Lokal henting for nettbestillinger

Du kan konfigurere dette alternativet for å la kundene hente nettbestillingene sine i detaljhandelen, utenfor butikken eller på et hvilket som helst sted du velger.

For å gjøre dette må du aktivere alternativet for lokal henting for hvert utsalgssted der kundene kan hente bestillingene sine.

Fraktprisen for lokal henting er satt til Gratis og kan ikke endres.

Hver hentebestilling krever at du eller et personalmedlem bekrefter at hver vare er på lager. Når du har bekreftet hver vare, kan du sende en varsling til kunden om at bestillingen er klar. Du kan også skrive ut en henteseddel som kan festes på bestillingen.

Når en kunde kommer for å hente bestillingen sin, må du endre bestillingsstatusen i Shopify fra ikke-behandlet til sluttført. Dette signaliserer til deg og personalet at bestillingen er hentet, og at ingen ytterligere handlinger er nødvendig.

Du kan legge til instruksjoner for henting og levering ved å administrere preferansene for hentestedene dine. Du kan for eksempel bruke henting til å tilby henting utenfor butikken. Når en kunde legger inn en bestilling på nett og ankommer butikken, kan du be dem ringe deg og deretter bringe bestillingen ut til dem.

Kvalifisering

For å bruke alternativet for lokal henting må butikken din oppfylle følgende krav:

Hvis du har spørsmål om kvalifikasjonskravene, kan du kontakte Shopify-brukerstøtte.

Betalingsopplevelsen

Når du har aktivert alternativet for lokal henting, kan kundene velge mellom Frakt og Henting i Leveringsmetode-seksjonen av kassen. Når de velger Henting, kan de velge stedet der de vil hente bestillingen.

Kundene vil kun se Hente-alternativet hvis de oppfyller følgende krav:

 • Alle produktene i handlekurven er berettiget for henting i butikk.
 • Alle produkter er tilgjengelig i lagerbeholdning på et hentested.
 • Kunden velger ikke en ikke-støttet hurtigkassemetode. Hvis de velger en av de følgende i første steg i kassen, vil hentealternativet ikke være tilgjengelig for dem.

  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Amazon Pay
  • PayPal

  Shop Pay er en støttet hurtigkassemetode for hentealternativet. Hvis en kunde bruker Shop Pay vil de få alternativet om henting.

En kunde kan ikke velge å få tilsendt noen varer og hente noen varer i samme bestilling. I stedet må kunden legge inn to separate bestillinger. Hvis du bruker et tema som støtter hentetilgjengelighet kan kunden se hvorvidt et produkt er tilgjengelig for henting før de legger det i handlekurven.

Før du konfigurerer lokal henting

Du må gjennomføre følgende før du kan tilby lokal henting:

 • Bekreft at rekkefølgen på innfrielsesprioritet for nettbestillinger er satt opp slik at de oppfyller behovene til din bedrift.
 • Ha lagerbeholdning på hvert hentested.
 • Deaktiver eventuelle hente-apper.
 • Sørg for at alle som forbereder varer for henting eller markerer bestillinger som hentet har tilgang til Shopify-administrator.
 • Oppdater alle stedsnavnene slik at kundene forstår hvor de må dra for å hente bestillingen sin.
 • La hvert hentested oppfylle nettbestillinger.

  Dette betyr også at nettbestillinger som ikke kan hentes kan bruke av lagerbeholdningen fra hentesteder eller utsalgssteder. Sørg for at du ser gjennom oppfyllingsprioriteten din og endrer denne hvis det er nødvendig. Hvis alternativet Fortsett salg ved utsolgt er valgt for et produkt, kan lokale hentebestillinger legges inn på lokalisasjoner uten lagerbeholdning.

Sett opp alternativet for lokal henting

Du må aktivere alternativet for lokal henting for hvert utsalgssted der kundene kan hente bestillingene sine.

Oppsettet innebærer å aktivere lokal henting, velge den forventede hentetiden som vises til kundene i kassen, og opgi eventuelle henteinstruksjoner i varselet Bestilling klar til henting.

Administrer innstillinger for et lokalt hentested

Innstillingene for hvert lokale hentested inneholder følgende:

 • Aktiver eller deaktiver lokal henting.
 • Oppgi eventuelle instruksjoner eller informasjon knyttet til hentingen, for eksempel åpningstider eller en påminnelse til kunden om å ta med en kopi av bestillingsbekreftelsen. Informasjonen inkluderes i varselet som sendes når du forbereder en bestilling for henting.
 • Velg den estimerte hentetiden som skal vises til kunden i kassen. Du kan for eksempel velge Vanligvis klar på to timer.

Vis hentetilgjengelighet til kundene

Noen temaer lar deg vise kundene hvorvidt et produkt er tilgjengelig for lokal henting. På hver produktside vil en hentetilgjengelighetseksjon vise hvorvidt produktet er tilgjengelig, samt estimert tidsramme for henting.

Når lokal henting er aktivert vil produktsiden vise hvorvidt produktet er tilgjengelig for henting ved ett eller flere av de lokale hentestedene. Denne informasjonen vises bare for produkter som lagerføres ved minst ett hentested og har Dette er et fysisk produkt avkrysset i Levering-seksjonen i detaljene til en produktvariant.

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Alle produkter.

 2. Velg et produkt.

 3. Velg en variant under Varianter.

 4. Kryss av for Dette er et fysisk produkt under Levering.

 5. Klikk på Lagre.

Hvis du kun har aktivert lokal henting for én lokalisasjon, vil lokalisasjonen og hentetilgjengeligheten vises for denne lokalisasjonen. Kundene kan klikke på Vis butikkinformasjon for å finne ut mer om hentestedet.

Hvis du har aktivert lokal henting for mer enn én lokalisasjon, vil hentetilgjengelighet-seksjonen vise lokalisasjonen og hentetilgjengeligheten for en av butikkene dine. Kundene kan klikke på Sjekk tilgjengelighet i andre butikker for å sjekke produkttilgjengeligheten i alle lokalisasjoner som har aktivert henting.

Denne funksjonen er for øyeblikket tilgjengelig i Debut-temaet og i flere betalte temaer i Shopify Theme Store. Hvis du bruker en eldre versjon av Debut kan du oppdatere temaet for å vise hentetilgjengelighet i butikkfronten automatisk.

Tilpass e-postvarsler for lokal henting

Som et ledd i lokal henting sendes det automatiske e-poster til kundene om statusen for deres bestilling.

Du kan tilpasse standardteksten i hvert varsel.

Kunder som velger å hente bestillingen sin mottar følgende e-postvarsler:

 • Bestillingsbekreftelse
 • Bestillingen er klar for henting
 • Bestillingen er hentet

Tilpass Bestillingsbekreftelse-varselet

Tilpass Bestilling klar for henting-varselet

Du kan tilpasse innholdet i Bestillingen er klar for henting-varselet for hver lokalisasjon.

Tilpass Bestillingen er hentet-varselet

Legg til Hjem-skjermfeltet for lokal henting

Hvis du legger til feltet for lokal henting på Hjem-skjermen, kan du raskt finne alle bestillinger som må forberedes for henting eller merkes som hentet.

Etter at du har lagt til feltet vil det vise antall bestillinger som må forberedes for henting. Du kan trykke på Lokal henting-feltet for å se bestillinger som krever din oppmerksomhet.

Steg:

 1. Hjem-skjermen i Shopify POS-appen trykker du på Legg til felt.

 2. Trykk på Handling.

 3. Gå til Innfrielse > Se hentebestillinger.

 4. Trykk på Legg til.

 5. Hjem-skjermen trykker du på Ferdig.

Aktiver varsler om lokal henting

Du kan aktivere eller deaktivere push-varsler fra Shopify POS på enheten din for å varsle deg når du mottar en ny bestilling for lokal henting. Når varsler er aktivert kan du trykke på varselet for å starte arbeidsflyten for henting.

Steg

 1. Fra Shopify POS trykker du > Innstillinger > Varsler.

 2. Trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere varsler.

Klargjør en bestilling for henting

Når en kunde har valgt henting i butikk og fullført kjøpet, må du eller et medlem av personalet sette av de bestilte varene og varsle kunden om at bestillingen er klar for henting.

Du kan konfigurere et e-postvarsel for å få beskjed når en kunde har lagt inn en bestilling.

Markere en bestilling som hentet

Endre bestillingsstatusen til Oppfylt etter at en kunde henter bestillingen.

Det er også god praksis å bekrefte bestillingsnummeret og kundens navn når de kommer for å hente bestillingen. Hvis du har skrevet ut bestillingens henteseddel kan du skanne QR-koden for å finne bestillingen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis