Bảo mật tầng giao vận (TLS)

Bảo mật tầng giao vận (TLS) là giao thức mã hóa được sử dụng để bảo vệ thông tin liên lạc qua internet. Khi bạn thấy biểu tượng khóa trên thanh địa chỉ của trình duyệt cạnh URL bắt đầu bằng https://, nghĩa là kết nối đó sử dụng TLS. TLS áp dụng cho tất cả kết nối với Shopify, bao gồm kết nối của bạn và của khách hàng. Phiên bản mới nhất của giao thức TLS là TLS 1.2.

Vào ngày 20 tháng 6 năm 2018, Shopify sẽ bỏ dịch vụ hỗ trợ cho các phiên bản TLS 1.0 và 1.1 để bảo vệ tốt hơn dữ liệu của những người truy cập vào trang web Shopify, cửa hàng hoặc trang quản trị của bạn. Nếu trình duyệt của bạn không hỗ trợ TLS 1.2, sau ngày 20 tháng 6 năm 2018, bạn sẽ gặp lỗi kết nối khi truy cập trang web Shopify.

Nếu trình duyệt của bạn không hỗ trợ TLS 1.2, hãy nâng cấp lên phiên bản trình duyệt được hỗ trợ.

Khách hàng có trình duyệt không hỗ trợ TLS 1.2 cố gắng truy cập vào cửa hàng Shopify của bạn cũng sẽ gặp lỗi kết nối và sẽ không thể tải trang cửa hàng của bạn sau ngày 20 tháng 6 năm 2018.

Nếu bạn là nhà phát triển ứng dụng và muốn ứng dụng của mình tiếp tục hợp tác với Shopify sau ngày 20 tháng 6 năm 2018, hãy đảm bảo ứng dụng kết nối với API của Shopify bằng TLS 1.2. Nếu ứng dụng của bạn chỉ hỗ trợ TLS 1.0 hoặc 1.1, bạn cần nâng cấp để hỗ trợ TLS 1.2.

Kiểm tra dịch vụ hỗ trợ TLS 1.2

Hai phiên bản mới nhất của các trình duyệt được hỗ trợ bởi Shopify có hỗ trợ TLS 1.2. Khi bạn truy cập Shopify hoặc một cửa hàng Shopify bằng một trong những phiên bản trình duyệt này, kết nối của bạn sẽ diễn ra trên TLS 1.2.

Các phiên bản trình duyệt cũ hơn và các trình duyệt không được Shopify hỗ trợ chính thức cũng có thể hỗ trợ TLS 1.2. Truy cập SSL Labs SSL Test để kiểm tra phiên bản TLS mới nhất được trình duyệt hỗ trợ. Phiên bản SSL đang sử dụng sẽ hiển thị trong Protocol Version (Phiên bản giao thức).

Bạn cũng cần đảm bảo hệ điều hành máy tính hoặc di động của mình là bản mới nhất, đặc biệt nếu bạn sử dụng phiên bản Windows cũ hơn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí