Thiết lập tự động khóa cho iPad

Bạn có thể cài đặt để khóa iPad sau một khoảng thời gian không hoạt động hoặc sau khi kết thúc một giao dịch bán hàng. Bạn cần nhập mã PIN có 4 chữ số để mở khóa màn hình.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí