Định dạng đơn vị tiền tệ

Bạn có thể thay đổi phương thức hiển thị đơn vị tiền tệ tại cửa hàng để giúp khách hàng thấy khoản tiền rõ ràng hơn.

Loại định dạng đơn vị tiền tệ

Có bốn định dạng đơn vị tiền tệ khác nhau được sử dụng tại những phần khác nhau trong cửa hàng:

Bốn định dạng đơn vị tiền tệ khác nhau được sử dụng tại cửa hàng
Tên Được sử dụng trong
HTML có đơn vị tiền tệ Cửa hàng trực tuyến và trang quản trị Shopify
HTML không có đơn vị tiền tệ Cửa hàng trực tuyến và trang quản trị Shopify
Email có đơn vị tiền tệ Thông báo
Email không có đơn vị tiền tệ Thông báo và mẫu Máy in đơn hàng

Tùy chọn định dạng đơn vị tiền tệ

Bạn có thể hiển thị số tiền đơn vị tiền tệ bằng nhiều cách:

tùy chọn định dạng cho số lượng đơn vị tiền tệ
Định dạng tiền Đã làm tròn Ví dụ
{{ amount }} 1,134.65
{{ amount_no_decimals }} 1.135
{{ amount_with_comma_separator }} 1.134,65
{{ amount_no_decimals_with_comma_separator }} 1.135
{{ amount_with_apostrophe_separator }} 1'134.65

Định dạng đơn vị tiền tệ đã làm tròn sẽ được làm tròn lên nếu số thập phân từ 50 trở lên hoặc làm tròn xuống nếu nhỏ hơn 50.

Thay đổi định dạng đơn vị tiền tệ

  1. Nhấp vào Chi tiết về cửa hàng.

  2. Trong mục Đơn vị tiền tệ của cửa hàng, nhấp vào Change formatting (Thay đổi định dạng).

  3. Trong mỗi trường, thay {{amount}} bằng định dạng đơn vị tiền tệ bạn muốn sử dụng trong Bảng tùy chọn.

  4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bật mã đơn vị tiền tệ trong cài đặt chủ đề

Một số chủ đề cho phép bạn hiển thị mã đơn vị tiền tệ cùng giá sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến.

Trong cài đặt chủ đề cho chủ đề Dawn, bạn có thể hiển thị hoặc ẩn mã đơn vị tiền tệ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí