Cho phép cửa hàng bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ

Chỉnh sửa cài đặt Shopify Payments của bạn để cho phép bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ, sau đó thêm bộ chọn đơn vị tiền tệ vào chủ đề cửa hàng trực tuyến.

Trước khi bắt đầu bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ, hãy kiểm tra trải nghiệm khách hàng. Shopify hỗ trợ hai giá trị tiền tệ (cửa hàng và khách hàng) thay vì một, để bán hàng bằng nhiều đơn vị tiền tệ.

Các bước kích hoạt bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ

Bước 1: Thiết lập Shopify Payments để sử dụng nhiều đơn vị tiền tệ

Chỉnh sửa cài đặt Shopify Payments để thêm đơn vị tiền tệ bạn muốn cửa hàng chấp nhận.

  1. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Manage (Quản lý). 3. Trong mục Currencies (Đơn vị tiền tệ), bật các đơn vị tiền tệ bạn muốn hỗ trợ từ danh sách đơn vị tiền tệ được chấp nhận. 4. Nhấp vào Lưu. 5. Không bắt buộc: Bật quy tắc làm tròn để đảm bảo tính nhất quán của giá đã chuyển đổi. 6. Không bắt buộc: Tùy chỉnh quy tắc làm tròn để kiểm soát cách giá hiển thị theo đơn vị tiền tệ mới. Ví dụ: Nếu bạn muốn tất cả giá kết thúc bằng 0,95 USD, chọn 0,95 USD.

Lưu ý: Quy tắc làm tròn tùy chỉnh chỉ có trong gói Shopify, Advanced Shopify và Shopify Plus.

Bước 2: Bật bộ chọn đơn vị tiền tệ

Hộp chọn đơn vị tiền tệ cho phép khách hàng chọn đơn vị tiền tệ địa phương. Hầu hết các chủ đề đều không chứa hộp chọn đơn vị tiền tệ để bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ. Bạn có thể sử dụng ứng dụng Geolocation để thêm hộp chọn đơn vị tiền tệ hoặc làm việc với đối tác của Shopify để thêm hộp chọn đơn vị tiền tệ vào chủ đề.

Để tìm hiểu thêm, tham khảo bật bộ chọn tiền tệ.

Bước 3: Kiểm tra trải nghiệm của khách hàng

Giả định làm khách hàng thăm cửa hàng trực tuyến của bạn, chọn một đơn vị tiền tệ khác và kiểm tra trải nghiệm khách hàng. Đảm bảo rằng giá hiển thị như mong muốn ở các đơn vị tiền tệ khác nhau và ứng dụng cũng như các tùy chỉnh của bạn tiếp tục hoạt động như mong đợi.

Liên kết với các dịch vụ khác

Nếu cửa hàng của bạn sử dụng API để gửi dữ liệu tiền tệ đến hệ thống hoặc dịch vụ khác, chẳng hạn như ERP, bạn nên kiểm tra để đảm bảo những giá trị được gửi đến các hệ thống này có đơn vị tiền tệ chính xác.

Những cân nhắc khác

Chú ý những khía cạnh sau đây khi bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ:

  • Đánh giá hoạt động của thẻ quà tặnggiảm giá ở nhiều đơn vị tiền tệ.

  • Chỉ có cửa hàng trực tuyến của bạn mới được hỗ trợ bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ. Các đơn hàng nháp luôn theo đơn vị tiền tệ của cửa hàng. Tương tự, Shopify POS chỉ sử dụng đơn vị tiền tệ của cửa hàng. Bạn không thể bán hàng bằng nhiều đơn vị tiền tệ ở tất cả các kênh, bao gồm Kênh bán buôn.

  • Nếu bạn có ứng dụng riêng, bạn nên đánh giá thay đổi API để đảm bảo ứng dụng hoạt động bình thường. Nếu bạn có ứng dụng chung, bạn nên kiểm tra các ứng dụng này để đảm bảo trải nghiệm khách hàng không bị thay đổi.

Tìm hiểu thêm

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí