Tự động khóa màn hình iPad

Nếu bạn đang sử dụng Shopify POS và cửa hàng của bạn dùng gói Shopify trở lên, bạn có thể cài đặt để iPad khóa sau một khoảng thời gian không hoạt động hoặc sau khi kết thúc giao dịch bán hàng. Bạn hoặc nhân viên khác cần nhập mã PIN có 4 chữ số để mở khóa màn hình.

Các bước thực hiện:

  1. Trong Shopify POS, nhấn vào phần Cửa hàng rồi nhấn vào mục Settings (Cài đặt).

  2. Chạm vào Auto-lock screen (Tự động khóa màn hình).

  3. Thực hiện một hoặc cả hai thao tác sau:

- Chạm vào tùy chọn thời gian để khóa màn hình sau một khoảng thời gian không hoạt động. - Bật tùy chọn Auto-lock after sale (Tự động khóa sau khi bán) bằng cách chạm vào nút bật/tắt để khóa màn hình sau khi hoàn tất giao dịch bán.

  1. Chạm vào mũi tên bên trái để trở về màn hình General settings (Cài đặt chung).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí