Chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất của Google

Chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất của Google giúp bạn quảng bá sản phẩm và tăng lưu lượng truy cập nhờ quảng cáo có trả phí.

Chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất thay thế chiến dịch Mua sắm thông minh. Chiến dịch Mua sắm thông minh hiện tại được tự động nâng cấp lên chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất và bạn không thể tạo chiến dịch Mua sắm thông minh nữa.

Chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất của Google có tính năng tương đương với chiến dịch Mua sắm thông minh, đồng thời có thêm chức năng và kho hàng. Chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất giúp bạn tối ưu hóa hiệu suất quảng cáo trên tất cả kênh Google, bao gồm YouTube, Google Tìm kiếm, Gmail và Google Maps. Bạn có thể tìm hiểu thêm về chiến dịch Tối đa hóa hiệu suấtquá trình nâng cấp từ Mua sắm thông minh lên Tối đa hóa hiệu suất trong phần Trợ giúp của Google Ads.

Bạn có thể tạo chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất mới trong Google Merchant Center. Bạn có thể truy cập Google Merchant Center từ kênh Google trong trang quản trị Shopify. Tìm hiểu thêm về yêu cầu và thiết lập của kênh Google.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí