Định dạng đơn vị tiền tệ

Bạn có thể thay đổi phương thức hiển thị đơn vị tiền tệ tại cửa hàng để giúp khách hàng thấy số tiền rõ ràng hơn.

Loại định dạng đơn vị tiền tệ

Có bốn định dạng đơn vị tiền tệ khác nhau được sử dụng tại những phần khác nhau trong cửa hàng:

Bốn định dạng đơn vị tiền tệ khác nhau được sử dụng tại cửa hàng
Tên Được sử dụng trong
HTML có đơn vị tiền tệ Cửa hàng trực tuyến và trang quản trị Shopify
HTML không có đơn vị tiền tệ Cửa hàng trực tuyến và trang quản trị Shopify
Email có đơn vị tiền tệ Thông báo
Email không có đơn vị tiền tệ Thông báo và mẫu Máy in đơn hàng

Tùy chọn định dạng đơn vị tiền tệ

Bạn có thể hiển thị số tiền theo đơn vị tiền tệ bằng nhiều cách:

tùy chọn định dạng cho số lượng đơn vị tiền tệ
Định dạng tiền Đã làm tròn Ví dụ
{{ amount }} 1,134.65
{{ amount_no_decimals }} 1.135
{{ amount_with_comma_separator }} 1.134,65
{{ amount_no_decimals_with_comma_separator }} 1.135
{{ amount_with_apostrophe_separator }} 1'134.65

Nếu số thập phân là 50 hoặc lớn hơn, định dạng đơn vị tiền tệ sẽ được làm tròn lên. Nếu số thập phân nhỏ hơn 50, định dạng đơn vị tiền tệ sẽ được làm tròn xuống.

Thay đổi định dạng đơn vị tiền tệ

Kích hoạt mã đơn vị tiền tệ trong cài đặt chủ đề

Chủ đề do Shopify tạo cho phép bạn hiển thị hoặc ẩn mã đơn vị tiền tệ cùng với giá tiền trong cửa hàng trực tuyến.

Bước:

  1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
  2. Bên cạnh chủ đề bạn muốn chỉnh sửa, nhấp vào Tùy chỉnh.
  3. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).
  4. Nhấp vào Định dạng đơn vị tiền tệ.
  5. Trong mục Mã đơn vị tiền tệ, chọn hoặc bỏ chọn Hiển thị mã đơn vị tiền tệ.
  6. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí