Använd Shopify Email för e-postmarknadsföring

E-postmarknadsföring kan hjälpa dig att bygga upp relationer med dina kunder och få din verksamhet att växa. Att skicka nyhetsbrev till kunder som registrerar sig på din e-postlista är ett bra sätt att låta dem veta mer om nya produkter och kommande försäljning.

Du kan använda Shopify Email för att skapa marknadsföringskampanjer via e-postmeddelanden och skicka dessa från Shopify. Du kan utforma dina e-postmeddelanden för att matcha ditt varumärke och länka direkt till produkter för att dela dem med dina kunder.

Shopify Email gör det möjligt för dig att skicka fem e-postkampanjer per vecka som återställs var sjunde dag vid midnatt UTC. Du kan även för närvarande skicka e-postmeddelande till upp till 40 000 prenumeranter i taget. Om du har fler än 40 000 prenumeranter kan du skapa kundgrupper för att komma åt specifika prenumeranter med specifika kampanjer eller för att dela upp din lista i mindre grupper.

Från och med den 1 oktober 2020 kan handlare skicka så många e-postaktiviteter som de vill och alla handlare med en betald Shopify-plan har 2 500 gratis e-postmeddelanden att skicka i början av varje månad. E-postmeddelanden räknas utifrån varje enskild e-postadress som en e-postaktivitet skickas till. Om du till exempel skickar 1 marknadsförings-e-postmeddelande till 800 prenumeranter räknas det som 800 e-postmeddelanden. Oanvända e-postmeddelanden förs inte över till påföljande månad. Du kan skicka ytterligare e-postmeddelanden utöver dina 2 500 gratis e-postmeddelanden till en kostnad av 0,001 USD per extra e-postmeddelande. Om du till exempel skickar 1 000 ytterligare e-postmeddelanden kostar det 1 USD. Du debiteras inte för ytterligare e-postmeddelanden förrän kostnaden uppgår till 0,05 USD. Det finns ingen ytterligare prenumerationsplan och Shopify Email debiterar dig endast för det du skickar.

Du hittar Shopify Email i marknadsföringsavsnittet i din shopify-administratör. Klicka Skapa kampanj > Shopify Email.

Installera Shopify Email

  1. Gå till Shopify Email appsidan.
  2. Klicka på Lägg till app. Om du inte är inloggad på ditt Shopify-konto, blir du uppmanad att logga in.
  3. Klicka på Installera app.

Lär dig mer om hur du kan få ditt företag att växa med e-postmarknadsföring på Shopify-bloggen.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis