Cổng thanh toán chính cho Shopify Markets và mức hỗ trợ định giá tại địa phương

Trên trang này, bạn có thể xem bản chi tiết các phương thức thanh toán hỗ trợ định giá địa phương trong Shopify Payments, cũng như thông tin chi tiết về việc tích hợp Adyen với Shopify Markets để xử lý đơn vị tiền tệ.

Mức hỗ trợ của Shopify Payments đối với định giá nội bộ

Bảng dưới đây liệt kê các phương thức thanh toán của Shopify Payments và mức độ hỗ trợ của các phương thức đó đối với định giá địa phương.

Phương thức thanh toán cho Shopify Payments
Danh mục thanh toán Phương thức thanh toán Hỗ trợ
Thẻ tín dụng Thanh toán bằng thẻ tín dụng Được hỗ trợ đầy đủ
Thanh toán nhanh Shop Pay Được hỗ trợ đầy đủ
Apple Pay Được hỗ trợ nhưng không có hạn chế thanh toán
Google Pay Được hỗ trợ nhưng không có hạn chế thanh toán
Amazon Pay Không được hỗ trợ và giá sẽ chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ của cửa hàng
Phương thức thanh toán địa phương Klarna Được hỗ trợ đầy đủ
Sofort Được hỗ trợ đầy đủ
iDeal Được hỗ trợ đầy đủ
Các khoản thanh toán qua EPS Được hỗ trợ đầy đủ
Bancontact Được hỗ trợ đầy đủ
Phương thức thanh toán bổ sung PayPal Express Được hỗ trợ nhưng không có hạn chế thanh toán
Khác Không được hỗ trợ và giá sẽ chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ của cửa hàng

Mức độ tương thích của Adyen với Markets

Adyen là cổng thanh toán bên thứ ba dành cho mô hình kinh doanh cấp doanh nghiệp. Bạn có thể sử dụng Adyen với Shopify Markets để bán hàng bằng đơn vị tiền tệ địa phương. Các giao dịch sẽ được xử lý bằng đơn vị tiền tệ mà Shopify gửi cho Adyen khi kích hoạt Shopify Markets. Bạn cần định cấu hình đơn vị tiền tệ cho thị trường của bạn trong Adyen. Nếu đơn vị tiền tệ khớp với một trong các đơn vị tiền tệ thanh toán của Adyen cho khu vực, các khoản quyết toán sẽ được thanh toán tương ứng bằng đơn vị tiền tệ đó. Tìm hiểu thêm về Adyen.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí