Kvittoskrivarna TSP100IIILAN och TSP100IIIW för Android

OBS! Kvittoskrivarna Star Micronics TSP100III LAN och TSP100IIIW är testversioner.

Köpställen för kvittoskrivarna Star Micronics TSP100III LAN och TSP100IIIW

Kvittoskrivarna Star Micronics TSP100III LAN och TSP100IIIW är inte tillgängliga från Shopify Hardware Store, men du kan köpa dem från från Barcodes Inc.

Köp skrivarpapper

Alla termiska pappersrullar kommer att fungera med skrivaren om:

  • Bredden är 3 1/8" (80 mm)
  • Längden inte överstiger 230 fot (70 m).

För en beskrivning av hur du laddar kvittoskrivaren, se instruktionerna i tillverkarens maskinvaruhandbok.

Installation och konfiguration

Felsökning

Om felindikatorn blinkar rött

Detta orsakas av att det inte finns något papper i skrivaren. Öppna skrivaren, sätt in papper och stäng locket. FEL-indikatorn bör stängas av och KLAR-indikatorn bör lysa.

Papperskvadd

Om du matar in papperet snett i en kvittoskrivare i en kommer det troligtvis att leda till ett papperskvadd. Om detta inträffar, stäng av skrivaren, öppna den och försök mata in papperet igen.

Om du försöker göra kvittot smalare än den angivna bredden på 3 tum, se till att du använder den medföljande delaren. Vik inte papperet när du matar in det i skrivaren.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis