การจัดการและการดำเนินการคำสั่งซื้อของ Shopify Markets Pro

คุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อระหว่างประเทศของคุณด้วย Markets Pro ได้โดยใช้ตัวเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ซื้อและพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ DHL Express และ DHL eCommerce ได้โดยตรงในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
 • จัดการและจัดส่งคำสั่งซื้อโดยใช้ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ DHL Express และ DHL eCommerce จากพาร์ทเนอร์การจัดการคำสั่งซื้อจากภายนอกของคุณ

นอกจากนี้คุณยังสามารถคืนเงินและคืนคำสั่งซื้อของ Markets Pro ได้

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ Markets Pro

ก่อนที่คุณจะซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ DHL ให้กับคำสั่งซื้อระหว่างประเทศของคุณ โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาและข้อจำกัดต่อไปนี้

 • คุณไม่สามารถเพิ่มประกันการจัดส่งไปยังใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ Markets Pro ได้
 • Markets Pro ไม่รองรับบรรจุภัณฑ์ของผู้ให้บริการขนส่ง หากคุณจัดการสินค้าจากภายใน Shopify คุณต้องใช้บรรจุภัณฑ์แบบกำหนดเองจากการตั้งค่าการจัดส่งและการส่งมอบในส่วนผู้ดูแลระบบของคุณ หากคุณกำลังจัดการคำสั่งซื้อโดยใช้พาร์ทเนอร์การจัดการคำสั่งซื้อจากภายนอก คุณต้องใช้การตั้งค่าบรรจุภัณฑ์ในแอปหรือแพลตฟอร์มนั้น
 • คุณสามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ DHL Express และ DHL eCommerce ได้เท่านั้น
 • เพื่อให้การคํานวณอากรถูกต้องแม่นยำ คุณจะไม่สามารถแก้ไขประเทศที่จัดส่งได้สำหรับคำสั่งซื้อที่ชำระอากรล่วงหน้าหรือคำสั่งซื้อที่จัดส่งไปยังแคนาดา สหรัฐอเมริกา หรือบราซิล นอกจากนี้คุณยังไม่สามารถแก้ไขจังหวัดหรือรัฐที่จัดส่งได้อีกด้วย
 • มูลค่าสำแดงของการจัดส่งระหว่างประเทศสูงสุดอยู่ที่ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 • Markets Pro ไม่รองรับสินค้าเฉพาะรายการ หากต้องการจัดส่งสินค้าเฉพาะรายการที่กำหนดเอง คุณต้องสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินและเปลี่ยนผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียนในคำสั่งซื้อจาก Markets Pro เป็นตัวคุณเอง
 • ชื่อหรือนามสกุลของลูกค้าต้องไม่ใช่ตัวอักษรตัวเดียวในรายละเอียดการจัดส่งของลูกค้า ตัวอย่างเช่น ชื่อลูกค้า J Doe และ John D ถือเป็นรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง
 • Markets Pro ไม่รองรับการแยกสินค้าเดียวออกเป็นการจัดส่งหลายรายการ คุณสามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้ทั้งหมด 1 ใบต่อสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อแต่ละรายการ
 • ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ DHL จะแสดงน้ำหนัก 1 ปอนด์ (หรือ 0.4 กก.) สำหรับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งทั้งหมด เพื่อแจ้งเตือน DHL ให้ชั่งน้ำหนักบรรจุภัณฑ์แต่ละรายการ น้ำหนักที่คุณระบุ ณ เวลาที่สร้างป้ายกำกับจะถูกจัดเก็บไว้ในบาร์โค้ดป้ายกำกับเพื่อให้ DHL เปรียบเทียบ
 • คำสั่งซื้อที่มีสินค้าฟรีจะแสดงมูลค่า 1.00 ดอลลาร์สหรัฐในใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าฟรีใดๆ ซึ่งจะไม่มีการรับประกันว่าพัสดุจะผ่านพิธีการศุลกากรได้สำเร็จ และไม่สามารถระบุมูลค่าของสินค้าฟรีด้วยตนเองได้

การจัดการคำสั่งซื้อโดยตรงผ่านส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

คุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อ Markets Pro ได้โดยตรงในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณโดยซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ DHL Express และ DHL eCommerce แบบแยกทีละใบหรือหลายใบในครั้งเดียว

ซื้อและพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งแยกทีละใบ

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกคำสั่งซื้อที่มีรายการที่ยังไม่ได้จัดการ

 3. ในส่วนยังไม่ได้จัดการ ให้คลิกสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

 4. ในส่วนรายการ ให้ยืนยันจำนวนของรายการที่คุณต้องการรวมไว้ในการจัดการสินค้านี้ หากคุณต้องการจัดส่งคำสั่งซื้อของลูกค้าโดยใช้การจัดการมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้เปลี่ยนปริมาณของแต่ละรายการที่คุณไม่ต้องการจัดส่งในการจัดการครั้งนี้ คุณสามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งเพิ่มเติมสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อแต่ละครั้ง ซึ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินการคำสั่งซื้อทั้งหมดให้เสร็จสิ้น

 5. ตรวจสอบแบบฟอร์มใบศุลกากรและเพิ่มข้อมูลที่ขาดหายไป:

  1. ในส่วนรายการ ให้คลิกที่ “แก้ไขข้อมูลที่กำหนดเอง
  2. ยืนยันข้อมูลสินค้าของคุณ เช่น น้ำหนัก ปริมาณ มูลค่า และคำอธิบาย
  3. คลิกที่ “บันทึก
 6. ในส่วน บรรจุภัณฑ์ ให้เลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่หรือสร้างบรรจุภัณฑ์ใหม่:

  • หากต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่ ให้เลือก บรรจุภัณฑ์ จากเมนูดรอปดาวน์ของบรรจุภัณฑ์
  • หากต้องการสร้างบรรจุภัณฑ์ใหม่ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
   1. ในส่วนบรรจุภัณฑ์ ให้คลิก “เพิ่มบรรจุภัณฑ์
   2. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มบรรจุภัณฑ์ ให้ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ใหม่ของคุณ
   3. คลิกเพิ่มบรรจุภัณฑ์
 7. ในช่อง น้ําหนักรวม (รวมบรรจุภัณฑ์) ให้ป้อนน้ําหนักรวมของพัสดุของคุณ

 8. ในช่อง วันที่จัดส่ง ให้เลือกวันที่จัดส่ง หากคุณต้องการส่งรายละเอียดการจัดส่งให้แก่ลูกค้าของคุณโดยอัตโนมัติในวันที่ดังกล่าว ให้เลือก ส่งข้อมูลการจัดส่งให้แก่ลูกค้า

 9. ตรวจสอบรายละเอียดการจัดส่งของคุณในส่วนข้อมูลสรุป แล้วคลิกซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

 10. เลือกว่าจะเทียบเคียงใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของคุณกับแบบฟอร์มศุลกากรหรือบันทึกการจัดส่ง จากนั้นเลือกรูปแบบของกระดาษที่คุณจะใช้พิมพ์

 11. พิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งและเอกสารการจัดส่ง

ซื้อและพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งหลายใบในครั้งเดียว

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการดูเฉพาะคำสั่งซื้อที่ต้องจัดการ ให้คลิกแท็บ “ยังไม่จัดการ

 3. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากคำสั่งซื้อแต่ละรายการที่คุณต้องการสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

 4. คลิก “สร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง” หากคุณจัดการจากหลายตำแหน่งที่ตั้ง ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสม จากนั้นคลิก “ต่อไป

 5. ตรวจสอบแบบฟอร์มใบศุลกากรและเพิ่มข้อมูลที่ขาดหายไป:

  1. คลิกที่ช่อง “สินค้า” ของคำสั่งซื้อ
  2. คลิก “แก้ไขใบศุลกากร
  3. ตรวจสอบยืนยันน้ำหนัก ปริมาณ มูลค่า และคำอธิบายสินค้าแต่ละรายการ
  4. ไม่บังคับ: เลือกบันทึกข้อมูลการจัดส่งไปยังรายละเอียดสินค้า
  5. ในส่วนอัปเดตแบบฟอร์มใบศุลกากร ให้เลือกตัวเลือกว่าจะอัปเดตคําสั่งซื้อหลายรายการ หรือเฉพาะคําสั่งซื้อนี้เท่านั้น
  6. คลิกที่ “บันทึก
 6. ในหน้าสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ให้แก้ไขใบจ่าหน้าของคุณตามต้องการ

 7. คลิก “ตรวจสอบและซื้อ

 8. ตัวเลือกเสริม: เปลี่ยนวันที่จัดส่ง

 9. ตัวเลือกเสริม: เปลี่ยนว่าจะส่งอีเมลการจัดการสินค้าให้ลูกค้าของคุณหรือไม่

 10. คลิกที่ “ซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

 11. เลือกว่าคุณต้องการที่จะเทียบเคียงใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งกับแบบฟอร์มศุลกากรและบันทึกการจัดส่ง จากนั้นเลือกรูปแบบของกระดาษที่คุณจะใช้พิมพ์

 12. พิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งและเอกสารการจัดส่ง

การจัดการคำสั่งซื้อโดยใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อจากภายนอก

คุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อ Shopify Markets Pro ผ่านบริการจัดการคำสั่งซื้อที่รองรับดังต่อไปนี้:

หากคุณต้องยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่มีอยู่จากบริการจัดการคำสั่งซื้อภายนอกและออกใบจ่าหน้าใหม่ ให้คลิก “ยกเลิกใบจ่าหน้า” จากนั้นซื้อใบจ่าหน้าใบใหม่ เราจะเรียกเก็บเงินจากคุณเฉพาะสำหรับใบจ่าหน้าที่ผู้ให้บริการขนส่งทำการสแกนเท่านั้น

หากคุณใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อที่ไม่ได้อยู่ในรายการนี้และต้องการเริ่มต้นใช้งานโดยทันที คุณหรือพาร์ทเนอร์ด้านการจัดการคำสั่งซื้อของคุณต้องซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งและจัดการคำสั่งซื้อของ Markets Pro ผ่าน Shopify admin ของคุณ หากคุณต้องการผสานบริการจัดการคำสั่งซื้อจากภายนอกเข้ากับ Shopify Markets Pro ให้ติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของคุณ

เราจะนำเสนอบริการจัดการคำสั่งซื้อที่รองรับเพิ่มเติมในอนาคต หากคุณเป็นผู้ให้บริการจัดการคำสั่งซื้อหรือผู้ขายที่ใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อที่ไม่ปรากฏชื่อในรายการนี้ ให้ติดต่อไปยังฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

คำสั่งซื้อถูกระงับชั่วคราว

คำสั่งซื้อ Markets Pro ถูกระงับชั่วคราวและไม่สามารถจัดการได้จนกว่าจะมีการนำการระงับชั่วคราวออก ในระหว่างที่คำสั่งซื้อถูกระงับชั่วคราว Markets Pro จะทำการวิเคราะห์การหลอกลวงกับคำสั่งซื้อ ตรวจสอบข้อมูลของคำสั่งซื้อ เช่น อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า และยืนยันว่ามีการเก็บอากรและภาษีนําเข้าถูกต้องหากมี

ปกติการระงับคำสั่งซื้อชั่วคราวมักจะถูกนำออกภายใน 5 นาที ในบางกรณี Markets Pro อาจระงับคำสั่งซื้อของคุณชั่วคราวนานขึ้น เพื่อทำการคัดกรองคำสั่งซื้อเพิ่มเติม

หลังจากระบบนำการระงับคำสั่งซื้อชั่วคราวออกแล้ว จะมีการจัดเก็บการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อคุณโดยอัตโนมัติ หรือไม่คุณก็สามารถจัดเก็บการชำระเงินรายการนั้นด้วยตนเองได้ โดยขึ้นอยู่กับวิธีการจัดเก็บการชำระเงินที่คุณใช้

การจัดการคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินของ Markets Pro

เมื่อคุณสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินและเพิ่มลูกค้าซึ่งมีที่อยู่ที่จัดส่งจากตลาดที่ Markets Pro ดูแลจัดการ ระบบก็จะเลือกผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียนของ Markets Pro สำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญคือต้องมอบหมายบริการจัดส่งของ Markets Pro ให้กับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินของคุณ หากคุณล้มเหลวในการกำหนดวิธีการจัดส่งของ Markets Pro ก็จะไม่มีการคำนวณอากรและ Markets Pro จะไม่ถูกกำหนดให้เป็นผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียนไว้

ในกรณีที่คุณไม่ได้เพิ่มลูกค้าแต่เลือกตลาดที่ Markets Pro ดูแลจัดการ ระบบก็จะเลือกผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียนของ Markets Pro สำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติ

คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่ Markets Pro ดูแลจัดการมีข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

เปลี่ยนผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียนสำหรับคำสั่งซื้อระหว่างประเทศที่ยังไม่ชำระเงิน

คุณสามารถเปลี่ยนผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียนสำหรับคำสั่งซื้อระหว่างประเทศที่ยังไม่ชำระเงินได้ หากคุณเปลี่ยนผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียนจากของ Markets Pro เป็นของตัวเอง คุณก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับมือกับความซับซ้อนทางการเงินและทางกฎหมายของการขายสินค้าระหว่างประเทศ

คุณจะสามารถเข้าถึงใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่แตกต่างกันได้ โดยขึ้นอยู่กับผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียนที่คุณเลือก:

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ > รายการที่ยังไม่ชำระเงิน
 2. คลิกคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่คุณต้องการเปลี่ยนผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียน
 3. ในส่วนตลาด ให้คลิก ... จากนั้นคลิก “เปลี่ยนผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียน
 4. เลือกผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียนที่คุณต้องการใช้ดูแลจัดการคำสั่งซื้อ
 5. คลิกที่ “บันทึก

การคืนเงินและการคืนคำสั่งซื้อของ Markets Pro

คุณสามารถคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อของ Markets Pro ได้เช่นเดียวกับที่คุณคืนเงินให้คำสั่งซื้ออื่นๆ ในส่วนผู้ดูแล Shopify ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การดำเนินการคืนสินค้าและการคืนเงิน

การรับประกันอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเวลา 30 วัน

คำสั่งซื้อของ Markets Pro ที่ชําระเงินในสกุลเงินต่างประเทศจะมีการล็อกอัตราของสกุลเงินต่างประเทศเป็นเวลา 30 วัน การรับประกันอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเวลา 30 วันจะช่วยให้แน่ใจได้ว่ามีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเดียวกันเป็นเวลา 30 วันหลังจากที่สั่งซื้อและช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการผันผวนของมูลค่าสกุลเงิน

ซึ่งหมายความว่าหากคุณต้องการคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่สั่งภายในเวลาน้อยกว่า 30 วัน และอัตราแลกเปลี่ยนจะเท่ากับ ณ เวลาที่ทำการสั่งซื้อ

อากร ภาษีศุลกากร และภาษีมูลค่าเพิ่ม

หลังจากที่จัดการคำสั่งซื้อของ Markets Pro แล้ว จะไม่มีการคืนเงินสำหรับอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม หากได้คืนเงินตามสั่งซื้อเต็มรายการก่อนการจัดการสินค้าตามสั่งซื้อ เราจะคืนเงินอากรและภาษีศุลกากรให้คุณตามวันรับสินค้าดังต่อไปนี้

การคืนสินค้า

คุณสามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนให้กับคำสั่งซื้อของ Markets Pro ได้จากผู้ให้บริการภายนอกหรือผู้ขนส่ง คำสั่งซื้อของ Markets Pro ไม่มีข้อกำหนดที่เฉพาะใดๆ สำหรับใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน

การแลกเปลี่ยน

การแลกเปลี่ยนสินค้าจะถือเป็นคำสั่งซื้อของ Markets Pro แบบใหม่ที่ต้องผ่านศุลกากร คุณหรือลูกค้าของคุณต้องจ่ายค่าอากรและภาษีเป็นครั้งที่สอง

คำสั่งซื้อแบบ B2B โดยใช้ Markets Pro

Shopify Markets Pro ไม่รองรับคำสั่งซื้อแบบ B2B เมื่อคุณสร้างคำสั่งซื้อแบบ B2B ไปยังประเทศหรือภูมิภาคที่จัดการโดย Markets Pro คุณจะต้องเป็นผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียนสำหรับคำสั่งซื้อเหล่านั้นด้วยตนเอง คำสั่งซื้อจะเปลี่ยนให้คุณเป็นผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียนในขั้นตอนการชำระเงินโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้คุณยังสามารถประมวลผลคำสั่งซื้อแบบ B2B เป็นคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินได้

คำสั่งซื้อฟรีโดยใช้ Markets Pro

Shopify Markets Pro ไม่รองรับคำสั่งซื้อฟรี เมื่อคุณสร้างคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าเป็นศูนย์ไปยังประเทศหรือภูมิภาคที่จัดการโดย Markets Pro คุณจะต้องเป็นผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียนสำหรับคำสั่งซื้อเหล่านั้นด้วยตนเอง ในขั้นตอนการชำระเงิน คำสั่งซื้อเหล่านี้จะมีร้านค้าเป็นผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี