Chuyển hướng khách hàng đến đúng quốc gia hoặc khu vực

Sau khi thiết lập thị trường có nhiều ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ khác nhau, bạn cần chuyển hướng khách hàng đến trải nghiệm mua sắm bản địa hóa. Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để giúp khách hàng tìm được phiên bản cửa hàng phù hợp với tùy chọn ngôn ngữ và địa điểm của họ:

  • Chuyển hướng miền tự động - Khi bạn kích hoạt cài đặt này trên trang quản trị Shopify, khách hàng trong cửa hàng trực tuyến sẽ tự động được chuyển hướng đến URL khớp với ngôn ngữ và vị trí địa lý của khách hàng.
  • Ứng dụng Geolocation - Ứng dụng miễn phí này tạo đề xuất về ngôn ngữ và quốc gia cho khách hàng dựa trên vị trí địa lý và ngôn ngữ của trình duyệt hoặc thiết bị họ sử dụng. Ứng dụng này cũng có tùy chọn hiển thị hộp chọn quốc gia và ngôn ngữ ở chân trang của cửa hàng trực tuyến để khách hàng có thể chọn ngôn ngữ và quốc gia hoặc khu vực của mình. Ngoài ứng dụng Geolocation, bạn cũng có thể sử dụng các ứng dụng bên thứ ba tương thích khác.
  • Liên kết sâu - khi có nhiều quốc gia thuộc cùng một thị trường, hoặc khi một thị trường không có URL riêng, bạn có thể đưa khách hàng đến thẳng giao diện chính xác dành cho quốc gia hoặc khu vực của họ bằng liên kết sâu.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí