Justera skattesatser i varukorgen i Shopify POS

Shopify POS-appen tillämpar skatter baserade på butikens plats som du tilldelar din enhet. Du kan ändra skattesatsen för en Shopify POS-plats i din Shopify-admin.

Slå på eller av Varukorgens skattesatser

Obs! När du lägger till produkter i kundvagnen tillämpar Shopify POS skattesatserna för den plats som POS-enheten tilldelats.

För att aktivera eller inaktivera varukorgsskattesatser för alla artiklar i en order:

 1. Tryck på varukorgsskattesatserna på produkt- och varukorgssidan:

  Skattesatser i varukorgen — Shopify POS för iPad

 2. I dialogrutan skatt, inaktivera eventuella skattesatser som du inte vill tillämpa för ordern.

 3. Tryck utanför dialogrutan skatt för att återgå till produkt- och varukorgssidan.

Slå på eller av en produkts skattesatser

Obs! När du lägger till produkter i kundvagnen tillämpar Shopify POS skattesatserna för den plats som POS-enheten tilldelats.

Så här aktiverar eller inaktiverar du en skattesats för en enskild produkt i en order:

 1. Tryck på produktens namn på produkt- och varukorgsskärmen.

 2. Aktivera eller inaktivera en skattesats i avsnittet skattesatser genom att trycka på växlingsknappen:

  Skattesatser i varukorgsradartikel, dialogruta

Slå på eller av Varukorgens skattesatser

Obs! När du lägger till produkter i kundvagnen tillämpar Shopify POS skattesatserna för den plats som POS-enheten tilldelats.

För att aktivera eller inaktivera varukorgsskattesatser för alla artiklar i en order:

 1. På skärmen Shopify POS varukorg trycker du på varukorgsskattesatser:

  Skattesatser i varukorgen — Shopify POS för iPhone

 2. I dialogrutan skatt, inaktivera eventuella skattesatser som du inte vill tillämpa för ordern.

 3. Klicka på kryssrutan för att spara dina ändringar.

Slå på eller av en produkts skattesatser

Obs! När du lägger till produkter i kundvagnen tillämpar Shopify POS skattesatserna för den plats som POS-enheten tilldelats.

Så här aktiverar eller inaktiverar du en skattesats för en enskild produkt i en order:

 1. På skärmen Shopify POS varukorg trycker du på produktens namn.

 2. Aktivera eller inaktivera en skattesats i avsnittet skattesatser genom att trycka på växlingsknappen:

  Skattesatser i varukorgsradartikel, dialogruta

 3. Klicka på kryssrutan för att spara dina ändringar.

Slå på eller av Varukorgens skattesatser

Obs! När du lägger till produkter i kundvagnen tillämpar Shopify POS skattesatserna för den plats som POS-enheten tilldelats.

För att aktivera eller inaktivera varukorgsskattesatser för alla artiklar i en order:

 1. På skärmen Shopify POS varukorg trycker du på varukorgsskattesatser:

  Skattesatser i varukorgen — Shopify POS för Android

 2. I dialogrutan skatt, inaktivera eventuella skattesatser som du inte vill tillämpa för ordern.

 3. Klicka på kryssrutan för att spara dina ändringar.

Varukorgssidan uppdateras för att visa vilka skattesatser som är aktiverade och inaktiverade. Du kan trycka på en inaktiverad skattesats för att aktivera den igen:

Varukorgssida med inaktiverad skattesats — Shopify POS för Android

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis