การโอนย้ายไปยังการแบ่งกลุ่มลูกค้า

เมื่อ Shopify โอนย้ายข้อมูลจากการค้นหาลูกค้าที่บันทึกไว้ไปยังการแบ่งกลุ่มลูกค้า การค้นหาที่บันทึกไว้ทั้งหมดจะถูกแปลงเป็นกลุ่มลูกค้าโดยอัตโนมัติ โดยกลุ่มลูกค้าใหม่จะใช้เกณฑ์และชื่อเดียวกันกับการค้นหาที่คุณบันทึกไว้ โดยที่กลุ่มลูกค้าใหม่ดังกล่าวจะมีรายชื่อลูกค้าที่เหมือนกันกับการค้นหาลูกค้าที่บันทึกไว้ที่แปลงมา

เมื่อลูกค้าใหม่ตรงกับเกณฑ์ของกลุ่มลูกค้า ระบบจะเพิ่มพวกเขาลงในกลุ่มลูกค้านั้นโดยอัตโนมัติ และเมื่อลูกค้าที่มีอยู่ไม่ตรงกับเกณฑ์อีกต่อไป ลูกค้ารายดังกล่าวจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติ

ส่วนลดของคุณที่เคยใช้กลุ่มลูกค้าตามการค้นหาที่บันทึกไว้ ตอนนี้ระบบจะเปลี่ยนไปใช้กลุ่มลูกค้าที่สร้างเพื่อแทนที่การค้นหาที่บันทึกไว้แทน

การค้นหาที่บันทึกไว้ที่ไม่สามารถโอนย้ายได้อย่างถูกต้องแม่นยำในกรณีพิเศษ

ระบบได้โอนย้ายการค้นหาที่บันทึกไว้ทั้งหมดไปเป็นกลุ่มลูกค้าแล้ว แต่สำหรับผู้ขายบางส่วนจำนวนเล็กน้อย อาจเป็นไปได้ว่าระบบไม่สามารถโอนย้ายการค้นหาที่บันทึกไว้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ โดยสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือการค้นหาที่บันทึกไว้ดังกล่าวใช้ข้อความอิสระแทนที่จะใช้เกณฑ์การกรองเริ่มต้น ในกรณีนี้ ระบบจะยังสร้างกลุ่มลูกค้าขึ้นมาจากการค้นหาที่บันทึกไว้ดังกล่าวโดยมีรายชื่อลูกค้าที่เหมือนกัน

โปรไฟล์ลูกค้าที่เชื่อมโยงกับกลุ่มลูกค้ารายนั้นจะได้รับแท็กที่มีคำนําหน้าว่า Archived saved search ตัวอย่างเช่น หากคุณมีการค้นหาที่บันทึกไว้ซึ่งตั้งชื่อว่า International-VIPs โปรไฟล์ลูกค้าทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับการค้นหาดังกล่าวจะได้รับแท็กที่มีชื่อว่า Archived saved search: International-VIPs

การจัดการการค้นหาที่บันทึกไว้ซึ่งไม่สามารถโอยย้ายได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

ในหน้าลูกค้า ระบบจะแสดงการค้นหาที่บันทึกไว้ซึ่งไม่สามารถโอนย้ายได้อย่างถูกต้องแม่นยำด้วยไอคอนรูป i สีน้ำเงินถัดจากชื่อกลุ่มลูกค้านั้นๆ

ระบบจะแสดงไอคอน i กำกับไว้ข้างกลุ่มลูกค้าซึ่งไม่สามารถโอนย้ายได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

หากคุณมีส่วนลดที่ใช้การค้นหาที่บันทึกไว้ซึ่งไม่สามารถโอนย้ายได้อย่างถูกต้องแม่นย้า ส่วนลดดังกล่าวก็จะมีไอคอน i แสดงอยู่ถัดจากส่วนลดนั้นๆ ในหน้า ส่วนลด โดยเมื่อคุณคลิกที่ส่วนลดดังกล่าว ชื่อของกลุ่มลูกค้าและไอคอน i จะแสดงในส่วนการมีสิทธิ์ใช้งานของลูกค้าของหน้ารายละเอียดส่วนลด

การแก้ไขกลุ่มลูกค้าของคุณ

คุณสามารถใช้แท็กและกลุ่มลูกค้าตามแท็กที่สร้างขึ้นในระหว่างการโอนย้ายต่อได้ ในกรณีนี้ คุณต้องอย่าลืมเพิ่มหรือลบแท็กออกจากโปรไฟล์ลูกค้าด้วยตนเอง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขโปรไฟล์ลูกค้า

หรือคุณจะแทนที่กลุ่มลูกค้าตามแท็กด้วยกลุ่มลูกค้าที่จะเพิ่มและลบลูกค้าออกจากกลุ่มลูกค้าโดยอัตโนมัติก็ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้า

การแก้ไขส่วนลดของคุณ

ก่อนหน้านี้ ส่วนลดสามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มลูกค้าได้ แต่ในขณะนี้ส่วนลดเหล่านั้นเชื่อมโยงกับกลุ่มลูกค้าแล้ว โดยส่วนใหญ่แล้ว ส่วนลดของคุณจะถูกต้องและใช้งานได้ตามที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม หากส่วนลดใดๆ ของคุณเชื่อมโยงกับกลุ่มลูกค้าที่ไม่สามารถโอนย้ายได้อย่างถูกต้องแม่นยำ คุณสามารถดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ไปที่หน้าลูกค้าและแก้ไขกลุ่มลูกค้าที่โอนย้ายแล้ว จากนั้นในหน้าส่วนลด ให้ตรวจดูเพื่อยืนยันว่าข้อมูลกลุ่มลูกค้าในส่วนการมีสิทธ์ใช้งานของลูกค้าในหน้ารายละเอียดส่วนลดเป็นปัจจุบันแล้ว

  • ไปที่หน้าส่วนลดแล้วลบกลุ่มลูกค้าออกจากส่วน การมีสิทธิ์ใช้งานของลูกค้า แล้วจึงเลือกกลุ่มลูกค้าอื่นที่ใช้ส่วนลดนั้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและการแก้ไขส่วนลด

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี