Uwierzytelnianie rozliczenia za pomocą 3D Secure

3D Secure to dodatkowa warstwa bezpieczeństwa do transakcji kartą kredytową i debetową online. Dodaje krok uwierzytelniania płatności online poprzez przekierowanie użytkownika do domeny emitenta karty, a następnie z powrotem do domeny sklepu online w celu zakończenia płatności. Sklepy online w krajach objętych dyrektywą PSD2 wymagają integracji z usługą 3D Secure Checkout w celu zapewnienia zgodności z dyrektywą PSD2.

Jeśli korzystasz z Shopify Payments lub Stripe jako bramki płatniczej, automatycznie korzystasz z bezpiecznej realizacji zakupu 3D Secure. Usługa Shopify Payments została zoptymalizowana w celu zminimalizowania wykorzystania 3D Secure i korzysta z 3D Secure tylko wówczas, gdy jest to wymagane przez bank wydający, aby transakcja została pomyślnie autoryzowana.

Jeśli korzystasz z bramki firmy zewnętrznej i wymagasz 3D Secure, możesz użyć Cardinal jako dostawcy 3D Secure.

Za każdym razem, gdy dodasz kartę kredytową jako metodę płatności dla planu subskrypcji Shopify Twojego sklepu, zostaniesz poproszony(-a) o uwierzytelnienie. Po wprowadzeniu danych karty kredytowej ze strony ustawień Rozliczenia zostaniesz przekierowany(-a) do strony 3D Secure, na której możesz skonfigurować lub wprowadzić swój kod PIN 3D Secure.

Weryfikacja zakupu

Klienci mogą musieć potwierdzić swoją metodę płatności w celu zabezpieczenia. Bank Twojego klienta może zakwestionować próby rozliczenia np. w przypadku subskrypcji, co oznacza, że klient musi ręcznie potwierdzić swoją metodę płatności.

Jeśli klient musi potwierdzić swoją metodę płatności za zamówienie, wówczas Shopify wysyła klientowi wiadomość e-mail, która zawiera link do Twojego sklepu w celu potwierdzenia płatności.

Często zadawane pytania

Czy muszę uwierzytelniać moje płatności dokonywane na rzecz Shopify?

Tak. Jeśli używasz karty kredytowej jako metody płatności, musisz przejść proces uwierzytelniania, aby zrealizować płatność.

Co to jest PSD2?

W dniu 14 września 2019 roku we wszystkich krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz w Wielkiej Brytanii wprowadzona została zmieniona dyrektywa w sprawie usług płatniczych, zwana również PSD2. Dla sklepów online w krajach, których dotyczy ta dyrektywa, przewidziany jest 18-miesięczny okres przejściowy na dostosowanie się do jej wymogów.

PSD2 wprowadza nowe, rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa dotyczące płatności elektronicznych w celu zmniejszenia ryzyka oszustwa. Uzyskasz zgodność z PSD2, jeśli korzystasz z Shopify Payments za pośrednictwem naszej zintegrowanej funkcji Bezpieczna realizacja zakupu 3D.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo