Retouren met ruilartikelen aanmaken

Soms willen klanten een artikel liever voor een ander artikel ruilen dan een terugbetaling ontvangen. In het Shopify-beheercentrum kun je een retour aanmaken en de artikelen omruilen. Door omruilen aan te bieden, kun je inkomsten behouden, terugbetalingen vermijden en omzet verhogen via upsells.

Als je ruilartikelen aan een retourzending toevoegt, wordt de waarde van de retourartikelen verrekend met de ruilartikelen. Je kunt eventuele verschillen in waarde van de klant innen of een terugbetaling doen. Je kunt zelf kiezen wanneer je het geld wilt terugbetalen: je kunt direct terugbetalen zodra je een retourzending hebt aangemaakt of wachten totdat je de geretourneerde artikelen hebt ontvangen.

Aandachtspunten bij het omruilen van artikelen

Bekijk de volgende aandachtspunten voordat je een retour met ruilartikelen aanmaakt:

 • Aangepaste artikelen mogen niet worden omgeruild.
 • Omruilingen kunnen niet worden aangevraagd in Self-serviceretouren en je kunt geen retourregels specifiek voor omruilingen opstellen.
 • Je kunt geen ruilartikelen toevoegen wanneer je een retouraanvraag goedkeurt. Als in een retouraanvraag om ruilartikelen wordt gevraagd, kun je de retouraanvraag afwijzen en een nieuwe retour met ruilartikelen aanmaken in het Shopify-beheercentrum.
 • Je kunt geen ruilartikelen toevoegen aan bestellingen met douanerechten, maar je kunt wel een retour aanmaken voor bestellingen met douanerechten.
 • Je kunt overwegen om je schriftelijke retour- en terugbetalingsbeleid aan te passen om je klanten te informeren dat je winkel omruilingen accepteert.
 • Kortingen op bestelniveau worden niet automatisch toegepast op ruilartikelen.

Geldstromen bij omruilingen

In de volgende tabel zie je hoe de geldstromen lopen wanneer artikelen worden omgeruild en wat je in specifieke situaties kunt doen:

Geldstromen bij omruilingen
Situatie Resultaat Actie
Het nieuwe artikel is duurder dan het oorspronkelijke artikel. Je klant moet je nog het resterende saldo betalen. Je kunt het geld innen door een factuur te sturen, de betaling vast te leggen of de bestelling als betaald te markeren.
Het nieuwe artikel is goedkoper dan het oorspronkelijke artikel. Je moet het verschil tussen het nieuwe en het oorspronkelijke artikel terugbetalen aan je klant. Je betaalt het verschil terug aan je klant.
De artikelen hebben allebei dezelfde waarde, je kunt het gewoon omruilen. De betaling voor het oorspronkelijke artikel wordt toegepast op het nieuwe artikel. Je hoeft niets te doen.

Een retour met ruilartikelen aanmaken

Je kunt een retour aanmaken en ruilartikelen toevoegen in het Shopify-beheercentrum.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen.

 2. Klik op de bestelling die je wilt retourneren en voeg ruilartikelen toe.

 3. Klik op Retourneren.

 4. Voer de volgende taken uit in de sectie Retourartikelen selecteren:

  1. Selecteer de artikelen die moeten worden geretourneerd.
  2. Voer de artikelhoeveelheid in naast elk retourartikel.
  3. Selecteer een reden voor de retournering van elk retourartikel.
 5. Klik in de sectie Artikelen omruilen op Producten toevoegen.

 6. Selecteer de ruilartikelen en klik op Gereed.

 7. Selecteer in het gedeelte Verzendopties voor retours een van de volgende opties:

  • Selecteer Een retourlabel aanmaken in Shopify om een retourverzendlabel aan te maken voor je klant. Dit is alleen mogelijk als je hoofdlocatie en het verzendadres van je klant zich allebei in de Verenigde Staten bevinden.
  • Selecteer Retourlabel uploaden om een bestaand retourverzendlabel voor je klant aan te maken. Op de pagina Retourlabel toevoegen, upload je het PDF- of JPEG-bestand voor je verzendlabel. Je kunt het trackingnummer en de vervoerder invoeren als je over deze gegevens beschikt.
  • Selecteer Artikelen retourneren naar het Shopify Fulfillment Network om producten te retourneren naar het Shopify Fulfillment Network.
  • Selecteer Geen retourzending om een retourzending aan te maken zonder informatie over retourzending.
 8. Klik op Retourzending maken.

Retourartikelen weer in de voorraad opnemen en ruilartikelen afhandelen

Nadat je de retourartikelen hebt ontvangen, voer je een inspectie uit en breng je ze terug in de voorraad. Daarna handel je de ruilartikelen af. De volgorde van de volgende stappen hangt af van de manier waarop dit in jouw bedrijf is geregeld.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen.

 2. Klik op de bestelling die je wilt herbevoorraden en handel de ruilartikelen af.

 3. Voer de volgende taken uit om de retourartikelen te herbevoorraden:

  1. Klik in de sectie Retour wordt uitgevoerd op Herbevoorraden.
  2. Selecteer de artikelen die je wilt herbevoorraden.
  3. Selecteer in de sectie Herbevoorradingslocatie een locatie waar je de artikelen wilt herbevoorraden.
  4. Klik op Artikelen aanvullen.
 4. Als je ruilartikelen wilt afhandelen, ga je naar de sectie Gepauzeerd en klik je op Fulfilment vrijgeven. Ruilartikelen worden ter referentie ook in de sectie Retour wordt uitgevoerd weergegeven.

 5. Voer een terugbetaling uit of in een betaling, afhankelijk van de aanpassing aan je bestelling:

  • Als je de klant geld verschuldigd bent, doe je een terugbetaling.
  • Als je klant jou geld verschuldigd is, klik je op Betaling innen en selecteer je hoe je de betaling wilt innen.
 6. In de sectie Openstaand handel je de ruilartikelen op dezelfde manier af als wanneer je normale bestellingen afhandelt.

Nadat je de ruilartikelen hebt afgehandeld, krijgt je klant een e-mailmelding. De klant kan ook diens besteloverzicht en bestelstatus controleren vanuit het klantaccount.

Retourartikelen uit een retourzending verwijderen

Als je klant geen retourpakket stuurt of als er een artikel ontbreekt in een retourzending, kun je dat artikel uit een retourzending verwijderen. Nadat je een retourartikel hebt verwijderd, wordt het saldo van de bestelling gecorrigeerd.

Je kunt geen terugbetaalde of weer in de voorraad opgenomen artikelen uit de retourzending verwijderen.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen.

 2. Klik op de bestelling waaruit je artikelen wilt verwijderen.

 3. Klik in de sectie Retour wordt uitgevoerd op ....

 4. Klik op Retourartikelen verwijderen.

 5. Selecteer de artikelen die je uit een retourzending wilt verwijderen.

 6. Klik op Artikel verwijderen en nogmaals op Artikel verwijderen om te bevestigen.

Klantervaring

Je klanten kunnen een e-mail naar je sturen om een omruiling aan te vragen of een retouraanvraag indienen met een opmerking naast het artikel dat ze willen omruilen. Je kunt een retour aanmaken en ruilartikelen toevoegen in het Shopify-beheercentrum.

Wanneer je artikelen omruilt, ben je mogelijk geld verschuldigd aan je klant of is je klant jou geld verschuldigd. Je kunt tijdens een een terugbetaling uitvoeren of een betaling innen.

Nadat je een retour met ruilartikelen hebt aangemaakt, ontvangt je klant een e-mail waarin staat welke artikelen hij of zij bij de omruiling ontvangt en welke artikelen moeten worden teruggestuurd. Als je klant jou nog moet betalen voor de ruilartikelen, kan hij of zij naar de checkout gaan en het resterende saldo rechtstreeks vanuit de e-mail betalen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis