Cho phép cửa hàng bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ

Lưu ý: Chỉ những cửa hàng sử dụng Shopify Payments có thể sử dụng tính năng này. Để biết danh sách các quốc gia được hỗ trợ, tham khảo yêu cầu của Shopify Payments.

Chỉnh sửa cài đặt Shopify Payments của bạn để cho phép bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ, sau đó thêm bộ chọn đơn vị tiền tệ vào chủ đề cửa hàng trực tuyến.

Trước khi bắt đầu bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ, hãy kiểm tra trải nghiệm khách hàng. Shopify hỗ trợ hai giá trị tiền tệ (cửa hàng và khách hàng) thay vì một, để bán hàng bằng nhiều đơn vị tiền tệ.

Các bước kích hoạt bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ

Bước 1: Thiết lập Shopify Payments để sử dụng nhiều đơn vị tiền tệ

Chỉnh sửa cài đặt Shopify Payments để thêm đơn vị tiền tệ bạn muốn cửa hàng chấp nhận.

 1. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Manage (Quản lý). 3. Trong mục Currencies (Đơn vị tiền tệ), bật các đơn vị tiền tệ bạn muốn hỗ trợ từ danh sách đơn vị tiền tệ được chấp nhận. 4. Nhấp vào Lưu. 5. Không bắt buộc: Bật quy tắc làm tròn để đảm bảo tính nhất quán của giá đã chuyển đổi. 6. Không bắt buộc: Tùy chỉnh quy tắc làm tròn để kiểm soát cách giá hiển thị theo đơn vị tiền tệ mới. Ví dụ: Nếu bạn muốn tất cả giá kết thúc bằng 0,95 USD, chọn 0,95 USD.

Lưu ý: Quy tắc làm tròn tùy chỉnh chỉ có trong các gói Shopify, Shopify Advanced và Shopify Plus.

Bước 2: Bật bộ chọn đơn vị tiền tệ

Hầu hết chủ đề không chứa bộ chọn đơn vị tiền tệ dành cho bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ với Shopify Payments, vì vậy bạn cần tạo một bộ chọn.

Bạn có thể bật bộ chọn tiền tệ trên cửa hàng trực tuyến. Để tìm hiểu thêm, tham khảo bật bộ chọn tiền tệ.

Bước 3: Xem giá chuyển đổi

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Settings (Cài đặt).

 2. Nhấp vào Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.

 3. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Manage (Quản lý).

 4. Trong mục Enabled currencies (Đơn vị tiền tệ được kích hoạt), nhấp vào loại tiền bạn muốn xem trước.

 5. Nhấp vào View on online store (Xem trên cửa hàng trực tuyến).

Bước 4: Kiểm tra trải nghiệm khách hàng

Giả định làm khách hàng thăm cửa hàng trực tuyến của bạn, chọn một đơn vị tiền tệ khác và kiểm tra trải nghiệm khách hàng. Đảm bảo rằng giá hiển thị như mong muốn ở các đơn vị tiền tệ khác nhau và ứng dụng cũng như các tùy chỉnh của bạn tiếp tục hoạt động như mong đợi.

Liên kết với các dịch vụ khác

Nếu cửa hàng của bạn sử dụng API để gửi dữ liệu tiền tệ đến hệ thống hoặc dịch vụ khác, chẳng hạn như ERP, bạn nên kiểm tra để đảm bảo những giá trị được gửi đến các hệ thống này có đơn vị tiền tệ chính xác.

Những cân nhắc khác

Chú ý những khía cạnh sau đây khi bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ:

 • Đánh giá hoạt động của thẻ quà tặnggiảm giá ở nhiều đơn vị tiền tệ.

 • Cân nhắc thêm bộ chọn đơn vị tiền tệ cho cửa hàng.

 • Chỉ có cửa hàng trực tuyến của bạn mới được hỗ trợ bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ. Các đơn hàng nháp luôn theo đơn vị tiền tệ của cửa hàng. Tương tự, Shopify POS chỉ sử dụng đơn vị tiền tệ của cửa hàng. Bạn không thể bán hàng bằng nhiều đơn vị tiền tệ ở tất cả các kênh, bao gồm Kênh bán buôn.

 • Nếu bạn có ứng dụng riêng, bạn nên đánh giá thay đổi API để đảm bảo ứng dụng hoạt động bình thường. Nếu bạn có ứng dụng chung, bạn nên kiểm tra thiết lập nhiều đơn vị tiền tệ để đảm bảo trải nghiệm khách hàng không bị thay đổi.

 • Bạn có thể đề xuất ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ cho khách hàng bằng cách sử dụng ứng dụng Geolocation. Các đề xuất được đưa ra dựa trên vị trí và tùy chọn trình duyệt ưu tiên của khách hàng.

Tìm hiểu thêm

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí