Khu vực vận chuyển và thị trường

Các quốc gia và khu vực bạn thêm vào khu vực vận chuyển trong phần cài đặt Vận chuyển và giao hàng sẽ tự động hiển thị trong phần cài đặt Thị trường.

Cài đặt thị trường có mức ưu tiên cao hơn cài đặt khu vực vận chuyển. Ví dụ: Giả sử bạn có một quốc gia trong khu vực vận chuyển có sẵn phí vận chuyển nhưng quốc gia này cũng nằm trong thị trường không hoạt động trong phần cài đặt Thị trường của bạn. Mặc dù có sẵn phí vận chuyển, khách hàng từ quốc gia này không thể đặt hàng vì quốc gia này nằm trong thị trường không hoạt động.

Thêm quốc gia và khu vực mới vào khu vực vận chuyển

Mọi quốc gia hoặc khu vực mới mà bạn thêm vào khu vực vận chuyển sẽ tự động được thêm vào phần cài đặt Thị trường với những lưu ý sau:

  • Nếu thị trường Quốc tế của bạn đang hoạt động, quốc gia hoặc khu vực mới sẽ được thêm vào thị trường đó và thị trường vẫn hoạt động.
  • Nếu bạn tắt thị trường Quốc tế và thêm quốc gia hoặc khu vực mới vào thị trường đó, thị trường vẫn sẽ không hoạt động.
  • Nếu không có thị trường Quốc tế, bạn sẽ được tạo một thị trường và quốc gia hoặc khu vực mới sẽ được thêm vào thị trường mới và thị trường được đặt thành không hoạt động.

Ví dụ: Giả sử thị trường Quốc tế của bạn không hoạt động và bạn thêm Bỉ vào khu vực vận chuyển trong phần cài đặt Vận chuyển và giao hàng. Bỉ được thêm vào thị trường Quốc tế của bạn và thị trường vẫn không hoạt động. Sau đó, bạn có thể chuyển Bỉ sang thị trường mới trong phần cài đặt Thị trường.

Xóa quốc gia và khu vực mới khỏi khu vực vận chuyển

Khi bạn xóa một quốc gia hoặc khu vực khỏi khu vực vận chuyển, thị trường chứa quốc gia hoặc khu vực đó sẽ không tự động hủy kích hoạt. Nếu quốc gia hoặc khu vực không có phương thức giao hàng khả thi, sẽ có lỗi hiển thị trong thị trường cho biết quốc gia mà khách hàng không thể thanh toán. Nếu quốc gia hoặc khu vực không có phí vận chuyển nhưng có tùy chọn đến tận nơi lấy hàng, sẽ có lỗi hiển thị trong thị trường cho biết quốc gia nào không có phí vận chuyển.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí