Rediger innholdet i Shopify POS-handlekurven

Når du går gjennom handlekurven, kan du oppdatere produktantallet og fjerne produkter fra handlekurven.

Rediger et produkts antall

Slik redigerer du et produkts antall:

 1. I Handlekurv-delen på produktskjermen i Shopify POS trykker du på produktnavnet.
 2. Trykk på +-knappen for å øke antallet, eller --knappen for å redusere antallet:

  Dialogboksen for å redigere et produkt i handlekurven – Shopify POS for iPad

Hvis du reduserer et produkts antall til 0, blir produktet fjernet fra handlekurven.

Rediger en hurtigsalgsvare

Slik redigerer du en hurtigsalgsvare:

 1. I Handlekurv-delen på produktskjermen i Shopify POS trykker du på hurtigsalgsvaren.

  Dialogboksen for å redigere en hurtigsalgsvare i handlekurven – Shopify POS for iPad

 2. Rediger hvilken som helst av følgende:

- navnet på salget - beløpet som belastes for det tilpassede salget - rabatten er benyttet - skattesatser

 1. Etter du har gjort endringene, trykker du på produktskjermen i Shopify POS for å fjerne Hurtigsalg-dialogboksen.

Slett et produkt fra handlekurven

Slik sletter du et produkt fra handlekurven:

 1. I Handlekurv-delen av produktskjermen i Shopify POS sveiper du en vare til venstre for å vise en Slett-knapp:

  Slett-knappen ved siden av en vare i handlekurven – Shopify POS for iPad

 2. Trykk på Slett.

Rediger et produkts antall

Slik redigerer du et produkts antall:

 1. Fra Shopify POS Handlekurv-skjermbildet trykker du på produktnavnet.
 2. Trykk på +-knappen for å øke antallet, eller --knappen for å redusere antallet:

  Dialogboksen for å redigere et produkt i handlekurven – Shopify POS for iPhone

Hvis du reduserer et produkts antall til 0, blir produktet fjernet fra handlekurven.

Tøm handlekurven

For å tømme handlekurven fra Handlekurv-skjermbildet, kan du trykke på søppelbøtten:

Søppelbøtte-knappen på Handlekurv-skjermbildet – Shopify POS for iPhone

Slett et produkt fra handlekurven

Slik sletter du individuelle produkter fra handlekurven:

 1. Fra Shopify POS Handlekurv-skjermbildet sveiper du en linjevare til venstre for å vise en Slett-knapp:

  Slett-knappen ved siden av en vare i handlekurven – Shopify POS for iPhone

 2. Trykk på Slett for å fjerne produktet fra handlekurven.

Rediger et produkts antall

Slik redigerer du et produkts antall:

 1. Fra Shopify POS Handlekurv-skjermbildet trykker du på produktet du vil redigere.
 2. Bruk knappene - og + til å oppdatere produktets antall:

  Dialogboksen for å redigere et produkt i handlekurven – Shopify POS for Android

 3. Trykk på avkrysningsmerket for å ta i bruk endringene.

Hvis du reduserer et produkts antall til 0, blir produktet fjernet fra handlekurven.

Slett produkter fra handlekurven

Slik sletter du produkter fra handlekurven:

 • Hvis du vil slette et enkelt produkt fra handlekurven, må du redusere antallet til 0.

 • Hvis du vil tømme handlekurven, kan du trykke på søppelbøtten:

  Søppelbøtte-ikonet på Handlekurv-skjermbildet – Shopify POS for Android

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis