Gây quỹ

Shopify quy định gây quỹ là huy động quyên góp tài chính cho tổ chức từ thiện, thiện nguyện hoặc doanh nghiệp khác. Hoạt động gây quỹ cũng có thể được tổ chức bằng cách bán sản phẩm kèm theo tuyên bố rằng một phần tiền thu được sẽ được chuyển đến một tổ chức từ thiện hoặc thiện nguyện cụ thể.

Nếu muốn gây quỹ cho tổ chức từ thiện, tổ chức phi lợi nhuận hoặc thiện nguyện qua cửa hàng trực tuyến, bạn phải tuân thủ Chính sách về cách sử dụng chấp nhận được của Shopify cũng như cung cấp thông tin hiện hành và chính xác về cách bạn dự định sử dụng số tiền gây quỹ.

Hướng dẫn gây quỹ cho tổ chức từ thiện hoặc tổ chức phi lợi nhuận đã đăng ký

Nếu bạn là tổ chức từ thiện đã đăng ký hoặc đại diện của tổ chức từ thiện hoặc phi lợi nhuận và muốn sử dụng cửa hàng Shopify để gây quỹ, bạn cần cung cấp thông tin hiện hành và chính xác về cửa hàng trực tuyến của mình. Thông tin cần phải ở chế độ công khai và dễ truy cập, cũng như phải bao gồm các chi tiết sau:

 • Tên, số điện thoại và địa chỉ của tổ chức.
 • Mã số định danh của tổ chức.
 • Kê khai về trạng thái miễn thuế của tổ chức theo luật hiện hành. Ví dụ: Bộ luật Thuế vụ tại Hoa Kỳ hoặc Đạo luật Về Thuế thu nhập tại Canada.
 • Bằng chứng cho thấy tổ chức của bạn được niêm yết với các cơ quan có liên quan tại khu vực pháp lý của bạn, ví dụ như cơ sở dữ liệu tổ chức miễn thuế của GuideStar hoặc Sở Thuế vụ (IRS) tại Hoa Kỳ, cơ sở dữ liệu của Sở thuế Canada (CRA) về các tổ chức từ thiện đã đăng ký tại Canada, cơ sở dữ liệu của Ủy ban từ thiện Anh và xứ Wales tại Vương quốc Anh, cơ quan Đăng ký từ thiện của Ủy ban tổ chức từ thiện và phi lợi nhuận Úc (ACNC) tại Úc, hoặc cơ quan Đăng ký từ thiện tại New Zealand.

Bạn cũng nên cân nhắc thêm một liên kết đến trang web của tổ chức từ thiện hoặc tổ chức phi lợi nhuận đã đăng ký trên cửa hàng trực tuyến của mình.

Tài nguyên

Bạn có thể tìm thông tin cụ thể từ trên mạng về hướng dẫn gây quỹ dành cho các tổ chức từ thiện hoặc tổ chức phi lợi nhuận đã đăng ký:

Hướng dẫn liên kết hoặc quyên góp cho tổ chức từ thiện hoặc tổ chức phi lợi nhuận đã đăng ký

Nếu bạn liên kết với một hoặc nhiều tổ chức từ thiện hoặc tổ chức phi lợi nhuận đã đăng ký, hoặc nếu bạn cho rằng mình đã quyên góp một phần số tiền thu được cho một hoặc nhiều tổ chức từ thiện hoặc tổ chức phi lợi nhuận đã đăng ký, bạn cần cung cấp thông tin hiện hành và chính xác trên cửa hàng trực tuyến. Thông tin cần phải ở chế độ công khai và dễ truy cập, cũng như phải bao gồm các chi tiết sau:

 • Tên, số điện thoại và địa chỉ của tổ chức từ thiện hoặc tổ chức phi lợi nhuận đã đăng ký.
 • Mã số định danh của tổ chức từ thiện hoặc tổ chức phi lợi nhuận đã đăng ký.
 • Bằng chứng liên kết hoặc bằng chứng quyên góp cho tổ chức từ thiện đã nêu tên.

Hướng dẫn gây quỹ cá nhân

Nếu bạn muốn sử dụng cửa hàng trực tuyến để gây quỹ cá nhân, hãy đảm bảo người gây quỹ tuân thủ các hướng dẫn sau:

 • Người gây quỹ của bạn không liên quan đến bất kỳ hoạt động bị cấm nào theo Chính sách về cách sử dụng chấp nhận được của Shopify.
 • Bạn cung cấp công khai trên cửa hàng trực tuyến thông tin hiện hành và chính xác về cách sử dụng tiền gây quỹ.
 • Bạn đưa ra cả tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và bản sao kê nhanh có liên quan để cho thấy doanh nghiệp của bạn không phải tổ chức miễn thuế.
 • Bạn cung cấp thông tin về những khoản đóng góp chuyển đến trang gây quỹ không được khấu trừ cho mục đích nộp thuế thu nhập liên bang dưới dạng quyên góp từ thiện.

Hoạt động bị cấm

Shopify không cho phép một số hoạt động nhất định vì các hoạt động này được xem là hành vi độc hại và lừa đảo bị Chính sách về cách sử dụng chấp nhận được của Shopify cấm, bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động bị cấm sau:

 • Tuyên bố gian dối để được liên kết với tổ chức từ thiện hợp pháp để lấy tiền quyên góp.
 • Lừa đảo để gây quỹ cho tổ chức từ thiện không tồn tại.
 • Giả mạo tổ chức từ thiện. Ví dụ: Xuyên tạc trạng thái từ thiện của doanh nghiệp để lấy tiền quyên góp.
 • Sử dụng tên, logo hoặc hình ảnh tương tự tên, logo hoặc hình ảnh của tổ chức từ thiện hợp pháp mà bạn không liên kết.
 • Lấy tiền quyên góp bằng các yêu cầu bồi thường mơ hồ và tác động đến cảm xúc nhưng không cung cấp thông tin cụ thể về cách sử dụng tiền gây quỹ.

Shopify có quyền yêu cầu thông tin hoặc tài liệu bổ sung để xác minh tuyên bố quyên góp hoặc liên kết với tổ chức từ thiện, tổ chức phi lợi nhuận hoặc mục đích hành động. Không cung cấp thông tin hoặc tài liệu theo yêu cầu có thể khiến tài khoản Shopify của bạn bị tạm ngưng hoặc đóng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí