Få betalt for Shopify Markets Pro-bestillinger

Transaksjoner for sluttførte og kvalifiserte Markets Pro-bestillinger hentes inn og kombineres til en utbetaling den 1., 8., 15. og 22. dagen i hver måned. Det sendes en utbetaling til bankkontoen din innen 1–3 virkedager, og det kan ta ytterligere tre dager før den er tilgjengelig på bankkontoen. Hvis utbetalingen mislykkes, forsøkes utbetalingen igjen innen 72 timer, og du mottar et varsel om feilen.

Du mottar utbetalinger i USD, og bare for sluttførte og kvalifiserte bestillinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Gjør bestillinger kvalifisert for utbetalinger.

Få betalt

Se utbetalingstransaksjoner og finn ut hvordan du håndterer refusjoner, forhåndsbestillinger, avgifter og tollplikter.

Vis utbetalingstransaksjoner

Du kan se utbetalingsinformasjon og tidsplan for utbetaling i Shopify-administrator. Transaksjonsdataene inneholder et fullt sammendrag av alle kostnader og gebyrer for hver enkelt sluttførte bestilling. Fordelingen av gebyrer inneholder følgende informasjon:

Markets Pro-transaksjoner vises som Flow Commerce på bankkonto- og kredittkortutdrag.

Trinn:

 1. Gå til Økonomi > Utbetalinger i Shopify-administrator.
 2. Klikk på Transaksjoner.
 3. Klikk Flere filtre.
 4. Klikk på Betalingsmåte.
 5. Velg Markets Pro.

Tilbakebetalinger

Prosessen for Markets Pro-refusjoner avhenger av hvorvidt en bestilling er kansellert:

 • Hvis en bestilling ikke er kansellert, kan du refundere en hvilken som helst del av bestillingen. Bestillingen er kvalifisert for utbetaling etter at den er sluttført.
 • Hvis en bestilling kanselleres, må du refundere hele det behandlede beløpet til kunden. Når transaksjonen er fullført, blir refusjonen inkludert i den neste utbetalingen. I stedet for å holde tilbake betaling på den kansellerte bestillingen, kan du vurdere å tilby kunden en rabattkode på neste kjøp.

Transaksjonsgebyrer for Markets Pro, avgifter og tollplikter refunderes ikke til deg hvis bestillingen allerede er sluttført. Refusjoner for noen del av bestillingen er mulig innen 180 dager. Bestillinger med en tilbakebetalingstilstand kan ikke refunderes før tilbakebetaling er avklart.

Finn ut mer om refundering av Markets Pro-bestillinger.

Avgifter og tollplikter

Avgifter og tollplikter belastes når pakken oppfylles. Hvis du refunderer en bestilling som du allerede har sluttført og sendt, refunderer ikke Markets Pro gebyrer, tollplikter og avgifter.

Krav til utbetalinger for digitale produkter og varer

Digitale produkter kan inkludere produkter som digitale gavekort, nettkurs, podkaster og lydeffekter eller musikk. Når du selger digitale produkter med Markets Pro, må virksomheten oppfylle følgende krav:

 • En digital bestilling må inneholde både et digitalt produkt og et fysisk produkt for å bli utbetalt. Hvis bestillingen bare inneholder digitale produkter, blir du automatisk registrert forhandler for bestillingen, og denne bestillingen anses ikke som en Markets Pro-bestilling.
 • For digitale produkter må du sørge for å oppheve valget av Dette er et fysisk produkt på produktsidene. Hvis du ikke endrer denne innstillingen for digitale produkter, blir de behandlet som fysiske produkter.
 • De digitale produktene må være lagerført ved en lokalisasjon som er basert i USA.

Forhåndsbestillinger

Forhåndsbestillinger betales ikke før du har oppfylt bestillingen. Du mottar bare utbetalinger for sluttførte bestillinger. Hvis du bruker forhåndsbestillinger i virksomheten, kan du vurdere å bruke en tagg for å identifisere en forhåndsbestilling. Utbetalingsstatusen Handling kreves vises ved siden av bestillingen inntil den er sluttført.

Gjennomføre betalinger med apper eller automasjoner

Hvis du bruker første- eller tredjepartsapper til å gjennomføre betalinger, for eksempel automasjonsflyter for Markets Pro-bestillinger, må du dobbeltsjekke at godkjente betalinger er gjennomført. Du kan gå gjennom godkjente bestillinger i Shopify-administrator ved å filtrere bestillinger.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.
 2. Klikk på knappen Søk og filtrer.
 3. Legg til filterne Betalingsstatus: Godkjent og Registrert forhandler: Markets Pro.

Markets Pro-fraktetiketter

Shopify Markets Pro-fraktetiketter sikrer riktig håndtering av tollplikter, sømløs tollbehandling, spesialpriser på frakt og raskere transporttider.

Hvis du oppfyller en bestilling med fraktetiketter som ikke kommer fra Markets Pro, frigis tollpliktene som innhentes i kassen til deg som en del av utbetalingen. Det kan hende du må refundere beløpet for tollplikter til kunden. Når du bruker fraktetiketter som ikke kommer fra Markets Pro, står kundene i fare for å bli belastet dobbelt for tollplikter, eller pakken kan bli stanset i tollen.

Beregning av Markets Pro-utbetalinger

Du kan bruke følgende formel for å beregne Markets Pro-utbetalinger:

Total order cost(remitted tax/VAT + remitted duty + processing fee + currency conversion fee) = Amount paid

Når det for eksempel legges inn en bestilling på en skjorte med en totalkostnad på 150 EUR er det totale sammendraget av bestillingen som følger:

Valutavekslingskursen på transaksjonsdagen brukes til å beregne utbetalingsbeløpet i din valuta. I dette eksempelet er 150 EUR en konvertert totalsum av 158,97 USD (1 USD = 0,94364 EUR).

Dette betaler kunden

 • en skjorte koster 120 EUR
 • tollplikter koster 5 EUR (5,30  USD tilbakeholdes)
 • avgifter og MVA koster 10 EUR (10,60 USD tilbakeholdes)
 • internasjonal frakt koster 15 EUR

I dette eksempelet betaler kunden 150 EUR til Global-e. Global-e overfører følgende kostnader:

 • kostnaden på 10 EUR i avgifter/MVA til myndighetene
 • kostnaden for 5 EUR i tollplikter til tollmyndighetene

Dette betaler du

 • Transaksjonsgebyret på 10,33 USD (6,5 % av den totale bestillingsverdien) betales som Markets Pro-behandlingsgebyr.
 • Valutavekslingsgebyret (FX) på 3,62 USD (2,5 %) betales for valutaveksling. Vekslingsgebyret beregnes på den totale bestillingsverdien (158,97 USD).

Du kan legge disse beløpene til det kunden betaler ved å gjøre prisjusteringer.

Når alle disse kostnadene er trukket fra, mottar du 128,77 USD.

Du må bestemme deg for hvor mye du ønsker å belaste kunden for frakt. Markets Pro har anbefalinger til fraktpriser for bedre konvertering. Fraktgebyret du innhenter fra kunden er inkludert i utbetalingen. Kostnaden for fraktetiketten du kjøper trekkes fra den fremtidige utbetalingen, og vises på bestillingens tidslinje.

Gjør Markets Pro-bestillinger kvalifisert for utbetaling

Ikke-behandlede Markets Pro-bestillinger er ikke inkludert i utbetalinger, og har utbetalingsstatusen Handling kreves inntil du sluttfører dem. Bestillinger vurderes som sluttført når en transportør og et sporingsnummer er tilordnet bestillingen i Shopify, og fraktetiketten er skannet av transportøren. Hvis bestillingen ikke er behandlet for utbetaling, kan det hende du må utføre flere handlinger for å gjøre bestillingen kvalifisert for utbetaling.

Se gjennom tabellen nedenfor for å finne ut mer om årsakene til at en bestilling er blokkert for utbetaling, få innsikt i potensielle årsaker til utbetalingsforsinkelser og hvilke handlinger du må ta:

Gjøre Markets Pro-bestillinger kvalifisert for utbetaling
Årsaken til at en utbetaling er blokkert Handling som må gjøres Beskrivelse
Du har ikke sluttført og sendt bestillingen Sluttfør og send bestillingen Fraktetiketten må være skannet av transportøren. Hvis du leverer pakken på et postkontor, kan det ta inntil 48 timer før bestillingen skannes. Hvis du bruker en tredjepartslogistikkleverandør, må du oppgi transportørens navn, et sporingsnummer og en URL-adresse. Hvis bestillingen er en forhåndsbestilling, er ikke bestillingen kvalifisert for utbetaling før den er oppfylt. Du bør vurdere å bruke en tagg for å identifisere forhåndsbestillinger.
Bestillingen mangler sporingsinformasjon Legg til sporingsinformasjon for bestillingen Alle bestillinger må ha et gyldig sporingsnummer, med et transportørnavn og en aktivitet synlig under sporingsnummeret. Hvis sporingsinformasjonen bare inneholder en URL-adresse, blir utbetalingen blokkert. Dette kan skje når du bruker et tredjepartslogistikkselskap, og ikke legger inn et sporingsnummer.
Ingen transportøraktivitet er tilgjengelig Skanning av transportøretikett kreves Når det ikke finnes noen tilgjengelig transportøraktivitet, må du kontakte transportøren direkte for å sikre at bestillingen er hentet, og for å bekrefte korrekt sporingsinformasjon. Hvis du leverer pakken på et postkontor, kan det ta inntil 48 timer før bestillingen skannes. Før en pakke skannes av en transportør, er den merket med Handling kreves. Ta høyde for behandlingstid for skanningen, da det kan variere avhengig av leveringsmåte. I noen tilfeller kan pakken se ut til å være under transport fordi den må fraktes til transportørens transittsted før den skannes av transportøren. I denne perioden kan bestillingen fortsatt ha statusen Handling kreves.
Du har ikke refundert hele den kansellerte Markets Pro-bestillingen Refunder hele bestillingen Hvis en bestilling kanselleres, må du refundere hele bestillingen. Delvis refunderte bestillinger er ikke kvalifisert for utbetaling. Alle midler som er behandlet må returneres til kunden.

Se Markets Pro-bestillinger med statusen Handling kreves

Du kan vise og filtrere Markets Pro-bestillinger med statusen Handling kreves fra Shopify-administrator.

Trinn:

 1. Gå til Økonomi > Utbetalinger i Shopify-administrator.
 2. Klikk på Transaksjoner.
 3. Klikk på Utbetalingsstatus, og velg deretter Handling kreves.
 4. Valgfritt: Gjør følgende trinn for å filtrere Markets Pro-bestillinger:
  1. Klikk Flere filtre.
  2. Klikk på Betalingsmåte.
  3. Velg Markets Pro.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis