Velge Personal tillatelser for ulike Personal medlemmer

Hvilke typer tillatelser du gir, varierer basert på behovene til de ansatte. Her er noen eksempler på typiske posisjoner i en virksomhet, og tillatelsene som kan bli gitt til medarbeiderne som innehar den posisjonen. Du kan bruke disse eksemplene for å hjelpe deg med å velge tillatelser for de ansatte.

Grunnleggende tillatelser for medarbeidere

Denne kontotypen vil trolig variere avhengig av forretningens behov. Det er viktig at du avgjør hva du vil at medarbeideren skal gjøre. Skal for eksempel medarbeideren gjøre vedlikehold eller administrere butikken?

Du bør gi medarbeiderne deres egne kontoer hvis de bruker Shopify-administratoren regelmessig. Hvis medarbeiderne må kontakte Shopifys brukerstøtte for å få hjelp, vil en egen konto angi hvilke tillatelser de har i butikken slik at de kan få hjelp basert på tillatelsene du har oppgitt. Medarbeiderne må ha sin egen konto hvis Shopifys brukerstøtte skal kunne logge på butikken mens de gir hjelp.

For en medarbeider som hovedsaklig driver med oppdatering av nettbutikken, kan du for eksempel gi tilgang til følgende tillatelser:

 • Produkter
 • Innstillinger
 • Temaer
 • Blogginnlegg og sider
 • Navigasjon

Hvis du konfigurerer tillatelser for en medarbeider som driver med salg, kan du i stedet gi vedkommende følgende tillatelser:

 • Bestillinger
 • Bestillingsutkast
 • Gavekort
 • Kunder
 • Blogginnlegg og sider

Tillatelser for medarbeidere i Shopify-appen

Medarbeiderne dine kan logge seg på Shopify-appen med sin egen påloggingsinformasjon for Shopify. Hvis en medarbeider har begrensede tillatelser, er det kun mulig å se områdene i Shopify-appen som vedkommende har tillatelse for. For eksempel, hvis de ikke har tillatelse til å se Start-siden i Shopify-administrator, vises ikke Start-knappen i Shopify-appen.

For å se Bestillinger-skjermen trenger personalet mer enn bare tillatelse til å se siden for bestillinger i Shopify-administratoren. Følgende tillatelser kreves for å kunne se Bestillinger-skjermen:

 • Bestillinger
 • Produkter

Personale som ikke har de ovennevnte tillatelsene i Shopify-administratoren, kan ikke se Bestillinger-skjermen når de logger seg på Shopify-appen.

Administrere salgskanaler i Shopify-appen

Hvis en medarbeider må gjøre endringer på deler av nettbutikken i Shopify-appen, trenger vedkommende relevante tillatelser for nettbutikken. For å gjøre endringer i en salgskanal må medarbeiderne ha tillatelsene Hjem, Rapporter og Apper, i tillegg til tillatelsene for den spesifikke oppgaven. For eksempel trenger personalet følgende tillatelser for å opprette og redigere et blogginnlegg:

 • Startside
 • Rapporter
 • Apper
 • Blogginnlegg og sider

Medarbeidere som ikke har de ovennevnte tillatelsene i Shopify-administratoren, kan ikke se Blogg-skjermen når de logger seg på Shopify-appen.

Tillatelser for utviklere

Dette er et eksempel på de ulike typene tillatelser du kan gi hvis du har noen som utformer eller konfigurerer butikken, som for eksempel en utvikler eller samarbeidspartner.

 • Bestillinger
 • Produkter
 • Temaer
 • Blogginnlegg og sider
 • Navigasjon
 • Domener

Generelt bør ikke denne kontotypen ha tilgang til kontodetaljer eller noe annet knyttet til butikkens økonomi (for eksempel Hjem, Innstillinger eller Rapporter). Utvikleren eller designeren må ha tilgang til steder der det finnes koding (for eksempel Navigasjon, Temaer og Blogginnlegg og -sider. Hvis utvikleren må teste en betalingsleverandør, må vedkommende også ha tilgang til Bestillinger.

Utvikleren trenger kanskje en app på et tidspunkt, men det beste kan være at vedkommende kontakter deg for å be om slike tillatelser, slik at du ikke blir fakturert for appen uten å vite om det. Av samme grunn kan det være bedre at utvikleren ber om tillatelse for å få tilgang til Gavekort.

Tillatelser for regnskapsførere

Som eksempel på tillatelser som en regnskapsfører kanskje trenger, kan du vurdere å gi full tilgang slik at medarbeideren kan få tilgang til informasjonen vedkommende trenger (for eksempel Bestillinger, Rapporter og tilgang til Shopify Payments).

Tillatelser for personalmedlemmer i Shopify Plus

Eksportere tillatelser

I Shopify Plus-butikker er muligheten til å eksportere innhold atskilt fra objektets tillatelse.

Dette betyr at du i Shopify Plus-butikker kan gi medarbeidere tilgang til kunder, produkter, bestillinger og bestillingsutkast uten å gi dem tillatelse til eksportering. Hvis du for eksempel gir en representant fra kundestøtte, Louis, Bestillinger-tillatelsen (men ikke Eksporter bestillinger-tillatelsen), kan ikke vedkommende eksportere bestillinger.

App- og kanaltilgang

I Shopify Plus-butikken kan du kontrollere hvilke individuelle apper og kanaler som personalet kan få tilgang til. Du kan endre disse innstillingene i delen App- og kanaltilgang.

Hvert tilgangsnivå gir personalet muligheten til ulik grad av kontroll over butikkens apper og kanaler:

Personalets tilgang til apper og kanaler
Tilgangsnivå Beskrivelse
Alle apper og kanaler Tilgang til alle apper og kanaler som er installert i butikken. Medarbeidere får automatisk tilgang til nyinstallerte apper. Medarbeidere kan installere eller fjerne apper og kanaler hvis de har de nødvendige tillatelsene. Hvis en app for eksempel må ha tilgang til bestillinger, må medarbeideren ha «Bestillinger»-tillatelsen for å kunne installere appen. Uansett tilgangsnivå er det kun butikkeieren som kan godkjenne økonomiske omkostninger knyttet til apper.
Utvalgte apper og kanaler Tilgang kun til apper som medarbeideren har tilgang til. Nyinstallerte apper er ikke tilgjengelig for medarbeiderne før du har gitt dem tilgang. Medarbeiderne kan ikke installere eller fjerne apper eller kanaler. Kun apper som medarbeideren har tilgang til er synlige i Shopify-administratoren. Alle kanalene er synlige, men kun de kanalene som medarbeiderne har tilgang til er tilgjengelige i Shopify-administratoren.

Relaterte koblinger

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis