Thực hiện và quản lý đơn hàng Shopify Markets Pro

Bạn có thể thực hiện đơn hàng quốc tế bằng Markets Pro sử dụng một trong các tùy chọn sau:

 • Mua và in trực tiếp nhãn vận chuyển DHL Express trực tiếp từ Trang quản trị Shopify.
 • Thực hiện và vận chuyển đơn hàng bằng đối tác thực hiện đơn hàng của bên thứ ba.

Bạn cũng có thể hoàn tiền và trả lại đơn hàng Markets Pro.

Thực hiện đơn hàng ngay trên trang quản trị Shopify

Bạn có thể thực hiện đơn hàng Markets Pro trực tiếp trên trang quản trị Shopify bằng cách mua riêng hoặc hàng loạt nhãn vận chuyển DHL Express.

Những lưu ý khi mua nhãn vận chuyển trên trang quản trị Shopify

Trước khi mua nhãn vận chuyển DHL Express cho đơn hàng quốc tế trên trang quản trị Shopify, bạn cần cân nhắc những điều sau:

 • Bạn không thể thêm bảo hiểm vận chuyển cho nhãn vận chuyển Markets Pro.
 • Markets Pro không hỗ trợ bao bì của hãng vận chuyển. Bạn cần sử dụng bao bì tùy chỉnh trên Trang quản trị Shopify.
 • Bạn chỉ có thể mua nhãn vận chuyển DHL Express.
 • Để tính thuế nhập khẩu chính xác, bạn không thể chỉnh sửa quốc gia vận chuyển cho đơn hàng trả trước thuế hoặc cho đơn hàng vận chuyển đến Canada, Hoa Kỳ hoặc Brazil. Bạn cũng không thể chỉnh sửa tỉnh hoặc tiểu bang vận chuyển.
 • Giá trị khai báo tối đa của lô hàng quốc tế là 25.000 USD.

Mua và in từng nhãn vận chuyển

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào một đơn hàng có chứa các mặt hàng chưa thực hiện.

 3. Trong mục Unfulfilled (Chưa thực hiện), nhấp vào Create shipping label (Tạo nhãn vận chuyển).

 4. Trong mục MẶT HÀNG, xác nhận số lượng mặt hàng bạn muốn thực hiện lần này. Nếu muốn gửi đơn hàng của khách hàng bằng nhiều lần thực hiện, hãy thay đổi số lượng mỗi mặt hàng mà bạn không muốn gửi trong lần thực hiện này. Bạn có thể mua nhãn vận chuyển bổ sung cho mỗi lần thực hiện cần có để hoàn tất toàn bộ đơn hàng.

 5. Xem lại tờ khai hải quan và thêm các thông tin còn thiếu:

 6. Không bắt buộc: Trong mục TÙY CHỌN ĐẶT SẴN, chọn một tùy chọn đặt sẵn để áp dụng tùy chọn đặt sẵn nhãn vận chuyển cho nhãn vận chuyển của bạn.

 7. Trong mục Bao bì, chọn một bao bì hiện có hoặc tạo bao bì mới:

 8. Trong trường Tổng trọng lượng (tính cả bao bì), nhập tổng trọng lượng của lô hàng.

 9. Trong trường Ngày gửi hàng, chọn ngày gửi hàng. Nếu bạn muốn tự động gửi thông tin chi tiết về lô hàng cho khách hàng vào ngày đó, hãy chọn Gửi thông tin vận chuyển cho khách hàng.

 10. Xem lại chi tiết vận chuyển trong mục Summary (Tóm tắt), rồi nhấp vào Buy shipping label (Mua nhãn vận chuyển).

 11. Chọn có đối chiếu nhãn vận chuyển với biểu mẫu hải quan hay phiếu giao hàng hay không, rồi chọn khổ giấy in.

 12. In nhãn vận chuyển và chứng từ.

Mua và in hàng loạt nhãn vận chuyển

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Không bắt buộc: Để chỉ xem đơn hàng cần thực hiện, nhấp vào tab Chưa thực hiện.

 3. Chọn hộp kiểm bên cạnh từng đơn hàng bạn muốn tạo nhãn vận chuyển.

 4. Nhấp vào Tạo nhãn vận chuyển. Nếu bạn thực hiện từ nhiều địa điểm, hãy chọn địa điểm thích hợp, rồi nhấp vào Tiếp tục.

 5. Không bắt buộc: Để áp dụng tùy chọn đặt sẵn cho nhãn vận chuyển của bạn, hãy thực hiện các bước sau:

  1. Chọn đơn hàng.
  2. Nhấp vào X đơn hàng đã chọn.
  3. Nhấp vào tùy chọn đặt sẵn.
 6. Xem lại tờ khai hải quan và thêm các thông tin còn thiếu:

  1. Nhấp vào trường Mặt hàng của đơn hàng.
  2. Nhấp vào Chỉnh sửa tờ khai hải quan.
  3. Xác minh trọng lượng, số lượng, giá trị và mô tả sản phẩm cho từng sản phẩm.
  4. Không bắt buộc: Chọn Lưu thông tin vận chuyển vào chi tiết sản phẩm.
  5. Trong mục Cập nhật tờ khai hải quan, chọn một tùy chọn để cập nhật nhiều đơn hàng hoặc chỉ đơn hàng này.
  6. Nhấp vào Save (Lưu).
 7. Trên trang Tạo nhãn vận chuyển, thực hiện mọi chỉnh sửa đối với nhãn.

 8. Nhấp vào Review and buy (Xem lại và mua).

 9. Không bắt buộc: Thay đổi ngày vận chuyển.

 10. Không bắt buộc: Thay đổi xem có gửi email thực hiện đơn hàng cho khách hàng hay không.

 11. Nhấp vào Buy shipping label (Mua nhãn vận chuyển).

 12. Chọn xem có muốn đối chiếu nhãn vận chuyển với biểu mẫu hải quan hay phiếu giao hàng hay không, rồi chọn khổ giấy in.

 13. In nhãn vận chuyển và chứng từ.

Thực hiện đơn hàng bằng dịch vụ hoàn tất đơn hàng bên ngoài

Bạn có thể thực hiện đơn hàng Shopify Markets Pro qua các dịch vụ hoàn tất đơn hàng tương thích sau:

Nếu bạn sử dụng dịch vụ hoàn tất đơn hàng không có trong danh sách này và muốn bắt đầu ngay thì bạn hoặc đối tác thực hiện đơn hàng cần mua nhãn vận chuyển và thực hiện đơn hàng Markets Pro qua trang quản trị Shopify. Nếu bạn muốn tích hợp dịch vụ hoàn tất đơn hàng bên ngoài với Shopify Markets Pro, hãy liên hệ với đại diện bán hàng.

Nhiều dịch vụ hoàn tất đơn hàng tương thích khác sẽ ra mắt trong tương lai. Nếu bạn kinh doanh dịch vụ hoàn tất đơn hàng hoặc là thương nhân sử dụng dịch vụ hoàn tất đơn hàng không có trong danh sách này, hãy liên hệ markets-pro@shopify.com

Đơn hàng bị tạm dừng

Các đơn hàng Markets Pro đang bị tạm dừng và không thể thực hiện cho đến khi trạng thái tạm dừng được gỡ bỏ. Trong quá trình tạm dừng đơn hàng, Markets Pro sẽ tiến hành phân tích gian lận cho đơn hàng, kiểm tra thông tin đơn hàng như email và số điện thoại của khách hàng, đồng thời xác nhận đã đúng thu thuế và thuế nhập khẩu nếu có.

Trạng thái tạm dừng đơn hàng thường được gỡ bỏ trong vòng năm phút. Trong một số trường hợp, Markets Pro có thể tạm dừng đơn hàng của bạn lâu hơn để sàng lọc thêm.

Sau khi trạng thái tạm dừng đơn hàng được gỡ bỏ, khoản thanh toán cho đơn hàng sẽ được thu hồi tự động hoặc bạn có thể thu hồi theo cách thủ công tùy theo phương thức thu hồi thanh toán.

Hoàn tiền và trả lại đơn hàng Markets Pro

Bạn có thể hoàn tiền cho đơn hàng Markets Pro theo cách tương tự như hoàn tiền cho đơn hàng khác trên Trang quản trị Shopify. Để biết thêm thông tin, tham khảo Tạo đơn hàng trả lại và hoàn tiền.

Cam kết tỷ giá hối đoái 30 ngày

Các đơn hàng Markets Pro được thanh toán bằng ngoại tệ đã áp dụng khóa tỷ giá ngoại tệ trong 30 ngày. Cam kết tỷ giá hối đoái 30 ngày đảm bảo áp dụng cùng một tỷ giá hối đoái trong 30 ngày sau khi khách hàng đặt hàng và giúp bạn tránh mọi tổn thất do biến động giá trị tiền tệ.

Như vậy nghĩa là nếu bạn cần hoàn tiền cho đơn hàng được đặt chưa đến 30 ngày, tỷ giá hối đoái sẽ giống với thời khách hàng đặt hàng.

Thuế nhập khẩu, lệ phí hải quan và thuế GTGT

Sau khi thực hiện đơn hàng Markets Pro, bạn sẽ không được hoàn tiền thuế nhập khẩu, phí hải quan hoặc thuế GTGT. Nếu toàn bộ đơn hàng được hoàn tiền trước khi thực hiện đơn hàng, bạn sẽ được hoàn lại nhập khẩu và lệ phí hải quan vào ngày quyết toán tiếp theo.

Đơn hàng trả lại

Bạn có thể mua nhãn đổi trả cho đơn hàng Markets Pro từ nhà cung cấp bên thứ ba hoặc hãng vận chuyển. Đơn hàng Markets Pro không có yêu cầu cụ thể về nhãn đổi trả.

Đổi hàng

Đổi sản phẩm được xem là đơn hàng Markets Pro mới cần thông quan. Bạn hoặc khách hàng cần thanh toán thuế nhập khẩu và thuế lần thứ hai.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí