Använd Shopify Email för e-postmarknadsföring

E-postmarknadsföring kan hjälpa dig att bygga upp relationer med dina kunder och få din verksamhet att växa. Att skicka nyhetsbrev till kunder som registrerar sig på din e-postlista är ett bra sätt att låta dem veta mer om nya produkter och kommande försäljning.

Du kan använda Shopify Email för att skapa marknadsföringskampanjer via e-postmeddelanden och skicka dessa från Shopify. Du kan utforma dina e-postmeddelanden för att matcha ditt varumärke och länka direkt till produkter för att dela dem med dina kunder.

Alla handlare med planerna Basic, Shopify, Advanced Shopify och Shopify Plus kan använda Shopify Email. Prissättningen beräknas utifrån hur många e-postmeddelanden du skickar. Som ett exempel skulle ett e-postmeddelande med marknadsföring till 800 prenumeranter räknas som 800 e-postmeddelanden. Följande prissättning gäller baserat på antalet e-postmeddelanden du skickar under en månad:

  • Gratis upp till 10 000 e-postmeddelanden
  • 1 USD per 1 000 e-postmeddelanden över 10 000 e-postmeddelanden
  • 0,65 USD per 1 000 e-postmeddelanden efter 300 000 e-postmeddelanden
  • 0,55 USD per 1 000 e-postmeddelanden efter 750 000 e-postmeddelanden

För mer information, se Kostnad för Shopify Email.

Du hittar Shopify Email i marknadsföringsavsnittet i din shopify-administratör. Klicka Skapa kampanj > Shopify Email.

Installera Shopify Email

  1. Gå till Shopify Email appsidan.
  2. Klicka på Lägg till app. Om du inte är inloggad på ditt Shopify-konto, blir du uppmanad att logga in.
  3. Klicka på Installera app.

Lär dig mer om hur du kan få ditt företag att växa med e-postmarknadsföring på Shopify-bloggen.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis