้นที่ของคุณ

ในขณะที่คุณโอนย้ายวิธีการจัดส่ง ขอแนะนำให้คุณดำเนินการต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดส่งในพื้นที่ของลูกค้าของคุณพร้อมใช้งานอยู่เสมอ:

หากคุณมีเขตการจัดส่งหลายแห่งสำหรับอัตราค่าจัดส่งในพื้นที่ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้อีกครั้งสำหรับเขตการจัดส่งในพื้นที่แต่ละเขต

คำสั่งซื้อที่จัดส่งภายในพื้นที่ที่ลูกค้าจะได้รับก่อนที่คุณจะโอนย้ายไปยังวิธีการจัดส่งในพื้นที่ใหม่ไม่มี การจัดส่งในพื้นที่ เป็นวิธีการจัดส่ง ไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการจัดส่งได้ คำสั่งซื้อเหล่านี้ไม่ได้รวมอยู่เมื่อคุณกรองรายการคำสั่งซื้อโดยใช้ แท็บหรือตัวกรองสำหรับการจัดส่งในพื้นที่ หรือเมื่อคุณจัดการคำสั่งซื้อโดยใช้ ขั้นตอนการจัดส่งในพื้นที่ ใหม่

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

 2. ในส่วนการจัดส่ง ให้คลิก “โปรไฟล์การจัดส่ง” ที่คุณต้องการแก้ไข

 3. ในส่วน ต้นทางการจัดส่ง ให้ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้อัตราค่าจัดส่งในพื้นที่

 4. จดบันทึกรัฐและจังหวัดสำหรับการจัดส่งในตำแหน่งที่ตั้งนี้

 5. คลิก ... > ลบ ถัดจากเขตการจัดส่งที่มีอัตราค่าจัดส่งในพื้นที่

 6. คลิก ... > แก้ไขเขต ถัดจากเขตการจัดส่งที่คุณต้องการเพิ่มรัฐหรือจังหวัดกลับคืน

 7. ค้นหาประเทศที่อยู่ภายในเขตการจัดส่งและคลิก X ของจังหวัด/รัฐ X ที่อยู่ถัดจากจังหวัดหรือรัฐที่จดไว้ในขั้นตอนที่ 4

 8. คลิกที่เสร็จสิ้น แล้วจึงคลิกที่บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี