Sử dụng thẻ hreflang để chuyển hướng khách hàng đến URL dành riêng cho vùng

Thẻ hreflang là các phần tử mã trong chủ đề cho phép công cụ tìm kiếm xác định ngôn ngữ và vùng mà trang web được thiết kế, sau đó trả về URL thích hợp dựa trên ngôn ngữ và vị trí của khách hàng. Ví dụ: Cửa hàng của bạn có thể có URL mặc định là johns-apparel.com và URL tiếng Tây Ban Nha là es.johns-apparel.com. Khi khách hàng ở Tây Ban Nha và cài đặt tiếng Tây Ban Nha trên thiết bị hoặc trình duyệt, thẻ hreflang trong chủ đề sẽ tăng khả năng khách hàng được chuyển hướng đến URL tiếng Tây Ban Nha.

Vì thẻ hreflang xác định URL bản địa hóa là phiên bản của vùng thay vì là trang web trùng lặp nên cần tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO).

Thẻ hreflang và thẻ meta sẽ tự động được tạo cho mọi miền hoặc thư mục con quốc tế bạn đã thiết lập. Sơ đồ trang web cũng hỗ trợ tất cả ngôn ngữ đã đăng để công cụ tìm kiếm có thể phát hiện các ngôn ngữ khác trên cửa hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí