Rapporter for markedsføringskampanjer i Shopify

Du kan se en oversikt over hvor effektiv markedsføringskampanjer du oppretter i Shopify er. Du kan også vise rapporter om spesifikke markedsføringskampanjer. For å vise dataene for marekdsføringskampenjer går du til Markedsføring-siden i administratoren.

Hvis du vil ha mer informasjon om de mer detaljerte markedsføringsrapportene i Analyse-delen, må du se Markedsføringsrapporter Hvis du vil vise rapporter for resultatet av markedsføringskampanjene som bruker tredjeparts markedsføringsapper, må du se Rapporter for markedsføringsaktivitet

Data for markedsføringskampanjer

Du kan se et sammendrag av markedsføringsresultater på Markedsføring-siden. Sammendraget inneholder data fra de siste 30 dagene og viser noen av resultatene til markedsføringskampanjen du opprettet i Shopify:

 • Økter
 • Bestillinger
 • Salg
 • Annonseutgifter

Finn ut mer om hvordan du tolker rapportene for markedsføringsaktiviteter for kampanjer som er opprettet i Shopify.

Vis salg og økter tilskrevet markedsføringskampanjer

Under sammendraget av markedsføringsresultatene kan du se en oversikt over salg og økter tilskrevet hver kampanje du har opprettet i Shopify. Detaljene inkluderer data fra de siste 90 dagene, så dataene kan være ulik fra sammendraget som kun inkluderer data fra de siste 30 dagene.

Vis en konverteringsrapport for en markedsføringsaktivitet du har opprettet i Shopify

Du kan vise en konverteringsrapport på hver markedsføringsaktivitet i en kampanje du har opprettet i Shopify. Rapporten inneholder data fra de siste 30 dagene.

Økter og salg tilskrevet markedsføringsaktiviteter som du har opprettet i Shopify er basert på samhandlingen som sist ble klikket på. For eksempel: Hvis en kunde sist klikket på en Facebook-annonse som du har opprettet i Shopify før vedkommende la inn en bestilling, legges salget til den aktiviteten for markedsføringskampanjen som representerer Facebook-annonsen i Shopify.

Finn ut mer om hvordan du tolker rapportene for markedsføringsaktiviteter for kampanjer som er opprettet i Shopify.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Markedsføring.
 2. Klikk på navnet til en markedsføringskampanje for å vise markedsføringsaktiviteter du har opprettet i Shopify for den kampanjen.
 3. Hold musepekeren over en markedsføringsaktivitet og klikk Vis rapport.

Tolke rapporter for markedsføringsaktiviteter for kampanjer opprettet i Shopify

Rapportene som er tilgjengelig fra Markedsføring-siden viser data om samhandlingene som kan tilskrives markedsføringskampanjer og -aktiviteter du har opprettet i Shopify. Du kan bruke rapportene til å forstå effektiviteten av markedsføringskampanjene.

Rapportene inneholder data om noen av resultater fra markedsføringsaktivitetene du har opprettet i Shopify:

 • Økter: Antall økter fra markedsføringsaktiviteten. En økt er en periode med kontinuerlig aktivitet fra en besøkende. Inkluderer nye og returnerende besøkende.
 • Bestillinger: Antall opprettede bestillinger.
 • Salg fra markedsføringsaktiviteter. Inkluderer bruttosalg, frakt og avgifter. Ekskluderer rabatter og retur.
 • Annonseutgifter: Penger brukt på markedsføringsaktiviteten.
 • Besøk: Inkluderer nye og returnerende besøkende.
 • Inntrykk: Antall ganger markedsføringsaktiviteten har blitt vist.
 • Konverteringsrate: Antall bestillinger som prosentandel av totalt antall besøk på butikken.
 • Topprodukter etter solgte enheter: Viser hvilke produkter som har solgt mest.
 • Delte rabatter: Viser rabattkoden en kunde har brukt.
 • Salg etter posisjon: Antall salg som stammer fra hvert enkelt land.
 • Økter etter posisjon: Antall økter for markedsføringsaktiviteten fra hvert enkelt land. Er ofte høyere enn «Salg etter posisjon» fordi hver økt ikke fører til et salg.
 • Antall førstegangskunder ift. returnerende kunder: Sammenligner antall kunder som besøkte for første gang med antallet som har besøkt mer enn en gang.

Avvik i rapportdata for markedsføringsaktiviteter opprettet i Shopify

Når du oppretter en markedsføringsaktivitet i Shopify og deretter viser både Shopify-rapportene og de tilknyttede tredjepartsrapportene, kan det være noen forskjeller. Dette skyldes forskjellene i hvordan Shopify og tredjeparter tilskriver samhandlinger og salg, samt på grunn av forsinkelser ved synkronisering av data.

Hvis du for eksempel oppretter en Facebook-annonse i Shopify og deretter viser konverteringsraten for aktiviteten i Shopify, i tillegg til dataene på Facebook for samme annonse, kan de to rapportene vise ulike resultater.

Avvik i tilskrivning

Det kan forekomme avvik i salgs- og bestillingsdata mellom Shopify-rapporter for markedsføringsaktiviteter og de tilgjengelige rapportene fra markedsføringsappen eller tredjepartsplattformen der du opprettet markedsføringsaktiviteten.

Hvis du for eksempel kjører en e-postkampanje og en Google Shopping-kampanje samtidig, kan kunder som klikker på både e-post- og Google Shopping-annonsen registrere to separate konverteringer. Men Shopify-rapportene for markedsføringsaktiviteter tilskriver kun salget til kilden for annonsen som siste ble klikket innen de siste 30 dagene.

Avvik i annonseutgifter

Det kan forekomme avvik mellom dataene for annonseutgifter i Shopify-rapportene for markedsføringsaktiviteter i forhold til eksterne rapporter som er tilgjengelig for samme tjeneste. Det kan for eksempel være oppført en annonseutgift på $ 10,00 for en Facebook-annonse i Shopify-aktivitetsrapporten, mens utgiften for den samme kampanjen er $ 13,00 i Facebook Ad Manager. Annonseutgifter for markedsføringsapper kan ta opptil 24 timer å synkronisere med Shopify, så forsinkelsene fører til avvik. Utgiftsgrensene kontrolleres av annonsetjenesten, så avviket fører ikke til at du bruker mer enn det som er budsjettert.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis