Priser og administration af dine produkter på Handshake

Du kan administrere dine produkter, tilføje produktpriser og opsætte produktoplysninger i Handshake-salgskanalen.

Administrer produkter i Handshake

Hvis du opretter et nyt produkt i din Shopify-administrator, føjes produktet automatisk til Handshake-salgskanalen. Du kan justere produktets tilgængelighed i din Shopify-administrator. Siden Produkter i Handshake-salgskanalen giver dig et overblik over alle de produkter, du tilføjer. Du kan bruge søgefeltet til at filtrere produkterne samt sortere produkterne efter produkttitel, engrospris eller detailpris.

Administrer produkttilgængelighed

I Handshake-salgskanalen kan du udgive og annullere udgivelsen af produkter på Handshake-markedspladsen.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify Admin.

 2. Klik på HandshakeApps- og salgskanalsiden.

 3. Klik på Åbn salgskanal.

  1. Klik på Produkter. 4. Vælg et produkt, som du ønsker at opdatere. 5. I afsnittet Status skal du vælge, om du vil udgive eller annullere udgivelse af produktet. 6. Klik på Gem.

Produkter har følgende statusser på siden Produkter i Handshake-salgskanalen:

 • Udgivet – produktet er tilgængeligt for forhandlere på Handshake-markedspladsen.
 • Planlagt – produktet er klar til udgivelse. Du skal udgive din Handshake-leverandørprofil for at vise dette produkt på Handshake-markedspladsen.
 • Ikke udgivet – produktet har ikke alle de nødvendige oplysninger udfyldt, eller også har du fjernet produktet fra Handshake-markedspladsen.

Produkter, der er udgivet på Handshake-salgskanalen, men som ikke er på lager, vises stadig på Handshake-markedspladsen. Hvis du ikke vil vise de af dine produkter, der ikke er på lager, på Handshake-markedspladsen, skal du angive produktstatus til Ikke-udgivet i Handshake-salgskanalen.

Dine lagerbeholdninger for produkter kontrolleres kun, når forhandlere prøver at betale via indkøbskurven på Handshake-markedspladsen. Hvis dit produkt ikke har tilstrækkelig lagerbeholdning, kan forhandlerne ikke betale.

Hvis du ønsker, at forhandlere skal kunne afgive ordrer på produkter, der er udgivet, men som ikke er på lager, skal du aktivere Fortsæt med at sælge, når varen ikke er på lager i lagerindstillingerne for dit produkt i din Shopify-administrator.

Opsæt produktoplysninger, og føj priser til dine produkter

Hvis du vil udgive produkter på Handshake-markedspladsen, skal du opsætte dine produktpriser og -oplysninger. Kontrollér følgende tabel, hvor produktoplysningerne gennemgås:

Handshake-produktoplysninger
Produktdetalje Beskrivelse
Produkttitel Den samme produkttitel bruges i din webshop og på Handshake-markedspladsen. Hvis du vil redigere din produkttitel, skal du gå til Produkter i din Shopify-administrator. Hvis du vil bruge en anden titel på Handshake-markedspladsen, kan du duplikere produktet i din Shopify-administrator, ændre titel og udgive det duplikerede produkt på Handshake-salgskanalen i stedet.
Produktbeskrivelse Du kan opsætte en separat produktbeskrivelse, som kun vises på Handshake-markedspladsen. Du kan f.eks. have én produktbeskrivelse i din webshop og en anden beskrivelse på Handshake-markedspladsen for det samme produkt.
Produktbilleder Du kan tilføje separate produktbilleder, der kun vises på Handshake-markedspladsen. Du kan f.eks. have forskellige produktbilleder i din webshop og på Handshake-markedspladsen for det samme produkt. Hvis du føjer et nyt produktbillede til din produktside i Shopify-administrator, synkroniseres billedet også til din produktside i Handshake-salgskanalen.
Produktvarianter Hvis dit produkt har varianter, kan du vælge, hvilke varianter du vil sælge på Handshake-markedspladsen. Du kan vælge varianter, når du har tildelt en produktkategori og føjet prisoplysninger til dit produkt. Hvis du tilføjer eller sletter en produktvariant i Shopify-administrator, tilføjes eller slettes det også på din produktside i Handshake-salgskanalen.
Produktkategori Du skal tildele en produktkategori til hvert produkt ud fra de foruddefinerede kategorier i Handshake. Hvis du f.eks. sælger T-shirts til kvinder, skal du vælge produktkategorien Apparel & Footwear > Women's Apparel.

Hvis du gør dit produkt ikke-tilgængeligt i Handshake-salgskanalen fra din Shopify-administrator og derefter gør det tilgængeligt igen, erstattes alle dine tilpassede Handshake-produktoplysninger med de produktoplysninger, du har på produktsiden i Shopify-administrator. Hvis du f.eks. har en anden produktbeskrivelse i Handshake-salgskanalen, erstattes den med den produktbeskrivelse, du har i Shopify-administrator.

Du skal tilføje følgende prisoplysninger for hvert produkt. Disse oplysninger vises ud for dine produkter, når forhandlere gennemser og køber på Handshake-markedspladsen.

Påkrævede Handshake-produktoplysninger
Prisdetaljer Beskrivelse
Engrospris Prisen pr. vare, som forhandlere betaler, hvis de køber dit produkt via engrossalg på Handshake-markedspladsen. Denne pris skal være lavere end Detailprisen.
Detailpris Den anbefalede pris for forhandlere, som skal sælge produktet. Denne pris skal være højere end Engrosprisen.
Varer pr. pakke Antallet af varer, der er i en standardpakke med produktet. Hvis du f.eks. sælger 30 lys pr. pakke, skal forhandlere købe lys i grupper af 30.
Mindste ordre Det mindste antal varer, som en forhandler kan bestille af produktet. Hvis du f.eks. angiver din minimumsordre til 50, skal forhandlere købe mindst 50 varer af produktet.

Du kan angive produktpriser og -oplysninger enkeltvis eller samlet.

Angiv oplysninger enkeltvis

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify Admin.

 2. Klik på HandshakeApps- og salgskanalsiden.

 3. Klik på Åbn salgskanal.

  1. Klik på Produkter.4. Klik på det produkt, du vil redigere. 5. Indtast produktbeskrivelsen i afsnittet Beskrivelse.Denne produktbeskrivelse bruges kun til dit produktopslag på Handshake-markedspladsen.6. Valgfrit: I afsnittet Medier kan du administrere dine produktbilleder i: – Upload produktbilleder fra din enhed.– Slet eksisterende billeder.– Omarranger billedrækkefølgen.– Skift det primære produktbillede.7.Vælg produktkategorien for dit produkt i afsnittet Kategori.8. Valgfrit: Hvis du vil have, at alle produktvarianter har de samme prisoplysninger, skal du markere Anvend på alle varianter i afsnittet Priser.9. For hver produktvariant skal du angive engrospris, detailpris, minimumordre og varer pr. kasse.10. Klik på Gem.11. Hvis dit produkt har varianter, skal du i afsnittet VARIANTSYNLIGHED PÅ HANDSHAKE fravælge de varianter, som du ikke vil sælge på Handshake-markedspladsen, og derefter klikke på Gem.

Angiv oplysninger samlet

Når du angiver priser og oplysninger samlet, gælder de for alle varianter af produkterne. Hvis du vil ændre prisen eller oplysningerne for en specifik variant, kan du få mere at vide under Angiv oplysninger enkeltvis.

Du kan ændre produktkategorier, engrospriser, varer pr. pakke og minimumsbeløb for ordrer, når du redigerer produkter samlet.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify Admin.

 2. Klik på HandshakeApps- og salgskanalsiden.

 3. Klik på Åbn salgskanal.

  1. Klik på Produkter.4. Vælg de produkter, du vil redigere, og klik derefter på Rediger. 5. Valgfrit: Vælg kategorien for dine produkter i afsnittet Kategori.6 Valgfrit: Vælg, hvordan du vil angive produktpriser: * Hvis du vil angive en specifik pris, der gælder for hvert produkt, f.eks. 10 USD, skal du vælge Fast engrospris og derefter angive prisen.* Hvis du vil angive priser til en procentrabat på hvert produkts oprindelige pris, f.eks. 15 % rabat på den oprindelige pris, skal du vælge Procentrabat og derefter indtaste procentbeløbet.Lad os f.eks. sige, at du redigerer tre produkter, der havde priser på 50 USD, 75 USD og 100 USD. Hvis du har angivet en procentrabat på 15 %, bliver engrospriserne 42,50 USD, 63,75 USD og 85 USD. 7. Valgfrit: Tilføj yderligere oplysninger såsom Varer pr. sag og Minimumsordre. 8. Klik på Udført, og klik derefter på Gem.

Fremhæv produkter

Du kan fremhæve op til fire produkter på dit leverandørkort. Dine fremhævede produkter vises, når forhandlere søger efter leverandører i en bestemt produktkategori på Handshake-markedspladsen.

Du kan fremhæve produkter fra en ny kollektion, dine mest populære produkter eller produkter, som du markedsføre. Hvis du vælger at fremhæve færre end fire produkter, fremhæves dine senest udgivne produkter også.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify Admin.

 2. Klik på HandshakeApps- og salgskanalsiden.

 3. Klik på Åbn salgskanal.

  1. Klik på Produkter. 4. Klik på det produkt, som du vil fremhæve, og vælg derefter Markér som fremhævet i afsnittet Fremhævet produkt. 5. Klik på Gem.

De produkter, du fremhæver i øjeblikket, vises på siden Produkter i Handshake-salgskanalen. Klik på Rediger for at fjerne eller ændre rækkefølgen for dine fremhævede produkter.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis