Shopify Markets Pro

Shopify Markets Pro mở rộng khả năng của các công cụ quản lý xuyên biên giới do Shopify Markets cung cấp. Cùng các công cụ giúp bạn thiết lập và quản lý việc bán hàng trên thị trường quốc tế, Shopify Markets Pro còn cung cấp thêm các tính năng do Global-e cung cấp nhằm giúp bạn mở rộng và tối ưu hóa thị trường quốc tế trực tiếp trên trang quản trị Shopify.

Khi bạn sử dụng Shopify Markets Pro, Global-e sẽ trở thành thương nhân chịu trách nhiệm. Thương nhân chịu trách nhiệm là pháp nhân chịu trách nhiệm bán sản phẩm cho khách hàng và tuân thủ các luật và quy định địa phương tại khu vực hoặc quốc gia khác. Trừ khi thuê bên khác như Global-e để đảm nhận những trách nhiệm này, hầu hết thương nhân hoạt động với tư cách là thương nhân chịu trách nhiệm. Khi đóng vai trò là thương nhân chịu trách nhiệm, bạn chịu trách nhiệm đăng ký và nộp thuế, sắp xếp để chấp nhận các phương thức thanh toán địa phương cũng như tổ chức vận chuyển và thực hiện đơn hàng.

Với Shopify Markets Pro, Global-e thay mặt bạn quản lý quá trình bán hàng phức tạp sang các quốc gia hoặc khu vực khác, bao gồm nộp thuế cho chính quyền địa phương, chấp nhận phương thức thanh toán địa phương cũng như quản lý thuế và thuế nhập khẩu, cho phép bạn nhanh chóng bắt đầu bán hàng cho các thị trường quốc tế mới.

Global-e sẽ từ chối những đơn hàng đang chờ thanh toán được gửi đến Úc, Vương quốc Anh, New Zealand, Na Uy và bất kỳ quốc gia nào thuộc Liên minh Châu Âu.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí