Verzendmanifesten

Als je meerdere zendingen aan USPS wilt geven, kun je een verzendmanifest maken dat alle zendingen in één barcode aan elkaar koppelt. USPS verwijst ook naar deze verzendmanifesten als Formulieren voor acceptatiebevestiging van verzending of SCAN-formulieren.

Het aanmaken van een manifest betekent dat wanneer USPS jouw zendingen komt ophalen of wanneer je je zendingen aflevert, USPS de barcode op je manifest kan scannen om je zendingen te accepteren, in plaats van elke zending afzonderlijk te scannen.

Elk verzendlabel op het manifest moet dezelfde herkomst van verzending en Verzenddatum hebben.

Verzenddata

De verzenddatum voor alle labels op een manifest moet overeenkomen met de datum op het manifest dat je aan USPS geeft. Om problemen te voorkomen, stel je de verzenddatum in op de dag waarop je het manifest wilt gebruiken.

Labels ongeldig verklaren

Als je een verzendlabel dat aan een manifest is toegevoegd, ongeldig verklaart, is het manifest niet langer bruikbaar. Je moet USPS de andere zendingen in dat manifest afzonderlijk laten scannen.

Uiterste verzendtijden

Om verzendlabels toe te voegen aan het manifest van dezelfde dag, moet je ze vóór 21.00 uur lokale tijd kopen op de locatie vanwaar de artikelen worden verzonden.

Je kunt labels die zijn gekocht na de uiterste verzendtijd niet toevoegen aan het manifest van dezelfde dag. Als je labels koopt na het verstrijken van de tijd, kun je ze naar de volgende dag poststempelen en ze toevoegen aan het manifest van de volgende dag.

Installeer de Shipping Manifests-app

Ga naar https://Shipping-manifests.shopifycloud.com/login om de Shipping Manifests-app te installeren. Voer de .myshopify.com-URL van je winkel in en klik op Installeren.

Alleen de accounteigenaar of de medewerkers met alle beschikbare machtigingen kunnen de Shipping Manifests-app installeren.

Een manifest aanmaken

Wanneer je een manifest aanmaakt, worden er labels toegevoegd die aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • tracking is opgenomen op het label
 • de Verzenddatum is dezelfde dag waarop je het manifest maakt
 • het label is niet toegevoegd aan een ander manifest

Om problemen met meerdere manifesten te voorkomen, kun je je manifest het beste aan het einde van de dag maken, voordat je naar USPS gaat.

Stappen

 1. Maak een nieuw manifest met een van de volgende opties:
  • In de app:
   1. Ga vanuit je Shopify-beheercentrum naar Apps > Verzendmanifesten.
   2. Klik op Manifest aanmaken.

- Op de pagina Bestellingen: 1. Ga vanaf het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen. 2. Klik op Meer acties > Manifesten aanmaken.

- Op de pagina Afdrukopdrachten: 1. Klik op Manifest aanmaken.

 1. Selecteer de fulfillment-locatie. Alle beschikbare verzendlabels van de fulfillment-locatie worden aan het manifest toegevoegd.
 2. Klik op Manifest aanmaken.
 3. Klik op Manifest afdrukken.

Een manifest opnieuw afdrukken

Je kunt een manifest tot 6 maanden nadat je het hebt aangemaakt, opnieuw afdrukken.

Stappen

 1. Ga vanuit je Shopify-beheercentrum naar Apps > Verzendmanifesten.
 2. Klik op het manifest.
 3. Klik op Manifest afdrukken.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis