Konfigurera och hantera förinställningar för fraktsedlar i Shopify Shipping

När du köper Shopify-fraktsedlar kan du använda förinställningarna för fraktsedeln för att skapa alternativ som tillämpas automatiskt på dina fraktsedlar. Förinställningar kan hjälpa dig att göra dina etikettköp snabbare och spara tid.

Du kan ställa in följande alternativ för dina förinställningar:

 • förpackningstyp
 • leveranstjänst
 • försäkring (försäkringsalternativet är endast tillgängligt för butiker som har distributionsplatser i USA)

Om du använder någon av planerna Shopify, Advanced Shopify eller Shopify Plus kan du även automatisera dina fraktsedelsköp med Shopify Flow. För mer information, se Skapa leveransutkast-etiketter automatiskt med hjälp av Shopify Flow.

Skapa förinställningar

Du kan skapa förinställningar när du köper Shopify-fraktsedlar individuellt eller i bulk. Du kan skapa ett obegränsat antal förinställningar för dina Shopify-fraktsedlar.

Du kan använda samma förinställningar som du skapar när du köper etiketter individuellt eller i bulk.

Skapa en förinställning när du köper fraktsedlar i bulk

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Markera kryssrutorna som ligger intill de odistribuerade ordrarna som är berättigade till Shopify-fraktsedlar.

 3. Klicka på Skapa fraktsedlar. Om du distribuerar från flera platser ska du välja rätt plats och sedan klicka på Fortsätt.

 4. Markera kryssrutan intill en order.

 5. Klicka på 1 order markerad och klicka sedan på Skapa ny förinställning.

 6. Namnge din förinställning och klicka sedan på Lägg till alternativ.

 7. Välj ett alternativ, till exempel förpackning, leveranstjänst eller försäkring.

 8. Klicka på Lägg till.

 9. Valfritt: Lägg till andra alternativ som du vill tillämpa för denna förinställning.

 10. Klicka på Spara.

Skapa en förinställning när du köper enskilda fraktsedlar

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på en order som innehåller artiklar som inte har distribuerats.

 3. Klicka på Skapa fraktsedel i avsnittet Ej distribuerad.

 4. Skapa en förinställd fraktsedel i avsnittet FÖRINSTÄLLNINGAR:

  • Om du redan har några befintliga förinställningar klickar du på Hantera förinställningar > Skapa ny förinställning.
  • Om du inte har några befintliga förinställningar klickar du på Skapa förinställning.
 5. Namnge din förinställning och klicka sedan på Lägg till alternativ.

 6. Välj ett alternativ, till exempel förpackning, leveranstjänst eller försäkring.

 7. Klicka på Lägg till.

 8. Valfritt: Lägg till andra alternativ som du vill tillämpa för denna förinställning.

 9. Klicka på Spara.

Redigera förinställningar

Du kan redigera eller ta bort alternativ bland dina förinställningar när du köper Shopify-fraktsedlar individuellt eller i bulk.

Redigera en förinställning när du köper fraktsedlar i bulk

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Markera kryssrutorna som ligger intill de odistribuerade ordrarna som är berättigade till Shopify-fraktsedlar.

 3. Klicka på Skapa fraktsedlar. Om du distribuerar från flera platser ska du välja rätt plats och sedan klicka på Fortsätt.

 4. Markera kryssrutan intill en order.

 5. Klicka på 1 order markerad och klicka sedan på Hantera.

 6. Klicka på pennikonen bredvid den förinställning du vill redigera och gör sedan följande:

  • Klicka på papperskorgen bredvid alternativet för att radera ett alternativ.
  • Om du vill redigera ett alternativ klickar du på pennikonen bredvid alternativet, gör ändringar i det alternativet och klickar sedan på Spara.
 7. Klicka på Spara och sedan på Spara.

Redigera en förinställning när du köper enskilda fraktsedlar

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på en order som innehåller artiklar som inte har distribuerats.

 3. Klicka på Skapa fraktsedel i avsnittet Ej distribuerad.

 4. I avsnittet FÖRINSTÄLLNINGAR, klicka på Hantera förinställningar.

 5. Klicka på pennikonen bredvid den förinställning du vill redigera och gör sedan följande:

  • Klicka på papperskorgen bredvid alternativet för att radera ett alternativ.
  • Om du vill redigera ett alternativ klickar du på pennikonen bredvid alternativet, gör ändringar i det alternativet och klickar sedan på Spara.
 6. Klicka på Spara och sedan på Klar.

Radera förinställningar

Du kan radera dina förinställningar när du köper Shopify-fraktsedlar individuellt eller i bulk.

Ta bort en förinställning när du köper fraktsedlar i bulk

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Markera kryssrutorna som ligger intill de odistribuerade ordrarna som är berättigade till Shopify-fraktsedlar.

 3. Klicka på Skapa fraktsedlar. Om du distribuerar från flera platser ska du välja rätt plats och sedan klicka på Fortsätt.

 4. Markera kryssrutan intill en order.

 5. Klicka på 1 order markerad och klicka sedan på Hantera.

 6. Klicka på papperskorgen bredvid förinställningen som du vill radera.

 7. Klicka på Spara.

Ta bort en förinställning när du köper enskilda fraktsedlar

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på en order som innehåller artiklar som inte har distribuerats.

 3. Klicka på Skapa fraktsedel i avsnittet Ej distribuerad.

 4. I avsnittet FÖRINSTÄLLNINGAR, klicka på Hantera förinställningar.

 5. Klicka på papperskorgen bredvid förinställningen som du vill radera.

 6. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis