Lokal henting for nettbestillinger

Du kan konfigurere dette alternativet for å la kundene hente nettbestillingene sine i detaljhandelen, utenfor butikken eller på et hvilket som helst sted du velger.

For å gjøre dette må du aktivere alternativet for lokal henting for hver lokalisasjon der kundene kan hente bestillingene sine.

Fraktprisen for lokal henting er satt til Gratis og kan ikke endres.

Hver hentebestilling krever at du eller et personalmedlem bekrefter at hver vare er på lager. Når du har bekreftet hver vare, kan du sende en varsling til kunden om at bestillingen er klar. Du kan også skrive ut en henteseddel som kan festes på bestillingen.

Når en kunde kommer for å hente bestillingen sin, må du endre bestillingsstatusen i Shopify fra ikke-behandlet til sluttført. Dette signaliserer til deg og personalet at bestillingen er hentet, og at ingen ytterligere handlinger er nødvendig.

Du kan legge til instruksjoner for henting og levering ved å administrere preferansene for hentestedene dine. Du kan for eksempel bruke henting til å tilby henting utenfor butikken. Når en kunde legger inn en bestilling på nett og ankommer butikken, kan du be dem ringe deg og deretter bringe bestillingen ut til dem.

Kvalifisering

Hvis butikken har flere lokalisasjoner må du ha fleropprinnelsesfrakt aktivert for å bruke hentealternativet.

Hvis du har spørsmål om kvalifikasjonskravene, kan du kontakte Shopify-brukerstøtte.

Betalingsopplevelsen

Når du har aktivert alternativet for lokal henting, kan kundene velge mellom Send og Hent i seksjonen Leveringsmåte i kassen. Når de velger Hent, kan de velge lokalisasjonen der de ønsker å hente bestillingen.

En kunde kan ikke velge å få noen varer sendt og noen varer hentet på samme bestilling. Kunden må i stedet legge inn to separate bestillinger. Hvis du bruker et tema som støtter hentetilgjengelighet, kan kunden se om et produkt er tilgjengelig for henting før de legger det i handlekurven.

Før du konfigurerer lokal henting

Du må gjennomføre følgende før du kan tilby lokal henting:

Hvis du lar en lokalisasjon oppfylle nettbestillinger, vil det som standard også bety at nettbestillinger som ikke er for henting kan hente lagerbeholdning fra hente- eller detaljsalgslokalisasjoner. Sørg for at du ser gjennom oppfyllelsesprioriteten og endrer den hvis det er nødvendig. Hvis alternativet Fortsett salg ved utsolgt er valgt for et produkt, kan lokale hentebestillinger legges inn for lokalisasjoner som ikke har noen lagerbeholdning.

Du kan også sette opp en lokalisasjon som bare innfrir hentebestillinger.

Sett opp alternativet for lokal henting

Du må aktivere alternativet for lokal henting for hvert utsalgssted der kundene kan hente bestillingene sine.

Oppsettet innebærer å aktivere lokal henting, velge den forventede hentetiden som vises til kundene i kassen, og opgi eventuelle henteinstruksjoner i varselet Bestilling klar til henting.

Administrer innstillinger for et lokalt hentested

Hvert lokale hentested inneholder følgende innstillinger:

 • aktivering eller deaktivering av lokal henting.
 • Oppgi eventuelle instruksjoner eller informasjon knyttet til hentingen, for eksempel åpningstider eller en påminnelse til kunden om å ta med en kopi av bestillingsbekreftelsen. Informasjonen inkluderes i varselet som sendes når du forbereder en bestilling for henting.
 • Velg den estimerte hentetiden som skal vises til kunden i kassen. Du kan for eksempel velge Vanligvis klar på to timer.

Lokalisasjoner som bare innfrir hentebestillinger

Du kan sette opp en lokalisasjon som bare innfrir hentebestillinger. Det betyr at lokalisasjonen ikke vil innfri noen bestillinger som krever frakt.

Hensyn

Før du setter opp en lokalisasjon for bare å innfri hentebestillinger, må du gjøre disse vurderingene:

 • Hvis en kunde prøver å velge en fraktmetode i kassen med et produkt som bare er tilgjengelig ved en lokalisasjon som bare innfrir hentebestillinger, mottar kunden en feilmelding om at produktet ikke kan sendes.
 • Produkter som krever frakt og produkter som bare kan hentes kan ikke ligge i samme handlekurv. Hvis en kunde prøver å betale med begge typer produkter, vises en feilmelding om at produkter er utsolgt. Kunden må gjennomføre to separate transaksjoner, en med bare produktene som kan sendes, og en med bare produkter for henting.

Sett opp en lokalisasjon til bare å innfri hentebestillinger

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Ste.
 2. Klikk på Legg til plassering.
 3. Legg til lokalisasjonsdetaljer, sjekk at Innfri nettbestillinger fra denne lokalisasjonen er aktivert, og klikk på Lagre.
 4. Gå til Innstillinger > Frakt og levering.
 5. Gjør følgende for hver fraktsone i hver fraktprofil:
  1. Klikk Administrer ved siden av fraktprofilen.
  2. Klikk på Vis detaljer i seksjonen Fraktopprinnelser
  3. Klikk Administrer ved siden av lokalisasjonen du har opprettet.
  4. Velg alternativet for å fjerne priser, klikk på Ferdig, og klikk så på Lagre.

Når du har satt opp lokalisasjonen din, kan det hende du må justere hvilke produkter som er tilgjengelig for hver lokalisasjon.

Vis hentetilgjengelighet til kundene

Noen temaer lar deg vise kundene hvorvidt et produkt er tilgjengelig for lokal henting. På hver produktside vil en hentetilgjengelighetseksjon vise hvorvidt produktet er tilgjengelig, samt estimert tidsramme for henting.

Når lokal henting er aktivert vil produktsiden vise hvorvidt produktet er tilgjengelig for henting ved ett eller flere av de lokale hentestedene. Denne informasjonen vises bare for produkter som lagerføres ved minst ett hentested og har Dette er et fysisk produkt avkrysset i Levering-seksjonen i detaljene til en produktvariant.

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.

 2. Velg et produkt.

 3. Velg en variant under Varianter.

 4. Kryss av for Dette er et fysisk produkt under Levering.

 5. Klikk på Lagre.

Hvis du kun har aktivert lokal henting for én lokalisasjon, vil lokalisasjonen og hentetilgjengeligheten vises for denne lokalisasjonen. Kundene kan klikke på Vis butikkinformasjon for å finne ut mer om hentestedet.

Hvis du har aktivert lokal henting for mer enn én lokalisasjon, vil hentetilgjengelighet-seksjonen vise lokalisasjonen og hentetilgjengeligheten for en av butikkene dine. Kundene kan klikke på Sjekk tilgjengelighet i andre butikker for å sjekke produkttilgjengeligheten i alle lokalisasjoner som har aktivert henting.

Denne funksjonen er for øyeblikket tilgjengelig i Dawn samt flere betalte temaer i Shopify Theme Store.

Tilpass e-postvarsler for lokal henting

Som et ledd i lokal henting sendes det automatiske e-poster til kundene om statusen for deres bestilling.

Du kan tilpasse standardteksten i hvert varsel.

Kunder som velger å hente bestillingen sin mottar følgende e-postvarsler:

 • Bestillingsbekreftelse
 • Bestillingen er klar for henting
 • Bestillingen er hentet

Tilpass Bestillingsbekreftelse-varselet

For e-postmalen Bestillingsbekreftelse kan du legge til innhold som er knyttet til henting ved å pakke det inn i følgende liquid-variabel: {% if order.pickup_in_store? %}

Hvis du må tilbakestille en mal til standardinnstillingen, klikker du på Tilbakestill til standard.

Trinn:

Tilpass Bestilling klar for henting-varselet

Du kan tilpasse innholdet i Bestillingen er klar for henting-varselet for hver lokalisasjon.

Tilpass Bestillingen er hentet-varselet

Hvis du må tilbakestille en mal til standardinnstillingen, klikker du på Tilbakestill til standard.

Trinn:

Legg til Hjem-skjermfeltet for lokal henting

Hvis du legger til feltet for lokal henting på Hjem-skjermen, kan du raskt finne alle bestillinger som må forberedes for henting eller merkes som hentet.

Etter at du har lagt til feltet vil det vise antall bestillinger som må forberedes for henting. Du kan trykke på Lokal henting-feltet for å se bestillinger som krever din oppmerksomhet.

Steg:

 1. Hjem-skjermen i Shopify POS-appen trykker du på Legg til felt.

 2. Gå til Innfrielse > Se hentebestillinger.

 3. Trykk på Legg til.

 4. Hjem-skjermen trykker du på Ferdig.

Aktiver varsler om lokal henting

Du kan aktivere eller deaktivere push-varsler fra Shopify POS på enheten din for å varsle deg når du mottar en ny bestilling for lokal henting. Når varsler er aktivert kan du trykke på varselet for å starte arbeidsflyten for henting.

Steg

 1. Fra Shopify POS trykker du > Innstillinger > Varsler.

 2. Trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere varsler.

Klargjør en bestilling for henting

Når en kunde har valgt henting i butikk og fullført kjøpet, må du eller et medlem av personalet sette av de bestilte varene og varsle kunden om at bestillingen er klar for henting.

Du kan konfigurere et e-postvarsel for å få beskjed når en kunde har lagt inn en bestilling.

Markere en bestilling som hentet

Endre bestillingsstatusen til Oppfylt etter at en kunde henter bestillingen.

Det er også god praksis å bekrefte ordrenummeret og kundens navn når de kommer for å hente bestillingen. Hvis du har skrevet ut bestillingens henteseddel kan du skanne QR-koden for å finne bestillingen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis