Xem bản kê chi tiết về giá sản phẩm

Giá sản phẩm của mỗi quốc gia hoặc vùng được tính dựa trên tỷ giá hối đoái, thuế, làm tròn giá và việc bạn có đặt giá sản phẩm cố định hay không. Bạn có thể xem bản kê chi tiết về cách tính giá của từng sản phẩm trong từng thị trường.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Thị trường.

  2. Trong mục Thị trường khác, nhấp vào Quản lý bên cạnh thị trường bạn muốn xem giá.

  3. Bên cạnh Sản phẩm và định giá, nhấp vào Quản lý.

  4. Tìm kiếm sản phẩm.

  5. Nhấp vào Xem giá.

  6. Nhấp vào mũi tên thả xuống bên cạnh giá của sản phẩm hoặc mẫu mã sản phẩm.

  7. Đối với thị trường nhiều quốc gia, bạn có thể chọn quốc gia hoặc vùng mà bạn muốn xem giá trong hộp chọn quốc gia.

Bản kê chi tiết đầy đủ về giá sản phẩm sẽ hiển thị.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí