การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า

เมื่อคุณเปิดใช้บัญชีผู้ใช้ของลูกค้า ทาง Shopify จะเก็บข้อมูลตัวตนของลูกค้า ประวัติคำสั่งซื้อ และสถานะคำสั่งซื้อปัจจุบันที่ป้องกันด้วยรหัสผ่าน ระบบจะป้อนรายละเอียดของลูกค้า เช่น ข้อมูลที่อยู่ ลงในช่องให้ล่วงหน้าโดยใช้ข้อมูลจากที่เก็บไว้ในขั้นตอนการชำระเงิน หากต้องการใช้บัญชีผู้ใช้ของลูกค้า คุณจำเป็นต้องมีช่องทางการขายร้านค้าออนไลน์

ตั้งการกำหนดลักษณะของบัญชีลูกค้าของคุณ

คุณสามารถกำหนดว่าลูกค้าจำเป็นต้องมีบัญชี มีหรือไม่ก็ได้ หรือปิดการใช้งานบัญชีลูกค้าทั้งหมดได้ เมื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ ระบบจะเปลี่ยนเส้นทางลูกค้าให้ไปยังหน้าการสร้างบัญชีผู้ใช้แยกต่างหาก โปรดทราบว่าการกำหนดให้ลูกค้าต้องสร้างบัญชีผู้ใช้อาจทำให้คอนเวอร์ชันยอดขายลดลงได้

วิธีแก้ไขการตั้งค่าของบัญชีลูกค้าของคุณ

  1. ในส่วนบัญชีของลูกค้า ให้เลือกตัวเลือกบัญชีลูกค้า:

  2. คลิก บันทึก เพื่อยืนยันการตั้งค่าบัญชีลูกค้าของคุณ

หากลูกค้าเข้าสู่ระบบในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน พวกเขาจะสามารถเลือกหนึ่งในที่อยู่ที่พวกเขาใช้ล่าสุดได้ หรือพวกเขาสามารถพิมพ์ที่อยู่ของพวกเขาเองก็ได้เช่นกัน แต่ลูกค้าไม่สามารถเลือกที่อยู่ห้ารายการที่พวกเขาต้องการบันทึกได้

นอกจากนี้ แบบฟอร์มการชำระเงินของคุณยังมีตัวเลือกบันทึกข้อมูลนี้สำหรับครั้งถัดไปอีกด้วย หากลูกค้าเลือกบันทึกข้อมูลนี้สำหรับครั้งถัดไปในขั้นตอนการชำระเงิน เบราว์เซอร์ของลูกค้าก็จะบันทึกข้อมูลติดต่อและที่อยู่สำหรับจัดส่งที่พวกเขาป้อนไว้สำหรับร้านค้าของคุณ เมื่อลูกค้าเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงินในร้านค้าคุณครั้งถัดไป เบราว์เซอร์ของพวกเขาก็จะกรอกข้อมูลติดต่อและที่อยู่สำหรับจัดส่งโดยอัตโนมัติ Shopify ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลที่บันทึกไว้ของลูกค้า โดยเบราว์เซอร์ของลูกค้าจะแคชข้อมูลดังกล่าว หลังผ่านไปหนึ่งปี Shopify จะทำให้เบราว์เซอร์ล้างข้อมูลที่ถูกแคชของลูกค้า หากลูกค้าไม่ได้ล้างแคชไปก่อนแล้ว

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี