Cho phép cửa hàng bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ

Chỉnh sửa cài đặt Shopify Payments của bạn để cho phép bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ, sau đó thêm bộ chọn đơn vị tiền tệ vào chủ đề cửa hàng trực tuyến.

Trước khi bắt đầu bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ, hãy kiểm tra trải nghiệm khách hàng. Shopify hỗ trợ hai giá trị tiền tệ (cửa hàng và khách hàng) thay vì một, để bán hàng bằng nhiều đơn vị tiền tệ.

Các bước kích hoạt bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ

Bước 1: Thiết lập Shopify Payments để sử dụng nhiều đơn vị tiền tệ

Bạn có thể bật nhiều đơn vị tiền tệ bằng cách thêm quốc gia và vùng cho từng đơn vị tiền tệ bạn muốn chấp nhận trong cửa hàng.

  1. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Manage (Quản lý).
  2. Trong mục Quốc gia/vùng, nhấp vào Thêm quốc gia/vùng.
  3. Chọn quốc gia hoặc vùng bạn muốn hỗ trợ trong danh sách quốc gia và vùng được hỗ trợ.
  4. Nhấp vào Thêm quốc gia/vùng.

Bước 2: Bật bộ chọn đơn vị tiền tệ

Hộp chọn đơn vị tiền tệ cho phép khách hàng chọn đơn vị tiền tệ địa phương. Hầu hết các chủ đề đều không có hộp chọn đơn vị tiền tệ để bán hàng bằng nhiều đơn vị tiền tệ. Bạn có thể sử dụng ứng dụng Geolocation để thêm hộp chọn đơn vị tiền tệ hoặc làm việc với đối tác của Shopify để thêm hộp chọn đơn vị tiền tệ vào chủ đề. Theo mặc định, ứng dụng Geolocation sẽ được cài đặt khi bạn thêm quốc gia hoặc vùng đầu tiên.

Để tìm hiểu thêm, tham khảo bật bộ chọn tiền tệ.

Bước 2: Đặt quy tắc làm tròn và định giá quốc tế

Các tính năng bạn có thể sử dụng để tùy chỉnh mô hình định giá quốc tế phụ thuộc vào gói Shopify của cửa hàng.

Ghép hàng
Basic Shopify Shopify Advanced Shopify Shopify Plus
Xem các trang quốc gia và vùng
Đặt quy tắc làm tròn giá
Đặt quy tắc làm tròn tùy chỉnh
Đặt điều chỉnh giá
Đặt giá sản phẩm cho quốc gia và vùng

Với mỗi đơn vị tiền tệ đã bật, bạn có thể đặt quy tắc làm tròn để đảm bảo tính nhất quán của giá đã chuyển đổi. Bạn cũng có thể tạo quy tắc làm tròn tùy chỉnh để kiểm soát cách giá hàng hóa hiển thị theo đơn vị tiền tệ mới. Ví dụ: Nếu bạn muốn tất cả giá hàng hóa của mình kết thúc bằng 900 đồng, hãy tạo quy tắc làm tròn tùy chỉnh là 900 đồng.

Bạn có thể điều chỉnh mô hình định giá quốc tế bằng cách cài đặt giá sản phẩm và điều chỉnh giá riêng cho quốc gia và vùng. Đặt giá sản phẩm và giá gốc cho phép bạn chỉ định giá cho bất kỳ sản phẩm nào ở mọi quốc gia hoặc vùng bằng tệp CSV sản phẩm. Điều chỉnh giá là tỷ lệ phần trăm tăng hoặc giảm đối với giá cơ sở của sản phẩm. Điều chỉnh giá áp dụng cho tất cả sản phẩm được bán cho khách hàng tại một quốc gia hoặc vùng.

Bước 4: Kiểm tra trải nghiệm khách hàng

Giả định làm khách hàng thăm cửa hàng trực tuyến của bạn, chọn một đơn vị tiền tệ khác và kiểm tra trải nghiệm khách hàng. Đảm bảo rằng giá hiển thị như mong muốn ở các đơn vị tiền tệ khác nhau và ứng dụng cũng như các tùy chỉnh của bạn tiếp tục hoạt động như mong đợi.

Liên kết với các dịch vụ khác

Nếu cửa hàng của bạn sử dụng API để gửi dữ liệu tiền tệ đến hệ thống hoặc dịch vụ khác, chẳng hạn như ERP, bạn nên kiểm tra để đảm bảo những giá trị được gửi đến các hệ thống này có đơn vị tiền tệ chính xác.

Những cân nhắc khác

Chú ý những khía cạnh sau đây khi bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ:

  • Đánh giá hoạt động của thẻ quà tặnggiảm giá ở nhiều đơn vị tiền tệ.

  • Chỉ có cửa hàng trực tuyến của bạn mới được hỗ trợ bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ. Các đơn hàng nháp luôn theo đơn vị tiền tệ của cửa hàng. Tương tự, Shopify POS chỉ sử dụng đơn vị tiền tệ của cửa hàng. Bạn không thể bán hàng bằng nhiều đơn vị tiền tệ ở tất cả các kênh, bao gồm Kênh bán buôn.

  • Nếu có ứng dụng tùy chỉnh, bạn nên đánh giá các thay đổi về API để đảm bảo ứng dụng hoạt động bình thường. Nếu bạn có ứng dụng chung, bạn nên kiểm tra các ứng dụng này để đảm bảo không làm thay đổi trải nghiệm khách hàng.

Tìm hiểu thêm

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí