Thiết lập URL duy nhất cho quốc gia và khu vực cụ thể

Khi thiết lập miền quốc tế, bạn cần tạo địa chỉ web hoặc URL duy nhất cho từng quốc gia hoặc vùng mà bạn muốn cung cấp trải nghiệm mua sắm bản địa hóa. Tùy theo cách bạn định cấu hình ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ của cửa hàng, mỗi URL sẽ tương ứng với một phiên bản bản địa hóa của cửa hàng trực tuyến. Nếu sử dụng Shopify Payments, bạn cũng có thể đặt đơn vị tiền tệ mặc định của từng URL thành đơn vị tiền tệ địa phương của quốc gia hoặc vùng đó.

Bạn có thể thiết lập URL duy nhất cho từng quốc gia hoặc vùng mà bạn muốn nhắm mục tiêu theo những cách sau:

  • miền cấp cao nhất, ví dụ như your-shop-name.fr
  • miền phụ, ví dụ như fr.your-shop-name.com
  • thư mục con, ví dụ như your-shop-name.com/fr-fr

Tùy thuộc vào chiến lược tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), bạn có thể sử dụng một phương thức hoặc kết hợp nhiều phương thức. Nếu đây là lần đầu tiên bạn thiết lập International, hãy cân nhắc sử dụng thư mục con, một lựa chọn mang tính đơn giản để thiết lập và cung cấp lợi ích SEO.

Để thiết lập miền quốc tế cho quốc gia hoặc vùng cụ thể, bạn cần hoàn tất các tác vụ sau:

Sau khi thiết lập miền quốc tế, bạn cần chuyển hướng khách hàng đến URL khớp với tùy chọn ngôn ngữ và địa điểm của khách hàng.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí